ЧПП

Екипите на сектор Водовод во текот на денешниот ден спроведоа активности за расчистување и санација на улични дефекти на следните локациии:ул.ВИЧ бр.22/2-4-уличен дефект,ул.Јадранска Магистрала-уличен дефект,ул.Славеј Планина бр,24-прилкучна цевка и Раштански Пат бб-уличен дефект.

Екипите на сектор Канализација спроведоа активности за расчистување на шахти, отпушување на атмосферски канализации и чистење на сливници и фекални шахти на следните локации:реон Ѓорче Петров-контрола на шахти и површинско чистење сливници,бул.Александар Македонски-Автокоманда-рачно чистење сливници,ул.Анастас Митрев-Аеродром-контрола на шахти и површинско чистење сливници,бул. Македонско Косовска Бригада-Бутел 2-површинско чистење сливници и ул.Љубљанска-Карпош-замена на решетка од сливник.

Екипите на ЈП Водовод и канализација – Скопје посветено спроведуваат теренски работни активности за одржување на водоводната и канализационата мрежа во градот со цел зголемување на квалитетот на услугите за корисниците.