Прекин на водоснабдување

   Ве известуваме дека поради поради реконструкција на потисниот дел во Хидрофор Кондово без вода за пиење ке остане населеното место Кондово во понеделник 16.09.2019 година во периодот од 09 00 часот до 19 00 часот.

 

 

 

 

Во моментот се работи на

Преглед на завршени дефекти

Ве известуваме дека на ден 14.09.2019г. поради уличен дефект од Ф-100мм на ул.Роман Каскалиевиќ 7а,нас.Ченто, прекинато водоснабдување ќе имаат:Роман Каскалиевиќ и Хистифор Жефаровиќ, од 11:50часот до санирање на дефектот.

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 13.09.2019г.поради  уличен дефект 125мм на улица 26 бр.13 н.Пинтија со прекинато водоснабдување ке бидат корисниците од улица 26,28 и 30 во н.Пинтија.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 13:25 часот до завршување на дефектот.

 

 

         Почитувани,

      На ден 14.09.2019год. (сабота) поради изведување на реконструкција на водоводна мрежа на ул.„Благоја Стефковски“ и поради промена на затворач DN350mm на ул.„Благоја Стрефковски“ со ул.„Карл Либнехт“ прекинато водоснабдување ќе имаат жителите по ул.„Карл Хрон“, ул.„Карл Либнехт“, ул.„Темко Попов“, „Анри Барбис“ и дел од ул.„Благоја Стефковски“ во периодот од 22h па се до нивно санирање.

 

 

 

 

         Почитувани,

      На ден 14.09.2019год. (сабота) поради изведување на реконструкција на водоводна мрежа на ул.„Благоја Стефковски“ и поради промена на затворач DN350mm на ул.„Благоја Стрефковски“ со ул.„Карл Либнехт“ прекинато водоснабдување ќе имаат жителите по ул.„Карл Хрон“, ул.„Карл Либнехт“, ул.„Темко Попов“, „Анри Барбис“ и дел од ул.„Благоја Стефковски“ во периодот од 22h па се до нивно санирање.

 

 

 

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 13.09.2019г.поради  уличен дефект ф-100мм на улица Кавалска б.б. со прекинато водоснабдување ке бидат дел од корисниците на улица Кавалск.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 15:45 часот до завршување на дефектот.

на ден 13.09.2019г.поради  уличен дефект ф-150мм на улица Кузман Шапкаров б.б. со прекинато водоснабдување ке бидат корисниците од Кузман Шапкарев,Беаз Куле, ГостиварскаМијачка и Анастасс Коцарев.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 10:30 часот до завршување на дефектот.

на ден 12.09.2019г. поради уличен дефект од  80мм на ул.Козле 110 б н.Козле, прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од ул.Козле од бр.106 до бр.160 и ул.Козле  крак 2 од  09:00  часот  до завршување .  

на ден 12.09.2019г. поради уличен дефект Ф-2“ ул.3 бр.380 во Визбегово, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица од  10:00часот до завршување со санирање на дефектот.

на ден 12.09.2019г. поради уличен дефект Ф-100мм. ул.2 бб во Студеничани, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците Студеничани од  11:15часот до завршување со санирање на дефектот.

на ден 13.09.2019г. поради изведување на водоводен приклучок од  Ф-80мм на ул. 8-ма ударна бригада 35, прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците на дел од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување  со техничкиот зафат.  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 13.09.2019г. поради промена на затварач и П.П.Хидрант од  Ф 80мм на ул.Џон Кенеди бр.12 н.Чаир, прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците од ул.Перо Тошев и дел од ул.363 од  09:00  часот  до завршување .  

на ден 10.09.2019г.поради   водоводен прикучок   ф 200мм„ на ул.Христо Татарчев бр 12  во населба Кисела Вода, прекинато водоснабдување ќе биде  ул Христо Татарчев  од бр 10 до бр 28   и дел  од  Пушкинова 10:20часот до санирање на дефектот.

 

на ден 06.09.2019 (петок), поради дефект на приклучна цевка од ¾ на ул. Таки Даскалот 18б, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од населбата Драчево. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од од 09:00 часот до завршување со активностите.

на ден 06.09.2019 (петок), поради дефект на приклучна цевка 5/4 на ул.Христо Татарчев 27/119 , со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Христо Татарчев- подулици 25 и 27. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од од 09:15 часот до завршување со активностите.

на ден 06.09..2019г, поради дефект на приклучна цев ф-1“ на Бул.Македонско Косовска Бригада 22/3, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица од 09:30ч до завршување.

ден 06.09..2019г, поради улишен дефект ф-250мм на ул.Радишанска бб, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од први до трети влез од истата улица од 10:35ч до завршување.

ден 10.09.2019г, поради дефект на затварач ф-400мм на ул.Мирослав Крлежа 60, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица односно потегот од Бул.Партизански Одреди до ул.Орце Николов од 09:00 до завршување.

 

на ден 06.09..2019г, поради уличен дефект ф-80мм на ул.16-та Македонска бригада бб, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ниска зона од истата улица од 13:30ч до завршување.

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 05.09.2019г. поради уличен дефект од ф80мм на ул.5 бр.341 Визбегово, прекинато водоснабдување од 13:30 часот ќе имаат корисниците на дел од  Визбегово до завршување.

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 06.09.2019г. поради уличен дефект од ф150мм на Бул.3-та Македонска Бригада бб ( во кругот на Жито Лукс ), прекинато водоснабдување од 09:00 часот ќе имаат корисниците на Млинот Жито Лукс, Пежо сервис, ф-ка за сокови ВИВА и 20 куќи од тој дел на улицата до завршување.

на ден 05.09.2019г. поради дефект на огрлица од ф80мм на ул.Востаничка 96 , прекинато водоснабдување од 09:20 часот ќе имаат корисниците на дел од  ул.Востаничка  до завршување.

на ден 05.09.2019 (четврток), поради дефект на приклучна цевка од ¾ на ул. Таки Даскалот 18б, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од населбата Драчево. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од од 10:00 часот до завршување со активностите.

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 05.09.2019 (четврток), поради уличен дефект ф-80мм на улица Црноок 27, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од ул.Индира Ганди и Бутелски венец. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од од 11:40 часот до завршување со активностите.

на ден 04.09.2019г. поради уличен дефект од  ф 2” ( цола ) на ул.Тодор Чангов крак 52 н.Лисиче, прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од ул.Тодор Чангов крак 52 од  08:25 часот  до завршување  

на ден 04.09.2019г. поради уличен дефект од  ф 80мм н.Долно Лисиче ( пред месна заедница), прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од н.Долно Лисиче од  08:55 часот  до завршување .  

на ден 04.09.2019 (среда), поради дефект на огрлица ф-80мм на  ул.7 бр.5 Батинци, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од Батинци. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од од 10:00 часот до завршување со активностите.

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 04.09.2019г. поради уличен дефект од ф300мм на ул.Никола Карев бб ( кај Бензиска Пумпа Макпетрол ), прекинато водоснабдување од 18:30 часот ќе имаат корисниците на ул.Никола Карев, Цицо Поповиќ, Страшо Пинџур, дел од населба Пролет и ул.3-та Македонска Бригада до завршување.

На ден 03.09.2019 (вторник), поради  уличен дефект ф-80мм на ул.Филип Филиповиќ 18, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од од 13:30 часот до завршување со активностите.

На ден 04.09.2019г. поради уличен дефект од ф-400мм на ул. Шарпланинска (пред капија на Кокта)   ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од (пумпена станица Новоселски пат ,нас.Даме Груев  нас. Киселе Јабука  Стопански Довор с.Волково  с .Орман. од 12:00 часот  до санирање на дефектот.