Отворени јавни набавки

Вид на постапка: објавена отворена постапка бр. 10078/2024
Предмет на набавка:

Услуга за електронско плаќање на сметките преку веб страна за период од 24 месеци – по спецификација.

Објавен: 12.06.2024 - за доставување на понуда 12.07.2024 година до 12:00 часот - за поставување на прашања 04.07.2024 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 06.07.2024 година во 15:30 часот
Отварање понуда:
    Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies