Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Посебни услуги бр. 02-3/2023
Предмет на набавка:

Едукација за вработените во ИТ и други сектори – по листи на спецификација.

Објавен: 30.01.2024 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 20.02.2024 во 12.00 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies