Прекин на водоснабдување

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 26.04.2017г. поради уличен дефект Ф80мм на ул.Востаничка бр.16 н.Водно  прекинато водоснабдување  ќе  имаат од корисниците   од  ул.Востаничка  од  09:00  часот  до завршување .  

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 26.04.2017г. поради уличен дефект Ф80мм на ул.Филип Филиповиќ бб н.Автокоманда  прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел  од корисниците   од  ул.Филип Филиповиќ и дел од ул.Гемиџиска  од  09:40  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 26.04.2017г. поради промен на затварач ( Шибер ) Ф80мм на ул.Ресенска бр.2 н.Чаир  прекинато водоснабдување  ќе  имаат од корисниците   од  ул.Ресенска,Струмичка,Архепископ Доситеји ул Павле Илич од  10:00  часот  до завршување .  

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 26.04.2017г. поради уличен дефект  Ф100мм на ул.Дренак бб (карши О.У Кузман Јосифовски Питу ) н.Кисла Вода  прекинато водоснабдување  ќе  имаат од корисниците   од  ул.Дренак од  10:00  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 27.04.2017г. поради дефект на затварач ( Шибер ) Ф80мм  на ул.Никола Клусев бр.5 н.Центар  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Никола Клусев од  09:00  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 26.04.2017г. поради промена на  пумна вентил и клапна  на Хидрофор Бардовци н.Бардовци  прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел корисниците   од  Бардовци од  10:40  часот  до завршување .  

Во моментот се работи на

Дислокација на постоечка водоводна мрежа  Бул. Борис Трајковски – 6

Преглед на завршени дефекти

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 26.04.2017г. поради дефект на затварач ( Шибер ) Ф80мм на ул.Партение Зографски бр.66 н.Водно  прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците   од  ул.Партение Зографски  од  09:00  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 26.04.2017г. поради уличен дефект Ф150мм на ул.Јустинјан први бр.92 н.Драчево  прекинато водоснабдување  ќе  имаат од корисниците   од  н.Драчево  од  09:00  часот  до завршување .  

Ве известуваме дека на ден 24.04.2017г, поради уличен дефект Ф-80мм на ул.Румена Хаџипанзова 90, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица и дел од ул.Жарко Зрењанин од 09:00 часот до завршување.

      Ве известуваме дека поради уличен дефект на цевка Ф-1“ на ул.4 бр.5 во с.Добри Дол прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Добри Дол од 14:00 часот до санирање на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 23.04.2017г, поради уличен дефект Ф-80мм на ул.Иван Тургењев 25, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица,Чупино Брдо и дел од ул.Димитар Гуштанов од 09:00 часот до завршување.

Уличен дефект ф80м.м.
Од 22:50ч. без вода се ул. Филип Филипович и дел од Гемиџиска се до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 22.04.2017г.поради уличен дефект  Ф 80мм  на ул.Мариовска  20б н.К.Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од ул. мариовска 11:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 22.04.2017г.поради уличен дефект  Ф 80мм  на ул.Мариовска  20б н.К.Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од ул. мариовска 11:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 22.04.2017г.поради уличен дефект  Ф 80мм  на ул.Мариовска  20б н.К.Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од ул. мариовска 11:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 22.04.2017г.поради уличен дефект  Ф 80мм  на ул.Мариовска  20б н.К.Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од ул. мариовска 11:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 22.04.2017г.поради уличен дефект  Ф 80мм  на ул.Мариовска  20б н.К.Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од ул. мариовска 11:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 22.04.2017г.поради уличен дефект  Ф 80мм  на ул.Мариовска  20б н.К.Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од ул. мариовска 11:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 22.04.2017г.поради уличен дефект  Ф 80мм  на ул.Мариовска  20б н.К.Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од ул. мариовска 11:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 22.04.2017г.поради уличен дефект  Ф 80мм  на ул.Мариовска  20б н.К.Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од ул. мариовска 11:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 22.04.2017г.поради уличен дефект  Ф 80мм  на ул.Мариовска  20б н.К.Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од ул. мариовска 11:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 22.04.2017г.поради уличен дефект  Ф 80мм  на ул.Мариовска  20б н.К.Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од ул. мариовска 11:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 22.04.2017г.поради уличен дефект  Ф 80мм  на ул.Мариовска  20б н.К.Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од ул. мариовска 11:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 22.04.2017г.поради уличен дефект  Ф 80мм  на ул.Мариовска  20б н.К.Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од ул. мариовска 11:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 22.04.2017год.поради санирање на уличен дефект од Ф-80 мм  на ул.Мариовска  20 б нас.Кисела Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул. Мариовска од 11:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

 

 

 

 Ве известуваме дека на ден 22.04.2017г.поради промена на затварач  Ф 100мм  на ул.Натанаил Кучевишки 39 н.Бутел1, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од ул.Александар Бујнов Бетовенова и дел од ул. Натанаил Кучевишки 15:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 24.04.2017 (понеделник) ќе се започне со чистење и хлорирање на резервоар Припор (зона 3). Со работа ќе се започне во периодот од 09:00 па се до завршување на работите можно е да има мал прекин на водоснабдување (дел од населба Припор). Одложена најава поради техничи причини. 

      Ве известуваме дека на ден 24.04.2017 (понеделник) ќе се започне со хлорирање на резервоар Батинци. Со работа ќе се започне во периодот од 09:00 па се до завршување на работите можно е да има мал прекин на водоснабдување во с. Батинци.

На ден 21.04.2017 поради промена на водомер од Ф-6/4 на Бул.Климент Охридски бб кај Театар комедија во општина Центар прекинато водоснабдувањето ќе имаат корисниците на потег од Бул.Кирил и Методи до Димитрие Чуповски од 10:00 до завршување.

    Ве известуваме дека на ден 21.04.2017 (петок) ќе се започне со чистење и хлорирање на резервоар Припор (зона 2). Со работа ќе се започне во периодот од 09:00 па се до завршување на работите можно е да има мал прекин на водоснабдување (дел од населба Припор)

Ве известуваме дека на ден 19.04.2017г.поради изведување на водоводен приклушок  Ф 300мм  на ул.Црвена Скопска Општина   пред Министерство Транспот и Врски, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците : Музичко Училиште Уставен Суд ,Комерцијална Банка  и околните објекти од 09:00 часот до санирање на дефектот. 

Ве известуваме дека на ден 16.04.2017г, поради уличен дефект на Бул.Александар Македонски бб ф-600мм кај Кружниот тек кај хотел Континентал, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од нас.Крњево и дел од Автокоманда од 10:00 часот до завршување.

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 19.04.2017г. поради промена на затварач ( Шибер ) Ф 200мм на ул.Рудо раскрсница со ул.Хо Ши Мин н.Бутел прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Хо Ши Мин, Натаил Кучевишки,Краишка,Рудо,Марко Крале ,Габница,Приштинска,Лапушник и ул.Зуфер Мусиќ  од  09:00  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 18.04.2017г. поради дефект приклучок приклучна цевка Ф1” ( цол ) на ул.Гемиџиска бр.52 б н.Маџари  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Гемиџиска од бр.40 до бр.58  од  09:00  часот  до завршување .  

Ве известуваме дека на ден 19.04.2017г.поради изведување на водоводен приклушок  Ф 300мм  на ул.Црвена Скопска Општина   пред Министерство Транспот и Врски, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците : Музичко Училиште Уставен Суд ,Комерцијална Банка  и околните објекти од 09:00 часот до санирање на дефектот.Дефектот  е одрложен за денес 20.04.2017 со почеток во 10:00часот  

 

 

Ве известуваме дека на ден 16.04.2017г, поради уличен дефект на Бул.Александар Македонски бб ф-600мм кај Кружниот тек кај хотел Континентал, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од нас.Крњево од 10:00 часот до завршување.

 

Почитувани,

 

Ве известуваме дека на ден 15.04.2017г.пoради уличен  дефект на улица Радушка бр.10 во нас. Ѓорче Петров прекинато водоснабдување од 21:00ч ќе имаат корисниците од една зграда карши поликлиника Ѓорче Петров и неколку куќи на истата улица. Дефектот ќе се санира на 16.04.2017г .

 

 

Ве известуваме дека на ден 15.04.2017г, поради уличен дефект на ул.Струшка 8а, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица од 12:30 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 15.04.2017г, поради уличен дефект на ул.Струшка 8а, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица од 12:30 часот до завршување.

    Ве известуваме дека на ден 18 и 19.04.2017 (вторник и среда) ќе се започне со чистење и хлорирање на резервоар рез. Припор (зона 2). Со работа ќе се започне во периодот од 09:00 па се до завршување на работите можно е да има мал прекин на водоснабдување (дел од населба Припор).

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 11.04.2017.поради изведување на приклучок од Ф-200 на Ф100мм на ул.Методија Шаторов Шарло 12 во населба Аеродром, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од од истата ул. со бр.10,12,14 од 09:05 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 08.04.2017г, поради мењање на шибер ф-80мм на ул.Иван Аговски 9, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица од 09:00 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 08.04.2017г, поради уличен дефект ф-1“ на ул.12 бр.2 с.Сопиште, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од с.Сопиште од 09:00 часот до завршување.

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 08.04.2017г.поради дефект на огрлица од Ф-80мм на ул.Славејко Арсов раскрсница со Востаничка во населба Водно, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Востаничка и дел од ул.Славејко Арсов од 09:00часот до санирање на дефектот.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 08.04.2017.поради реконструкција на водоводна мрежа на ул.Шарски Одреди раскрсница со Васил Ѓоргов во населба Водно, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Шарски Одреди,Бел Камен и дел од ул.Козара и Васил Ѓоргов од 09:00часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 08.04.2017г, поради дефект на огрлица ф-80мм на раскрсницата на ул.Славејко Арсов со Востаничка, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истите улици од 08:00 часот до завршување

Известување за прекинато водоснабдување на ул.Тодор Александров раскрсница со ул.Славејко Арсов поради реконструкција на водоводна мрежа Ф-80мм ќе имаат корисниците на дел од ул Славејко Арсов од 09:30час до завршување .

Ве известуваме дека на ден 07.04.2017г, поради реконструкција на водоводна мрежа ф-80мм на раскрсницата на ул.Шарски Одред 11, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од сл.ул.:Шарски Одред,Бел Камен и дел од корисниците од улица Козара и Васил Ѓоргов од 13:00 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 07.04.2017г, поради реконструкција на водоводна мрежа ф-80мм на раскрсницата на ул.Шарски Одред 11, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од сл.ул.:Шарски Одред,Бел Камен и дел од корисниците од улица Козара и Васил Ѓоргов од 13:00 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 06.04.2017г. поради уличен дефект од ф-80мм на ул.3 бр.56 с.Љубош ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од с.Љубош од 08:30 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 06.04.2017г. поради уличен дефект од ф-80мм на ул.8 бр.54 с.Љубош ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од с.Љубош од 10:50 часот до санирање на дефектот.

 

 

Ве известуваме дека на ден 06 и 07.04.2017 (четврток и петок) ќе се започне со чистење и хлорирање на десната комора на резервоар Барутана 2. Со работа ќе се започне во периодот од 09:00 па се до завршување на работите можно е да има мал прекин на водоснабдување (дел од населба Водно).

 

Ве известуваме дека на ден 05.04.2017.поради дефект на приклучна цевка од 2/5 цола на ул.512 бб н.Керамидница, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од улиците 512, 515 и 520 од 9:10 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека поради поправка на два шибера Ф-100мм  и Ф-80мм. и замена на против пожарен хидрант Ф-80мм на ул.Народни Херои бр.19 во населбата Кисела вода прекинато водосанбдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Пушкинова и дел од ул.Народни Херои од 13:10часот до завршување со активноста.  

Ве известуваме дека поради санирање на дефект на Против Пожарен Хидрант на Бул.Македонско Косовска Бригада бб во нас.Шуто Оризари,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Бул.Македонско Косовска Бригада од 13:30 часот до санирање на дефектот.  

Ве известуваме дека поради уличен дефект Ф-80мм. на ул.Борка Талевски бр.37 во населба Центар прекинато водосанбдување ќе имаат корисниците на потег од улиците: Христо Смирненски, Борка Талевски, дел од Костурски Херои и дел од Бул.Теодосиј Гологанов од 14:30часот до санирање на дефектот. 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 04.04.2017.поради дефект на приклучна цевка од Ф-2/5цола на ул.Атинска 25 во населба Тафталиџе 1, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Атинска и М.Т.Голаганов зг.70а од 11:35часот до санирање на дефектот.

 

Поради санирање на дефкти во шахта во н.Драчево, можни се прекини во водоснабдувањето на корисниците од н.Драчево, од 11:10 до завршување со работа.

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 01.04.2017г. поради дефект на затварач ( Шибер)  Ф400мм на ул.Методиа Андонов Ченто бр.22 н.Маџари  прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците   од ул. Методиа Андонов Ченто  од  10:00  часот  до завршување .  

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 01.04.2017.поради уличен дефект од Ф-80мм на ул.Јосиф Јосифовски Свештарот 35 во населба Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Ј.Ј.Свештарот,Стив Наумов,Тетовска од 00:05часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 31.03.2017г, поради дефект на огрлица ф-150мм на ул.Рилски Конгрес 96, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица од 09:00 часот до завршување.

Почитувани:Поради уличен дефект Ф-250мм на ул.4 кај маркет Делфин во с.Студеничани ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од С.Студеничани и ул.Студеничанска од 09:20час до санирање на дефектот

Ве известуваме дека на ден 02.04.2017г, поради дефект на шибер ф-80мм на ул.Страшо Пинџур 5, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица и од ул.Цицо Поповиќ од 08:00 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 03 и 04.04.2017год. (понеделник и вторник) ќе се започне со чистење и хлорирање на резервоар Барутана 2 во населбата Водно во период од 09:00часот па се до завршување на работите, можно е да има мал прекин на водоснабдување во дел од населбата Водно.

Ве известуваме дека поради дефект на приклучна цевка ф 1“ на ул.7 бр.40 во с.Ракотинци, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Ракотинци од 13:00 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 30.03.2017 поарди уличен дефект ф 100 мм на ул.Софиска раскрница со Петар Драганов, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Софиска и дел од Демир Трајко од 15:00 часот до санирање на дефектот.

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 30.03.2017.поради уличен дефект од Ф-200мм во Пумпена Станица Пинтија во населба Пинтија, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населба Пинтија од 19:25часот до санирање на дефектот.

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 28.03.2017.поради изведување на приклучок од Ф-300мм на ул.Никола Вапцаров бб (карши Ловец)  во населба Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Никола Вапцаров и 8ма-Ударна Бригада од 08:00часот до изведување на приклучокот.

 

Ве известуваме дека на ден 29.03.2017г. поради дефект на приклучна цевка од Ф-80мм на Бул.АСНОМ број 150 во населбата Лисиче, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата зграда од 08:00часот до завршување на дефектот.

      Ве известуваме дека на ден 28.03.2017г.поради промена на затварач  Ф 200мм  на ул.Финска 35 н.Ченто, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од  ул. Финска  и дел од ул.Сава Михајлов  од 08:30 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

      Ве известуваме дека на ден 28.03.2017г.поради изведување на водоводен приклучок  Ф 300мм  во Долно Лисиче  кај стара  Пумпена Станица, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Долно Лисиче ул.Малешевска  и ул. Коперникова  од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

 

      Ве известуваме дека на ден 28.03.2017г.поради промена на огрлица  Ф 80мм  на ул.Петар Драпшин 14 н. 11 Октомври, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од н. 11 Октомври од 10:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 28.03.2017г.поради промена на огрлица  Ф 100мм  на ул.4 бр.21  с. Ново Село, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од с.Ново Село од 10:30 часот до санирање на дефектот. 

Ве известуваме дека на ден 29 и 30.03.2017 (среда и четврток) ќе се започне со чистење и хлорирање на левата комора од резервоар Барутана 1. Со работа ќе се започне во периодот од 09:00 па се до завршување на работите можно е да има мал прекин на водоснабдување (дел од населба Водно).

Ве известуваме дека на ден 25.03.2017г, поради поврзување на водоводна мрежа во с.Добридол, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Добридол од 08:40часот до завршување.                                                                                                               

Ве известуваме дека на ден 25.03.2017г, поради уличен дефект на ул.2 бр.38 с.Студеничани, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Студеничани  од 09:50ч до завршување.

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 24.03.2017г. поради водоводен приклучок Ф125мм на ул. Букурешка 2 н.Тафталиџе 2 прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Букурешка  од  08:30  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 24.03.2017г. поради уличен дефект  Ф2” ( цола) на ул.3 бр.94 Македонска Косовска Бригада н.Чаир прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  Тенече Маало од бул.Македнска Косовска Бригада  од  09:40  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 24.03.2017г. поради водводен приклучок   Ф1” ( цола) на ул.Кемал Ататурк бр.1а н.Чаир прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од ул.Кемал Ататурк и ул.Панче Неделковски  од  10:20  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 24.03.2017г. поради промена на затварач ( шибер)  Ф 80мм на с.Стајковци до О.У.Кирил и Методи  с.Стајковци ,прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од с.Стајковци  од  10:25  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 24.03.2017г. поради промена на затварач ( Огрлица)  Ф 80мм на ул.Иван Мештровиќ бр.6  н.Драчево ,прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од ул.Иван Мештровиќ ,Ѓорѓи Динката,Жарко Зрењанин,Ратко Митровиќ и Ул.Герника   од  11:50 часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 26.03.2017г. поради промена на затварач ( Шибер)  Ф 200мм на ул.11-ти Октомври бб карши Собрание на Р.М   н.Центар ,прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од ул.Филип Втори Македоснки  на потег од Холидеин до Собрание на Р.М.   од  08:000 часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 24.03.2017г. поради уличен дефект   Ф 80 мм на ул.6 бр.80 с.Лубош  ,прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците од с.Лубош   од  14:15 часот  до завршување .  

 

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 25.03.2017г. поради дислокација на водоводна мрежа Ф 200мм на ул.3-та Македонска Брига да спроти Раде Кончар   ,прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците од ул.3-та Македоснка Бригада , Коста Новаковиж и Алкалоид Билка од  08:00 часот  до завршување .  

Ве известуваме дека на ден 23.03.2017г, поради дефект на на прклучна цев ф-3/4“ на ул.50-та Дивизија 27, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од  истата улица од 12:10часот до завршување.

Реконструкција  - Ул. 1 с.Долно Лисиче 

Реконструкција  Попово Маало 

Ве известуваме дека на ден 23.03.2017г, поради поврзување на водоводна мрежа во Сончев град - Сопиште, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Добри Дол,Ракотинци и Сопиште од 08:00 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 23.03.2017г, поради дефект на огрлица ф-100мм на ул.1 бр.21 во Новосело, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Новосело од 14:10 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 22.03.2017г, поради уличен дефект на ф-100мм на ул.Атинска 25, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од згр.бр.25,27 и 31 од истата улица и згр.бр.70 од ул.Иво Р. Лола од 15:00 часот до завршување.

 

Ве известуваме дека на ден 23 и 24.03.2017 (четврток и петок) ќе се започне со чистење и хлорирање на десната комора во резервоар Водно. Со работа ќе се започне во периодот од 09:00 па се до завршување на работите можно е да има мал прекин на водоснабдување.

Ве известуваме дека на ден 22.03.2017г. поради скината цевка од странка на улица Студеничанска бб во Студеничани, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улицата Студеничанска каки и селото Студеничани од 10:45часот до санирање на истиот. 

Ве ивестуваме дека на ден 22.03.2017 поради уличен дефект ф 5/4“ на ул.Алекса Дундиќ бр.89, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица од 11:10 часот до санирање на дефектот.

 Реконструкција - Ул. Симче Натевски

      Ве известуваме дека на ден 22.03.2017г.поради  уличен дефект  Ф 700мм на ул.Христо Татарчев во кругот на Улици и Патишта , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од н.Аеродром  н.Ново Лисиче  висока зона   дел од Бул. Борис Трајковски и  дел од н.Кисела Вода  од 08:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 21.03.2017г.поради  промена на затварач  Ф 80мм на ул.Маршал Тито бб с.Долно Лисиче, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од  с.Долно Лисиче  дел од ул. Жарко Зрењанин и дел од Киро Фетак од 10:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

      Ве известуваме дека на ден 20.03.2017г.поради  уличен дефект Ф 80мм на ул. Жданец 4а н.Жданец, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците .од  н.Жданец, н.Трнодол и Нерези  од 14:30 часот до санирање на дефектот.

 

  

      Ве известуваме дека на ден 20.03.2017г.поради  изведување на водоводен приклучок Ф 100мм на ул. Мис Стон 7 н.Шорче Петров  прекинато водоснабдување ќе имаат  корисниците .од ул.Социјалистичка Зора   зг.9,11,13 и 80 од 13:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

Ве известуваме дека на ден 20.03.2017г.поради  дефект на огрлица Ф 275“ на ул. Војдан Чернодримски 7 н.Бит Пазар  прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците дел.од ул.Војдан Чернодримски  од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

      Ве известуваме дека на ден 20.03.2017г.поради  уличен дефект ф 2“ Ф на ул. Козле 55 н.Козле прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците дел.од ул.Козле    непарни броеви од  бр.55до бр.83 од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

      Ве известуваме дека на ден 20.03.2017г.поради  уличен  дефект  Ф 80мм на ул. Црвена Скопска Општина  бб н.Центар  прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците дел од ул. Црвена Скопска Општина ,Средно Музичко, и околните објекти од 11:15 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 19.03.2017.поради  дефект на затворач од Ф-80мм на ул.Антоние Грубишиќ бб кај кружниот тек во населба Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Ленинова, Н.Н.Борче и ул.Антоние Грубишиќ од 13:00часот до санирање на дефектот.

 

Почитувани,

 

Ве известуваме дека на ден 20 и 21.03.2017 (понеделник и вторник) ќе се започне со чистење и хлорирање на резервоар Водно. Со работа ќе се започне во периодот од 09:00 па се до завршување на работите можно е да има мал прекин на водоснабдување.

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 17.03.2017г. поради водоводен уличен дефект од  Ф5/4 на ул. Кочо Рацин  бр.30 н.Центар  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Кочо Рацин од бр.30 до бр.38  од  14:20  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 19.03.2017г. поради уличен дефект Ф 2 “ ( цола ) на ул.27/11 Сопиште н.Сопиште  прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците   од  наслеба Сопиште од  08:00часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 18.03.2017г. поради уличен дефект од Ф160мм  на ул. 1 бб до Пимпена станица Усје н.Усје  прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од  корисниците   од  с.Усје од  08:30часот  до завршување .  

Ве известуваме дека на ден 17.03.2017 поради дефект на приклучна цевка ф1“ на ул.Гемиџиска 4/2 ( нас.Железара ), прекинато водоснабдување од 09:00 часот ќе бидат корисниците од ул.Гемиџиска до завршување на дефектот.

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 17.03.2017г. Поради водоводен приклучок од ф 100 мм на ул.Стив Наумов до МНР  прекинато водоснабдување  ќе  имаат од  корисниците  од Адвокатска улица О.У.Кирил и Методи  дел од улица Стив Наумов и МНТод  08:30  часот  до завршување .  

Поради поправка по шахти на ул.12 во Инџиково прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улиците:12,14,16,18 и 20 во Инџиково од 10:15 до завршување со активноста 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 16.03.2017г. Поради дефект на водоводна приклучна цевка од Ф1”(цол) на ул.1 с.Студеничани  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   дел од ул. 1с.Студеничани  08:40  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 16.03.2017г. Поради дефект на уличен  водоводна дефект  од Ф5/4”(цол) на ул.Никола Петров бр.16 н.Бутел 2  прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од  корисниците   ул Никола Петров од  10:30  часот  до завршување 

Поради уличен дефект ф-80мм прекин на водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.6 во с.Љубош од 11:30ч до саниорање.

Поради дефект на приклучна цевка ф 1“ на ул.12 бр.2 во с.Инџиково, прекин на водосабдување ќе имаат корисниците на дел од с.Инџиково од 12:30 часот до санирање на дефектот.

Поради промена на шибер ф 80 мм на ул.Филип Втори Македонски кај жена парк, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на потегот од Собрание на РМ до Хотел Холидеј ИН (ГТЦ, ТЦ.Соравија, катната гаража, ресторан Национал и Градска болница од 08:00 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 14.03.2017г, поради уличен дефект на водоводна мрежа ф-100мм на ул.Ѓоре Ѓоревски 77, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица од 10:00 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 15.03.2017г, поради водоводен приклучок ф-80мм на ул.Дебарце 6, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица,Отон Жупанчич,Раде Кончар и Радњанска од 08:00 часот до завршување.

     Ве известуваме дека на ден 14.03.2017г. поради уличен дефект  ф 700мм на ул. Христо Татарчев во кругот на Улици и Патишта , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците дел.од Кисела Вода  и  висока зона населба Аеродром  и населба Ново Лисиче од 08:30 часот на ден 14.03.2017 до санирање на дефектот. 

Поради санирање на дефект на приклучна цевка ф-5/4 на ул. Александар Турунџиев бр.61, ќе има прекин на водоснабдувањето на корисниците од истата улица, од 09:55 до санирање на дефектот

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 10.03.2017г. поради дефект на огрлица  на ул.Ѓорѓи Димитров 11 прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од улиците Вера Јоциќ,Ѓорѓи Димитров и дел од Народни Херои од  12:00часот  до завршување .

Почитувани,

Ве известуваме дека поради поприоритетни дефекти, дефектот на ул.Ѓорѓи Димитров 11 кој требаше да се работи денеска на 10.03.2017г.  е одложен за 11.03.2017. со почеток од 08:30ч.

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 10.03.2017г. поради дефект на огрлица  на ул.18 бр.10 –Пинтија н.Пинтија  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  наслеба Пинтија од  08:30  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 09.03.2017г. поради дефект на приклучна водоводна цевка Ф 1”цол на ул.Палмиро Толати бр.89а н.Маџари  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Палмиро Толати  и дел од ул.Маџари од  08:00  часот  до завршување .  

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 09.03.2017г. поради дефект на Против Пожарен Хидрант од ф 80 мм на ул.Христо Татарчев бр.123в н.К.Вода  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  трета зона Припор  од  08:50  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 09.03.2017г. Поради санирање на дефекти во шахти на прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Милан Миjалковиќ , ул. Зеленгора, ул.Кочанска и ул.Полог од  10:20  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 09.03.2017г. Поради промена на затварач ( Шибер ) од Ф 100 мм  на ул.Нобелова раскрсница со Варшавска  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   дел од ул. Нобелова дел од ул.Варшавска иод  10:20  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 09.03.2017г. Поради уличен дефект до влезот на Жито Лукс  од Ф 80 мм  на ул.Васил Ѓоргов бр.11  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од Шарски Одреди,дел од ул. Козара,дел од ул.Бел Камен и дел од ул.Васил Ѓорговод  13:30  часот  до завршување .  

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 08.03.2017г. поради дефект на приклучна водоводна цевка Ф 1” цол на ул.Јужноморавски Бригади бр.20а н.Ченто  прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците   од  ул.Јужноморавски Бригади  од  08:30  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 08.03.2017г. поради дефект на затварач ( шибер) цевка Ф 100мм на ул.19 кај кружен тек с.Сопиште прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците   од  с.Сопиште  од  08:50  часот  до завршување .  

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 08.03.2017г.поради водоводен дефект ф 400м.м. пред Пумпената станица Радишани. Прекинато водоснабдување  од 09:35ч.ке имат само корисниците од ул. Бутелска се до санирање на дефектот.  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 09.03.2017г. поради уличен дефект Ф 600мм на Бул.Гоце Делчев до бензинска пумпа Мак Петрол н.Центар  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  Македонска Телевизија и со намален притисок ке бидат кориснициве од наслеба Автокоманда и населба Маџари  од  09:00  часот  до завршување .  

Поради поврзување од стара водоводна мрежа ф-80 на нова ф-150 во с.Добри Дол, ќе има прекин на водоснабдување на корисниците од с.Добри Дол, од 10:20 до завршување со работа.

Поради промена на шибер ф-150мм на бул. Јане Сандански бр. 107, ќе има прекин на водоснабдување на дел од корисниците од ниска зона од бул. Јане Сандански (од бр. 59 до бр. 109), од 09:45 до завршување со работа.

Поради поврзување на водоводна мрежа ф-80мм, на бул. Македонско Косовска Бригада бб, ќе има прекин на водоснабдување на корисниците од Тенеќе Маало, од 09:10 до завршување со работа.

Поради поврзување на водоводна мрежа ф-200мм на ул. Јордан Мијалков бр.62, ќе има прекин на водоснабдување на корисниците од истата улица и Палата Емануел Чичков, од 09:30 до завршување со работа.

Поради санирање на уличен дефект ф-80мм, ќе има прекин на водоснабдување на корисниците од с.Инџиково од 08:40 до санирање на дефектот.

Воин Драшковци бб - дефект во шахта на фонтана за питка вода

Почитувани

 Ве известуваме дека на ден 06.03.2017г поради дефект на приклучна цев ф-6/4“ без вода останува истата улица од 10:30ч до звршување на дефектот.

Поради ул.дефект на Ф-150мм на Бул.Срвија бр.бб без вода ќе останат корисниците од ул.Руди Чајавец и .... до санирање на дефектот

поради дефект на шибер од Ф-80мм на Булевар Авној до бр.58 во населба Аеродром, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Булевар Авној од бр.36 до бр.58

поради уличен дефект од Ф-80мм на ул.Светозар Марковиќ 54 во населба Ново Маало прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населба Ново Маало и Веро-Џамбо  

поради дефект на шибер од Ф-80мм на Булевар М.К.Бригада карши бензинска пумпа Макпетрол во населба Шуто Оризари, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Булевар М.К.Бригада

Најавената реконструкција и поставување на нови пумпи во ПС село Рашче (за Копаница ) ке се продолжи и нареден ден (03.03.2017 год.) без вода ќе бидат корисниците од с.Копаница и с.Бојане во периодот од 09:00 до 18:00 часот.

Ве известуваме дека на ден 02.03.2017г , поради дефект на затварач ( шибер )во шахта од Ф400мм на бул.Јане Сандански до катна гаража н.Аеродром истовремено ке се работи и дефект на огрлица  на бул.Јане Сандански до Т.Ц Бисер  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  бул.Јанесандански бр.24  ( кај Банките) Тренд Кафе (поранешен Мек Доналс) и Т.Ц Бисер 

поради уличен дефект Ф 250 мм на ул.20 Скупи бр.34. н.Бардовци  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.20,22 и Болница Бардовци 

поради дефект на затварач ( шибер ) Ф 80мм на бул.Македонска Косовска Бригада бб ( карши Мак Петрол ) н.Чаир прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  бул.Македонска Косовска Бригада   

поради уличен дефект  Ф 250мм на бул.Словеначка кај Ресторант Аванти н.Чаир прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  бул.Македонска Косовска Бригада и дел од Касарна Илинден  

Најавената реконструкција и поставување на нови пумпи во ПС село Рашче (за Копаница ) за на ден 01.03.2017 год.  Се пролонгира за нареден ден за 02.03.2017 год. без вода ќе бидат корисниците од с.Копаница и с.Бојане во периодот од 09:00 до 18:00 часот.

прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул. Лудевит Гај,Радњанска и дел од Дебарца

поради уличен дефект од Ф-100мм на ул.Јордан Мијалков 38 во населба Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Јордан Мијалков 

поради уличен дефект ф400мм на ул.Бутелска бб ( пред општина Бутел ), без вода ќе бидат корисниците на ул.Бутелска, Љуботенски Пат, Раштански Пат и дел од Радишани

поради уличен дефект од ф-100 мм на ул.Палмиро Тољати 111 нас.Ченто,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Палмиро Тољати и ул.Маџари крак 1

Поради реконструкција во ПС село Рашче (за Копаница ) на ден 01.03.2017 год. и поставување на нови пумпи,без вода ќе бидат корисниците од с.Копаница и с.Бојане 

поради дефект на ППХ ф-80мм во с.Моране до Џамијата,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Моране 

поради уличен дефект од ф-100 мм на ул.Жданец 4а,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од н.Жданец,Трнодол и Нерези 

поради уличен дефект ф2“ на ул.Атанас Бабата 5, без вода ќе бидат корисниците на ул.Атанас Бабата, Алберт Станиќ, ул.122 и 123 и дел од Бит Пазар до санирање на дефектот

поради уличен дефект од ф-100 мм на ул.Елисије Поповски 28,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Завод за физикална терапија,Ортопедски Завод Славеј и 5 куќи од истата улица од 

поради уличен дефект ф 80 мм на ул.3 во с.Љубош (место викано Врапче), прекинато водоснабдување ќе имаат коросниците од ул.3 

 На ден 28.02.2017 година во раните утрински часови е планиран прекин на водоснабдување на следните локалитети:

 

Од 01 до 04 часот без вода ќе бидат:

Кондово, Свиларе, Глумово, Матка, нас. Даме Груев, Новоселски пат, Кисела Јабука, Волково, Орман, Средно Нерези, локалитет Порупи (Драчево) и Студеничани.

На ден 28.02.2017 година во раните утрински часови е планиран прекин на водоснабдување на следните локалитети:

 

Од 02 до 05 часот без вода ќе бидат:

Жданец и Трнодол, Гази Баба, Чаир, Железара, Автокоманда (висока зона),

 

поради водоводен приклучок до П.С.- Глумово ф-80мм, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Глумово,Шишово и Матка 

с.Глумово кај гробишта -  Реконструкција ф90

парк Ѓорче Петров -    Реконструкција ф160

Ванчо Мицков  -  Реконструкција ф110

Аминта III Г. Стадион    - Водоводна мрежа ф160

поради двоење во шахта  Ф 3/4 на Бул. Метрополит Теодосие Гологанов 110 н.Козле, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  дел од Бул.Метрополит Теодосие Гологанов  и Реплек од 12:00  часот до санирање на дефектот. 

Ве известуваме дека на ден 26.02.2017г.(недела) поради реконструкција на водоводна мрежа Ф-250мм. на ул.Тодор Александров бр.бб во населбата Водно, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците во Клинички центар „Хематологија“ и „Трансфузиологија“ , улиците: Ацо Караманов, Питу Гули, Димитар Пандилов, Капиштец, Ганчо Хаџипанзов, Карорман, Партение Зографски, Димитар Беровски, Ѓорѓи Скрижевски, Христо Чернопеев, Тасино Чешмиче, Рилски Конгрес, Белградска,Црниче, Церска, Серска, Неврокопска, Баница, Благоја Гојан, Наум Охридски, Банско, Кавалска,Кратовска, и дел од улицатите: Славејко Арсов и Пржино  од 08:30часот до завршување.

поради уличен дефект од Ф-2цола на Булевар Србија 13 во населба Кисела Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Булевар Борис Трајковски, краците 2,4,6,8и10 

Поради технички зафат на водоводна мрежа, на ден 28.02.2017 (вторник) во период 10-11 часот, ќе има краток прекин на водоснабдувањето во високата зона (над 4 кат) на населбите Аеродром и Ново Лисиче. 

поради уличен дефект од Ф-250мм во Касарна Илинден кај Расадникот во населба Топана, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Бул.М.К.Бригада ул.9 и ул.11и дел од Касарната Илинден  

Ве известуваме дека на ден 23.02.2017.поради уличен дефект од Ф-100мм на ул.Марко Крале раскрсница со Зулфер Мусиќ во населба Бутел1, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Марко Крале, Зулфер Мусиќ, Лопушник и Андре Мазон од 08:30 часот до санирање на дефектот

поради уличен дефект од ф-200мм на ул.Христо Татарчев 66 ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Припор 2 зона

поради уличен дефект од ф-400мм на ул.Благоја Стевковски 11 ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Карл Либнехт,Анри Барис,Темко Попов и дел од Благоја Стевковски 

поради уличен дефект од ф-250мм на Бул.Македонско Косовска Бригада бб (Касарна Илинден) ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Бул.Македонско Косовска Бригада крак 9 и 11 

поради дефект на шибер  ф1000мм на ул.Бранислав Нушиќ бб ( пред Стокомак ), без вода ќе бидат корисниците на ул.Бранислав Нушиќ, Шекспирова, Руѓер Бошковиќ и Веселин Маслеша  до санирање на дефектот. 

поради изведување на водоводен приклучок  ф80мм на ул.Дренак бб ( за општина Кисела Вода ), без вода  ќе бидат корисниците на ул.Дренак  до санирање на дефектот

поради дефект на затварач од ф-150мм во с.Глумово кај пумпите ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Глумово с.Шишево и Матка

поради санирање на уличен дефект Ф-100 мм на ул. Фуштанска 66 во населба Маџари,без вода ќе бидат корисниците на дел од улица Фуштанска 

поради уличен дефект Ф 80мм на ул. Ташко Караџа 11 н.Автокоманда, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Ташко Караџа дел од Трипун Хаџијанев  

поради уличен дефект Ф 100мм на ул. 163 пред хотел ВИП, н.Крњево, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од н.Крњево 

Поради уличен дефект Ф 80мм на ул. 8 ма Ударна  Бригада  до Италијанска Амбасада,н.Центар  прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.8-ма Ударна Бригада  дел од Максим Горки   и  италијанска Амбасада .

поради  уличен дефект   Ф 80мм на ул. Христо Татарчев 192 н.Припор, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците дел.од Припор   3 та Зона

поради дефект на приклучна цевка од Ф-2“ на улица Серава број 128 во населбата Топанско поле општина Чаир, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улиците: Панче Неделковси, Кемал Ататурк и дел од Серава 

поради уличен дефект  Ф-150мм пред Пумпената станица во Сарај прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населба  Дексион и улиците: 4ти Јули, Наум Чакарев, Ѓорѓи Газепов и другите околни улици 

поради дефект на затварач ф-150мм на ул.Бутелски Венец 110, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица,Мелничка и Плачковица

Поради изведување водоводен приклучок Ф-200мм. на ул.Аминта Трети кај Градскиот стадино во населбата Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците околу Градскиот стадион од 10:00часот до завршување со активноста.

поради уличен дефект ф 100мм  во с.Кондово до Факултетот,прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  дел од с.Кондово 

поради  уличен дефект Ф–100мм. на ул.Палмиро Тољати бр.111 во населбата Ченто, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од истата улица

Поради  уличен дефект од 2“ пред Градско Собрание   во населба  Центар, прекинато водоснабдување  се корисниците од  Градско Собрание ,Луна  Парк  , Маракана . и Уранија 

пoради уличен дефект ф 100мм на ул. 1  бб с.Ново Село без вода ќе останат корисниците од с.Ново село  

поради уличен дефект ф-400мм на ул.Интернационални бригади бб(пред влезот на пожарна) во нас.А.Команда, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица со ф-ките:Европа,Алкалоид.ЈСП додека со намален притисок ќе биде Пивара Скопје и нас.Керамидница,

Пoради дефект на огрлица ф 80 мм на улица Црвена Вода број 29 без вода ќе останат кориниците од истата улица  

Поради дефект ф-80мм во улична шакта во с.Усје кај мостот, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од с.Усје,

Поради дефект ф-80мм во ул.1 бб во с.Батинци кај Зинекс, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица,

поради дефект на затварач ф-80мм во Т.Ц. Хиподрум, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од нас.Хиподрум

Поради уличен дефект на ул.Партизанска 63, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица т.е. од бр.59 до бр.87

Поради дефект на затварач ф-80мм во 3-та зона Припор кр.24/2, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од 3-та зона Припор

поради уличен дефект на Бул.Јане Сандански 81, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица т.е. од бр.59 до бр.113

поради дефект на приклучна цев на ул.Отон Жупанчич 15, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица,ул.Радњанска и дел од корисниците од ул.Дебарце

поради уличен дефект ф 100мм на ул.Народни Херои  19 н.Кисела Вода,  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од ул. Народни Херои зграда 19,21,23  ул.Пушкинова од бр.1до бр.10  и ОУ.Кирил Пејчиновски 

поради уличен дефект ф 1“ на ул.Ратко Митровиќ 124 н.Драчево  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од ул. Ратко Митровиќ и ул.Методија Патчев 

поради уличен дефект ф 150мм на Бул.Александар Македонски до подвозник н.Автокоманда,прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од стрелиште Камник ,СУ.Коце Металец , со намален притисок н.Автокоманда и со намален притисок н.Маџари 

Ве известуваме дека на ден 02.02.2017г. поради уличен дефект 80мм на ул. Пиринска 23  н.Центар  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од ул. Пиринска од 08:00 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 01.02.2017г. поради  уличен дефект ф 100мм на ул.Џон Кенеди 9б н. Т.Поле прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  од ул. Џон Кенеди непарни броеви 9,11,13,15,17,19,21,23,25 и 27.

Ве известуваме дека на ден 31.01.2017г. поради  уличен дефект ф 2“ на ул.Качанички Пат позади бензинска  пумпа на Макпетрол  с.Визбегово прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  од с.Визбеговио Индустриска Зона.

Поради  уличен дефект ф 100мм на ул.Шуто Оризари  до бензиска на Окта н.Шуто Оризари  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  дел од ул.Шуто Оризари и дел од ул.Македонско Косовска Бригада

поради уличен дефект од Ф-80мм на Булевар Кочо Рацин 14 во населба Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од блок 14

Поради уличен дефект од ф-80мм на Бул.Борис Трајковски 54,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Бул.Борис Трајковски крак 1,3,5,7,9 и 11 

Поради санирање на уличен дефект од Ф-80 мм на ул.2-ра Македонска бригада бб во нас.Топанско Поле,без вода ќе бидат корисниците на ул.Методија Митевски бр.11 и бр.13 

Поради дефект на потисна цевка ф-200мм на патот за с.Копаница ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Копаница 

Поради реконструкција на водоводна мрежа Ф-1“ на ул. Тајмишка бб во нас.Железара,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Тајмишка

Поради дефект на затварач ф-150мм ул.Ѓорче Петров бб (Скопски Пазар),прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Скопски Пазар и околните дуќани 

Ве известуваме дека на ден 26.01.2017г дефектот во с.Рашче под резервоарот е саниран, водоснабдувањето е нормализирано во 14:30часот

Поради уличен водоводен дефект од Ф80мм на ул.Адвокатска до Алтан н.Центар прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Адвокатска О.О.У. Кирил и Методи Министерство за Надворешни работи и МНТ

Поради  уличен дефект Ф – 80мм. на ул.Ташко Караџа бр.11 во населбата Автокоманда, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од висока зона зградите на Ташко Караџа, Христо Ботев,Бапчор и Габреш од 11:30часот до санирање на дефектот

Поради санирање на дефект на шпингла  Ф-100 мм на ул.Коце Металец бб во нас.Железара ,без вода ќе бидат корисниците на дел од ул.Коце Металец 

Поради уличен дефект од Ф-100мм на ул.Финска 198 во населба Маџари, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Финска (80 до 100 куќи)

поради промена на Против Пожарен Хидрант Ф 80мм на ул.Христо Татарчев бр.101 н.Кисела Вода  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  Сервисна зона југ ул.Борис Трајковски крак 8 ,Супер Тинекс и Мега Куманово 

Ве известуваме дека на ден 17.01.2017г. поради уличен дефект Ф 80 мм на ул.Васил Ѓоргов раснрсница со Народен Фронт н.Водно прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците   од  ул.Васил Ѓоргов.  од  10:15  часот  до завршување 

Ве известуваме дека на ден 17.01.2017г. поради уличен дефект од Ф 2” на ул. Лисец бр.184 н.Лисиче прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Лисец,ул.Божин Николов,Горно Лисиче,ул.Горноврановска и ул.Хаџи Трајков.  од  10:00  часот  до завршување 

Ве известуваме дека на ден 16.01.2017г. поради  уличен дефект ф 80мм на ул.Ефтим Спростанов 33 н.11 ти Октомври, прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од ул.Ефтим Спростанов 

Ве известуваме дека на ден 13.01.2017.поради дефект на затворач од Ф-2цола на ул.Благоја Стефковски 8 во населба Триангла, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Лазар Поп Трајков, Јани Лукровски и дел од Бул.Александар Македонски.

Ве известуваме дека на ден 13.01.2017.поради уличен дефект од Ф-150мм на ул.Тале Христов 5 во населба Скопје Север, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од кулите на ул.Тале Христов и Кам Маркетот.

Ве известуваме дека на ден 13.01.2017.поради уличен дефект од Ф-150мм на ул.Ацо Караманов 24 во населба Водно, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Ацо Караманов.

Ве известуваме дека на ден 11.01.2016г.поради уличен дефект од ф-100мм на Бул.Асном 44,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Бул.Асном од зграда 28 до зграда 72 од 11:00 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 10.01.2017г. поради уличен дефект  Ф100мм на бул.Видое Смилевски Бато бр.73 н.Лисиче  прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците   од  бул.Видое Смилевски Бато  од  12:30  часот  до завршување .  

Ве известуваме дека на ден 10.01.2017г. поради водоводен приклучок Ф3/4” на Дринска бр.68 н.Шуто Оризаре  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Дринска ,ул.Гвадалахара,ул.Вашинштонска,ул.Шуто Оризаре од  12:00  часот  до завршување 

На ден 11.01.2017г. поради уличен дефект Ф80мм на бул.Партизански Одреди раскрсница ул. Адолф Циборовски н.Центар прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од  ул.Адолф Циборовски.  

Ве известуваме дека на ден 09.01.2017г. поради уличен дефект ф400мм на ул.Димо Хаџи Димов бб (пред ПС Припор), прекинато водоснабдување од 02:30 часот ќе имаат корисниците од Висока зона на Аеродром и Лисиче

Поради санирање на дефект на затварач Ф-80 мм на Бул.Јане Сандански бр.81 во нас.Аеродром,без вода ќе бидат корисниците на ниска зона на Бул.Јане Сандански од бр.59 до бр.109 

поради уличен дефект од Ф-200мм на Булевар 8ми-Септември 10 во населба Карпош 2, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Булевар 8 ми-Септември, дел од ул.Шекспирова и ул.Руѓер Бошковиќ

с. Добри Дол

Реконструкција на водоводна мрежа ф160

Алија Авдовиќ

Реконструкција 

Ѓорѓи Газепов

Реконструкција

Борис Трајковски – 6, нас. 11 Октомври

Дислокација на постоечка водоводна мрежа 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден (Вторник) 27.12.2016г.поради уличен дефект од ф-600мм на Бул.Борис Трајковски бб до Техноскоп,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на потегот од Усје до Зелениково ( Усје, Пинтија, Пржино, Драчево, Охис ф-ка, Студеничани, Моране, Зелениково, Долно Лисиче ) од 08:15 часот до санирање на дефектот

Почитувани

Ве известуваме дека на ден 23.12.2016г. поради  уличен дефект ф 2“  на ул. Ѓорѓи Капчев 15/16 н.Лисиче ,прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од ул. Ѓорѓи Капчев крак  7, 9,13 и ул.Тодор Чангов крак 22

Почитувани

Ве известуваме дека на ден 23.12.2016г. поради  водоводен приклучокт ф 80мм на ул. Хелсинки 31 н. Тафталиџе 2 прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од ул.Хелсинки  од бр. 29 до бр.37од 

Почитувани

Ве известуваме дека на ден 23.12.2016г. поради  уличен дефект ф 2“  на ул. Ѓорѓи Капчев 15/16 н.Лисиче ,прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од ул. Ѓорѓи Капчев крак  7, 9,13 и ул.Тодор Чангов крак 22.

Почитувани

Ве известуваме дека на ден 23.12.2016г. поради  уличен дефект ф 100мм  во Ново Село  ул.1 бр. 19 прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од Ново Село  околу 100 куќи.

поради  уличен дефект ф 100мм  на Бул.Авној 60 н.Аеродром,  прекинато водоснабдување висока зона ќе  имаат корисниците од Бул. Авној зграда  бр.60 и Бул. Јане Сандански  зграда бр. 22

поради уличен дефект од Ф-200мм на ул.Перо Наков 33 во населба Маџари,  прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Перо Наков, Димче Милошевски и Боривое Милошевски 

Поради  водоводен приклучок  од ф 2„на  ул Димитрија Чуповски бр.31  нас.Центар,прекин на водоснабдување ќе имаат корисниците: дел од Димитрија Чуповски .С.У .Јосип Броз Тито. Театар Комедија , Европска Унија . и дел од Бул. Климент Охридски  

Поради уличен дфект на цевка  од ф 100 мм за ниска зона  во с Усје кај Љуљашките, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ниската зона во с.Усје 

Поради изведување на водоводен приклучок од ф 150мм на улица Руди Чаевец бр 23без вода ќе останат корисниците од високата  зона од истата улица

Ве известуваме дека на ден 21.12.2016г.поради дефект на два затворачи од Ф-125мм на ул.Мирослав Крлежа раскрсница со Орце Николов во населба Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Мирослав Крлежа, дел од ул.Орце Николов и дел од ул.Дебарца од 08:00часот до санирање на дефектот.

Поради уличен дефект на ул.1 бр.174 с.Батинци , прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците на ул.1 с.Батинци ,општина Студеничани 

Поради водоводен приклучок ф-80мм на ул.Манчу Матак 37, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица

Поради уличен дефект ф-100мм на Бул.Србија раскрсница со Сава Ковачевиќ, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од ул.Сава Ковачевиќ 

Поради дефект на приклучна цев на ул.Ѓорѓи Капчев 21/1, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица

Пoради  уличен дефект од ф250 мм на ул. Благоја Стевковски кај црквата без вода ќе останат корисниците од Маџари и Хиподром 

Поради уличен дефект ф 80мм  на ул. Васил Стефановски 5 н.Центар,  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  од ул.Васил Стефановски,Христо Смирненски ,Петар Поп Арсов , Роза Луксенбур и ул. 9-ти мај

Поради дефект на  приклучна од ф 100мм на ул .  Самоилова 108 нас. Центар, прекинато водоснабдување  имаат корисниците од  Самоилова  

Поради уличен дефект ф 100мм  на Бул. Јане Сандански 49 н. Аеродром ,  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците на Бул. Јане Сандански од бр. 15 до бр. 65 

Поради уличен  дефект ф 100мм на Бул. Авној 28, н.Аеродром  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците дел од бул. Авној бр 24.26,28,48,50 

Поради дефект во шахта  од ф 2/1“ на ул   Трифун . Х Јанев бр 3 нас.Авто Команда, прекинато водоснабдување  од14:15ч. Ке имаат корисниците од висока зона  и ниска зона   Трифун. Х. Јанев  и Јане Лукровски  до санирање на дефектот

Поради дефект  на  два затварачи од ф 100 мм и ф 150 мм улица Разловачко востание бр 18  без вода ќе останат корисниците, од улица Разловачко востание, Трифун Бузлев и Золе Стојчев  

Поради   уличниот  дефект ф-600мм на Бул.БорисТрајковски бб (пред мостот н. Драчево), спрекинато водоснабдување ќе имаат  корисниците од нас.Драчево,с.Студеничани,Батинци,Моране и Зелениково 

Поради уличен дефект Ф-150 мм на ул.Ѓорче Петров бб (кај бензиската Макпетрол)  во нас.Ѓорче Петров , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.4-ти Јули, Ѓорги Газепов и нас.Дексион 

Поради уличен дефект од Ф-100мм на ул.Беровска 4/3 во населба Маџари, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населба Хиподром, с.Трубарево и дел од Инџиково 

Поради уличен дефект ф-100мм на ул.Алија Авдовиќ 22/8, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица 

Поради водоводен приклучок ф-150мм на ул.Манапо бб (кај новите згради), прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица

поради уличен дефект ф 100мм на  ул.Драгиша Мишовиќ 7 н.Карпош 3 ,прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од ул. Драгиша Мишовиќ 

Поради изведување на водоводен приклучок ф80 мм на ул. Петар Поп Арсов 38 прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  на улиците Петар Поп Арсов, 9ти Мај, Васил Стевковси и Костурски Херои 

поради уличен дефект од Ф-200мм на ул.Ѓорче Петров бб (испред Бензинска Пумпа на Макпетрол) во населба Ѓорче Петров, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.4ти-Јули,Дексион и Ѓорѓи Газепов 

Поради уличен дефект ф 2“ на ул.Ленинградска 77 н.Центар ,  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од ул.Ленинградска  Сообраќајна Полиција  и СУ.Раде Јовчевски Корчагин 

Поради поправка на ППХ на ул.Иван Аговски 9 н.Тафалиџе 2,  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците дел од ул .Иван Аговски

Поради пpомена на огрлица  ф 80мм ул.Христо Татарчев 28/1 н.Кисела Вода,  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од ул. Христо Татарчев 28 

Поради уличен дефект Ф-2“ на ул.1 бр.76 Ново село, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица,од 08:30 часот до санирање на дефектот

Поради уличен дефект на Бул.Видое Смилевски Бато бр.19, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Бул.Видое Смилевски Бато од згр.11 до згр.35 

поради уличен дефект Ф-2“ на ул.Кочо Рацин 26, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица

Поради изведување на водоводен приклучок ф-80мм на ул.Теодосие Гологанов 44 (карши АМС), прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од истата ул.на потегот од Аминта 3-ти до Костурски Херои

Поради уличне дефект ф 80 мм на ул.Гарсија Лорка бр.29 во Шуто Оризари, прекинато водоснабдување ќе имаат корисиниците од ул:Гарсија Лорка, Метохиска, Гвадалахара и Дринска 

Поради уличен дефект Ф-1“ на ул.Маџари 2/46 с.Инџиково, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Инџиково

поради промена на шибер од Ф100мм на Ѓурчин Кокале раскрсница со Македонска Преродба н.Сарај прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Ѓурчин Кокале и дел од ул.Македоска Преродба 

Поради уличен дефкет Ф300мм на ул.376 бр.39 н.Центар прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.376 Самоилво.Јоаким Крчовски, Музеј на современо уметности Америчка Амбасада ,Турска Амбасада,Косовска Амбасада и Албанска Амбасада  од  

Поради уличен дефект ф80мм на ул.Цветан Димов бр.64 н.Чаир прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел корисниците   од  ул.Стојна Стевкова и О.У ЛИРИА 

Поради санирање на уличен дефект Ф- 80 мм на Булевар Мекедонско Косовска Бригада број 8 во  населба Шуто Оризари ,без вода ќе бидат корисниците од Бул.Македонско Косовска Бригада крак 8,10,11,17,19,29 и 31

Поради санирање на уличен дефект Ф- 100 мм на ул.Сречко Пужалка раскрсница со ул.Товарник во населба Ченто ,без вода ќе бидат корисниците од ул.Сречко Пужалка и ул.Товарник 

Поради санирање на уличен дефект Ф- 400 мм на Булевар Србија (до игралиште на Цементара Усје),без вода ќе бидат корисниците на високата зона од нас.Аеродром, нас.Лисиче и нас.Кисела Вода

Ве известуваме дека на ден 25.11.2016 год.поради санирање на уличен дефект Ф- 400 мм на Булевар Србија (до игралиште на Цементара Усје),без вода ќе бидат корисниците на високата зона од нас.Аеродром, нас.Лисиче и нас.Кисела Вода од 22:30 часот до санирање на дефектот.

 

Поради санирање на уличен дефект Ф-100 мм на улица Ѓорѓи Андреев бр.39 нас.Лисиче,без вода ќе бидат корисниците од ул.Ернес Телман

Поради изведување на водоводен приклучок Ф-80мм на ул.Шарски одреди бр.3а во нас.Водно,без вода ќе бидат корисниците од ул.Шарски Одреди,ул.Бел Камен и дел од ул.Козара 

Поради санирање на дефект на шибер Ф-80 мм на Булевар 3-та Македонска Бригада бр.18 во населба Лисиче,без вода ќе бидат корисниците од ул.Никола Карев и ул.Мирче Ацев од 14:00 часот до санирање на дефектот.

Поради дефект на приклучна цевка од ф1“ во с.Усје крак 1,без вода ќе бидат корисниците од Висока зона на с.Усје од 13:15 часот до санирање на дефектот

Поради промена на затварачи од Ф200мм и Ф80мм на ул.Орце Николов раскрсница со Аминта Трети н.Центар  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   ул.Орце Николов,Мирослав Крлежа,        с.в Климент Охридкси ,Аминта Трети, бул.Партизански Одреди и бул.Илинден

Поради дефект на огрлица ф 100 мм на ул. Петре Филиповски Гарката бр.10 во нас.Маџари, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Петре Филиповски Гарката и Франц Лист 

Поради изведување на водоводен приклучok ф- 100мм на ул.Нобелова 11,прекин на водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица 

Поради водоводен дефект на приклучна цев ф- 1“ и поправка на шибер во шакта ф-150мм на ул.Едвард Кардел 24,прекин на водоснабдување ќе имаат корисниците од камник,стрелиште и лукоил од 12:30 часот до завршување.

Поради уличен дефект од ф 2``на улица  Београдска бб позади  Детска Клиника во населба Водно ќе има прекин на водоснабдување на корисниците од  улица Београдска и дел од Клинички Центар,

Поради двоење во шахта ф1“ на ул.Чаирска  н.Чаир,  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  од ул. Чаирска  

Поради двоење во шахта ф3/4 на ул. Гемиџиска 117 н.Железара, прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  од ул. Гемиџиска 

Ве известуваме дека на ден 16.11.2016 год. поради санирање на уличен дефект Ф-2“ на ул.Бутелска бб во нас. Бутел, без вода ќе бидат корисниците од ул.Радишански Пат и дел од ул.Бутелска од 10:00 до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 17.11.2016г. поради давање водоводен приклучок  ф100мм ,на ул. Христо Смирненски 46 н. Центар  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  од ул. Христо Смирненски од 08:00 часот  до завршување.

Поради водоводен приклучок ф-100мм на ул.Пресека 19 , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица  

Поради  дефект на приклучна цевка Ф-3/4“на ул.Стојна Стевкова 145 , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улиците Стојна Севкова и Дримкол  ,општина Чаир  

Ве известуваме дека на ден 12.11.2016г.поради уличен дефект  ф150мм на улица Христо Татарчев бр 47/3  без вода ќе останат кулите во Расадник н Кисела Вода  од08:00  до санирање на истиот.

Ве известуваме дека на ден 11.11.2016г.поради  уличен дефект ф 100 мм улицата Кнез Хатсон бр 19 н. Трнодол од 16:00ч до санирање на истиот.

Поради уличен дефект Ф-80мм на ул.2 бр.бб до Маркет 1Сарај, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица  

Ве известуваме дека на ден 11.11.2016г. поради дефект на затварач ф-100мм на ул.Кеј 13-ти Ноември бб (кај Холидеј Ин), прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците на потегот од Плоштад до Холидеј Ин од 11:00часот  до завршување . 

Ве известуваме дека на ден 11.11.2016г.поради дефект на огрлица на ул Дебарца бр 38 без вода ќе остане, улица Дебарца и улиците околу пазарот Буњаковец од 15:30ч до санирање на истиот.

Ве известуваме дека на ден 11.11.2016г.поради изведување на водоводен приклучок од ф 200 мм на улица Водњанска број 32 без вода дел од истата улица 08:30 до санирање на истиот.

На ден 10.11.2016г.поради промена на затварач од ф 100 на улица Благоја Стевковски расксница со Петре Филиповски Гарката без вода ќе останат дел од н Маџари, а со намален притисок ќе бидат корисниците од населбата Хиподром. од 10:15ч до санирање на истиот

Ве известуваме дека на ден 10.11.2016г.поради изведување на водоводен приклучок, ф 100мм на улица Димо Хаџи Димов бр13  без вода ќе останат,корисниците од бр 83 до бр 180 12:40ч до санирање на истиот.

Ве известуваме дека на ден 10.11.2016г.поради дефект на приклучна цевка ф 1“ мм на улица Томе Арсовски бр 13 во н Кисела вода без вода ќе останат корисниците од истата улица,Фредрик Шопен,Гогољ,и улица 474 од 13:00ч до санирање на истиот.

Ве известуваме дека на ден 09.11.2016 год.поради санирање на уличен дефект Ф-100 мм на ул.Македонска Војска раскрсница со ул.Ѓорче Петров,без вода ќе бидат корисниците од ул.Македонска Војска од 15:00 часот до санирање на дефектот.

Поради дефект на затварач ф80мм на ул.Рузвелтова раскрсница со Црвена Вода,прекинато водоснабдување  од 08:00ч.ке имаат корисниците од ул.Рузвелтова и Црвена Вода и потегот од Бул.Партизански Одреди до Орце Николов се до санирање на дефектот.  

На ден 10.11.2016 год. поради  изведување на водоводен  приклучок од Ф-150 мм на новиот објект на ЈП Водовод и Канализација-Скопје на улица Лазар Личеновски бб ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од објектите Плаја Виста,Спортска Медицина, Царина и ЕВН.Изведувањето на приклучокот е планирано да започне во 09:00 часот а водоснабдувањето ќе се нормализира по завршување со изведбата на приклучокот.

На ден 10.11.2016г. поради дефект на затварач ф100мм на ул.Бул.Јане Сандански 37, прекинато водоснабдување од 15:00 до 18:00ч. ќе имаат корисниците од ул.Бул.Јане Сандански 35 и 37, школото Ѓорѓи Пулевски и градинката до самото школо.  

Ве известуваме дека на ден 09.11.2016г.поради уличен дефект ф100мм на ул.Владимир Назор бр.4,прекинато водоснабдување  од 14:30ч.ке имаат корисниците од ул.Владимир Назор и Ѓорѓи Абаџиев.

Ве известуваме дека на ден 08.12.2016 год.поради вршење промена на вентил Ф-5/4 на Булевар Александар Македонски бб со намален притисок ќе бидат корисниците од населба Автокоманда а без вода ќе бидат корисниците од објектот на Општина Гази Баба и Хотел Континентал.

Ве известуваме дека на ден 08.11.2016г. поради промена на ППХ ф800мм, на ул.Ѓорѓи Сугаре (н.К.Вода), прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците дел од ул.Ѓорѓи Сугаре и ул. Михаил Чаков.

Поради дефект на шибер ф150 мм на бул.Јане Сандански бр.12, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Владимир Комаров од згр.бр.23 до зграда бр.40 од 11:10 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 08.11.2016г. од 08:00часот, поради дефект на затварач ф-150мм на раскрсницата на ул.Петре Филипобвски Гарката со Благоја Стевковски, прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од ул.Петре Филиповски Гарката, Благоја Стевковски и нас. Хиподром

Поради уличен дефект Ф-80мм на ул.4 бр.3 долно Лисиче, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од долно Лисиче,од 17:15 часот до санирање на дефектот.

Поради промена на затварач ( шибер ) Ф100мм на ул.Виенска раскрсница со ул.Нобелова н.Тафталиѓе прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Виенска и ул.Нобелова  

Поради водоводен приклучок  Ф100мм на ул.1 с.Ракотинци прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците   од  с.Ракотинци 

поради предизвикан дефект од изградител  Ф100мм на ул.Пандил Шишков бр.21 прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Пандил Шишков бр.24

поради водоводен приклучок Ф100мм на Бул.Србија бр.1 Аеродром  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  Бул.Србија бр.1 , Перо Наков,Тинекс,Годел,Газела,Мак Оил Бензизнска Пумпа  

Поради промена на затворач од Ф-100мм на ул.Козле 3/21 во населба Козле, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од населба Жданец и Нерези 

Поради водоводен приклучок ф 80 мм      на ул.Извор бб н.Влае прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Пресека и ул.Владимир Каваев  од 09:00  часот  до завршување 

Поради изведување на колектор  ф 1600мм на ул. Џон Кенеди раскрсница со Кемал Ататурк , ќе се исклучува вода  од  ф 400мм и ф200мм , прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  од  Џон Кенеди  ,Кемал Ататурк ,Америчка Амбасада, н.Топана  дел од Бит Пазар  дел од н. Гази Баба  дел од ул. Цветан Димов ,Скопје Север,н.Чаир и н.Топанско Поле од 08:00 часот  до завршување.

Поради уличен дефект ф100мм ,во с.Сопиште  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  од  с. Сопиште од  ул. 1 до  ул.17

Поради промена на шибер од ф100мм на ул.Сречко Пужалка раскрсница со Јужноморавски Бригади , прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул. Сречко Пужалка, ул.Јужноморавски Бригади и ул.Товарник

Поради уличен дефект  ф 200мм на Бул.3 та Македонска Бригада  до Железничка Станица , прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  од Бул. 3 та Македонска Бригада   крак 1 и Tутунски Kомбинат

Поради уличен дефект  ф 100мм на ул. Среќко Пужалка  9 н.Ченто, прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  од ул.Среќко Пуѓалка и ул. Товарник 

Поради уличен дефект  ф 80мм на ул. Шарски Одреди  1 н.Водно , прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  од  ул.Шарски Одред

 Ве известуваме дека на ден 01.11.2016г. поради изведување на колектор  ф 1600мм на ул. Џон Кенеди раскрсница со Кемал Ататурк , ќе се исклучува вода  од  ф 400мм и ф200мм , прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  од  Џон Кенеди  ,Кемал Ататурк ,Америчка Амбасада, н.Топана  дел од Бит Пазар  дел од н. Гази Баба  и дел од ул. Цветан Димов од 08:00 часот  до завршување

Поради дефект на шибер од ф -250“ на ул  Македонска Косовска Бригада –кај циглана нас. Бутел 2, прекинато водоснабдување  од 09:00ч. Ке имаат корисниците од  крак 11 до санирање на дефектот

Дислокација на постоечка водоводна мрежа 

Реконструкција на водоводна мрежа ф110 во должина од 1000м

Реконструкција на водоводна мрежа ф90

Реконструкција на водоводна мрежа ф90

Реконструкција на водоводна мрежа ф160

Реконструкција на водоводна мрежа по дел од улица на ф400м во должина од 1600

поради  поврзување на водоводна мрежа од ф-200мм “ на  ул. Саса 18  нас. Пинтија  прекинато водоснабдување

поради двоење и санирање на дефект во шахта  на ул.6 бр..110 Бардовци н.Бардовци  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.6 Бардовци  

Поради уличен дефект од Ф100мм на       ул. Хаџи Трајков нр.29 н.Кисела Вода  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Хаџи Трајков

Поради дефект на затварач Ф80мм на ул.Козара бр.68 н.Водно  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Козара ,ул.Кире Гавриловски и ул.Адам Микцијевиќ  од  15:10  часот  до завршување .  

Поради уличен дефект од Ф-80мм на ул.Боте Боцевски 3 во населба Кисела Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Боте Боцевски,Иван Козаров и Доситеј Обрадовиќ  од 10:45часот до санирање на дефектот.

Поради изведување на водоводен приклучок од Ф-100мм на ул.Преспанска 39 во населба Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населба Маџар мало од 08:00часот до санирање на дефектот.

 

Поради промена на затварач ф 100мм  на улица Париска бр 1 без вода ќе остане  истата улица, и улица Прашка  од  10:12 ч  до санирање на истиот.

Пoради  реконструкција во ПС Бардовци без вода ќе останат корисниците од с. Бардовци од 09:20  

Поради реконструкција на шибер ф 80мм на ул Бул Јане Сандански 31  без вода ќе остана зградите од бр 31- бр 35 на истата улица  

Поради дефект во П С Волково, без вода ќе  остане високата зона  во с. Волково 

Поради уличен дефект на водоводна цевка ф 1000 мм на улицата Финска бр 129, без вода ќе остане истата улица

Ве известуваме дека на ден 26.10.2016г.поради изведување на водоводен приклучок, ф 150мм  Плоштад Македонија до Мепсо  без вода ќе остане, потегот од плоштад до Поштата   од 08:00ч до санирање на истиот.

 

поради замена на шибер ф 80 мм на ул Методија Патчев бб н.Драчево без вода ќе останат корисниците од истата улица, ул Ратко Митровиќ,Ѓорѓи Динката и Скендер Бег 

Поради замена на четири шибери од ф 150 мм на Бул Борис Трајковски, расксница со Бул Србија  без вода ќе остане сервисната зона Југ

Поради изведување на приклучок од Ф-100мм на ул.Гемиџиска бб-позади Жито во населба Железара, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Гемиџиска 

Поради дефект на приклучна цевка од ф-3/4 на ул.Ордан Чопела 93 ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Ордан Чопела од 09:45 часот до санирање на дефектот.

Поради уличен дефект  ф100мм на ул.Варшавска 20  без вода од 14:00ч. ќе бидат корисниците на ул.Варшавска, Хелсинки, Мексичка , се до завршување на дефектот.  

На ден 18.10.2016г.поради реконструкција на водоводна мрежа од Ф-200мм на Булевар Кочо Рацин испред Веро-Џамбо во населба Пролет, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населба Пролет од  08:00 часот до санирање на дефектот.

Пoради  реконструкција во П . С во с. Студеничани без вода ќе останат корисниците од с. Студеничани од 09:00  до санирање на истиот

Поради уличен дефект од Ф-150мм на Булевар 3та-Македонска Бригада бб испред капија на Жито Лукс во населба Аеродром, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Жито Лукс,Вива и сервисот на Пежо  од 08:30 часот до санирање на дефектот.

Поради уличен дефект од Ф-300мм на ул.Џон Кенеди кај Веро во населба Чаир, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населба Чаир и населба Топанско Поле 

Поради уличен дефект од Ф-150мм на ул.Чудомир Кантарџиев 19 во населба Црниче, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Чедомир Кантарџиев 

На 18.10.2016 од  08:00 часот, поради промена на затворачи од Ф-100мм на ул.Јужноморавски Бригади раскрсница со Фуштанска во населба Ченто, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Јужноморавски бригади,Жеглање и Фуштанска

Поради уличен дефект од Ф-100мм на ул.Хелсинки 7 во населба Тафталиџе 1, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Хелсинки и дел од ул.Варшавска, а со намален притисок ке биде ул.Париска

Поради уличен дефект од Ф-100мм на ул.Тодор Чангов 22/12а во населба Лисиче, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Тодор Чангов и Ѓорѓи Капчев 

На ден (Сабота) 15.10.2016г.поради уличен дефект од ф-200мм на Бул.Кузман Јосифовски Питу бб карши Веро Џамбо нас.Центар,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Бул.Кузман Јосифовски Питу,ТЦ Веро Џамбо и со намлен притисок нас.Пролет од 08:00 часот до санирање на дефектот

Поради уличен  дефект  Ф-700мм  на Локација  Сервисна Зона Југ  во кругот на  ЈП Улици и Патишта,  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  од  високата зона во н.Аеродром  н.Ново Лисиче  н.Припор,  с.Сопиште, с.Ракотинци и с. Добри Дол. Затварањето  на вода ќе биде  во 08:00 часот  а корисниците   ќе имаат  вода се додека не се испразнат  резервоарите.

Водоснабдувањето ќе биде  нормализирано по санирање на дефектот.

Поради дефект на приклучна цевка од ф-1“ на ул.Славејко Арсов крак 2 бр.8,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Славејко Арсов крак 2 и крак 4 од 08:40 часот до санирање на дефектот.

Поради уличен дефект од ф-2“ на ул.Сава Михајлов 8,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Сава Михајлов од 11:50 часот до санирање на дефектот.

Поради промена на затварач од ф-125мм на ул.Методија Андонов Ченто 74,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Методија Андонов Ченто и на дел од ул.Палмиро Тољати

Поради изведба на водоводен приклучок од ф-80мм на ул.Востаничка 44,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Востаничка и на дел од ул.Серска 

Поради изведување на водоводен приклучок  ф100мм на ул.Леринска бб ( кај Германска амбасада ) – Козле   без вода  ќе бидат корисниците на една зграда и околните куќи на ул Леринска.

Поради уличен дефект  ф5/4“ во Сопиште  без вода од 09:00ч. ќе бидат корисниците на ул.29,27 и 35 од с.Сопиште 

Поради дефект на шибер од Ф-225мм на ул.Петре Георгиев 25 во населба Бит Пазар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Петре Георгиев, Амбуланта Бит Пазар 

Поради уличен дефект ф 80мм во улица Мирка Гинова број 9 без вода ќе остане  истата улица, околу 20 куќи 

Поради уличен дефект ф 100мм на ул. Његошева 24 н.Тафталиџе 2  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  дел  од  ул. Његошева и дел од Софиска

поради уличен дефект ф 90мм  пластика на ул.7 бр 22 с.Батинци  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  дел  од  ул.7 и ул.6 с.Батици 

поради дефект во шахта  на ул. Козара  64 н.Козле прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  од зграда бр. 64 н.Козле

Поради дефект на затварач од ф-150мм на ул.Васил Ѓоргов 23а,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Васил Ѓоргов 23а и на дел од ул.Козара .

Поради  уличен дефект Ф – 80мм. на ул.Ѓорѓи Димитров бр.46 во населбата Кисела вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улиците: Локов и Ѓорѓи Димитров .

Поради изведба на водоводен приклучок од ф-80мм на ул.Корушка бб ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Драгутин Аврамовски Гуте

 

Поради дефект на парковска мрежа на ул.Пелистерска 5,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Пелистерска, Струма и Карпошево Востание од 12:00 часот до санирање на дефектот.

Поради дефект на приклучна цевка од ф-1“ на ул.1 Стопански Двор, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.1 во Стопански Двор од 08:15 часот до санирање на дефектот.

Поради дефект на ППХ од ф-80мм на Бул.Борис Трајковски крак 1 бр.13 ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Бул.Борис Трајковски крак 1 од 08:30 часот до санирање на дефектот.

Поради уличен дефект од ф-150мм на Бул.Борис Трајковски бб (пред влезот на Стаклара) ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Бул.Борис Трајковски на потегот од Цементара до Охис од 09:45 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден (Четврток) 06.09.2016г.поради промена на шибери на Бул.Видое Смилевски Бато бб(до Поштата),прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населба Ново Лисиче од 08:00 часот до промена на истите

Поради менување на водомери на ул.11-ти Октомври зграда бр.2 ( Центар ), прекин на водоснабдување од 08:00 ќе имаат корисниците на истата зграда на ул.11-ти Октомври се до завршување на менувањето на водомерите.

Поради дефект на огрлица од ф -100“ на ул Огњен Прица  бр.13   нас.Кисела Вода, прекинато водоснабдување  од 11:50ч. Ке имаат корисниците од  ул. Огњен Прица  од бр.1  до бр.33 до санирање на дефектот.  

Поради промена на шибер од ф -50мм на ул 1 бр.45 с. Сарај, прекинато водоснабдување  од 12:30ч. Ке имаат корисниците од  с. Сарај, Глумово ,Грчец Крушопек , Арнакија и висока зона 4-ти Јули  до санирање на дефектот.  

Поради уличен дефект ф-400мм на Бул.Србија бб( до игралиштето на ФЦУ),прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од висока зона од насебите Аеродом и Ново Лисиче од 09:00 часот до санирање на дефектот.

Поради уличен дефект ф-80мм на ул.Неврокопска 11,прекин на водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица од 08:30часот.

Поради водоводен приклучок ф-100мм на ул.Елисије Поповски 49,прекин на водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица од 09:00часот.

Поради  уличен дефект на  Ф -2“на Бул.Партизански Одреди спроти кружниот тек во Војниот круг ,нас.Ѓорче Петров  ,, прекинато водоснабдување ќе имаат Ла Фома (Алколоид ) и неколку куќи од 09:45часот до санирање на дефектот.

Поради уличен дефект на ул.Таки Даскалот 16а,прекин на водоснабдување ќе имаат корисниците од нас.Драчево од 10:00часот

Поради реконструкција на водоводна мрежа ф-80мм на ул.Московска бб,прекин на водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица од 13:00часот.

Поради уличен дефект од ф-100мм на ул.Петар Драганов 3, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Петар Драганов,Софиска,Бриселска,Његошева,Стокхолмска и дел од ул Женевска од 08:15 часот до санирање на дефектот.

Поради уличен дефект ф 6/4 на ул. Пржино 8 н.Пржино  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  од ул.Пржино и ул. Кавалска  од 12:00  часот  до завршување.

Поради дефект на затварач од ф-100мм на ул.Благоја Стефковски 27 нас.Маџари, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Петре Филиповски Гарката,Ордан Поп Јорданов,Благоја Стефковски и н.Хиподром од 13:20 часот до санирање на дефектот.

Поради уличен дефект од ф-80мм на ул.Тодор Чангов крак 20 бр.3 нас.Лисиче, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Тодор Чангов од 08:30 часот до санирање на дефектот.

Поради уличен дефект од ф-2“ на ул.Козјак 9А нас.Кисела Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Козјак  од 09:40 часот до санирање на дефектот.

Поради дефект на затварач од ф-100мм на ул.Петре Филиповски Гарката 10 нас.Маџари, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Петре Филиповски Гарката и Франц Лист од 12:30 часот до санирање на дефектот

Поради уличен дефект ф2” на ул.Призренскабб  прекинато водоснабдување  ќе  имаат делод корисниците   од  Призренска  од 09:00  часот  до завршување 

Поради уличен дефект ф 2” на ул.Христо Татарчев бб ( Фабрика за мебел ) н.Кисела Вода прекинато водоснабдување  ќе  имаа корисниците  од ул.25 и ул.27 од 09:15  часот  до завршување 

Поради уличен дефект ф1” на ул.Солунска Глава бр.13  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  с.Драчево  од 08:40  часот  до завршување

Поради дефект во шахта на ВМРО блок 12 н.Центар  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  блок 12  од  12:00  часот  до завршување .  

Поради водоводен приклучок Ф100мм на Сречко Пужалка бр.56 н.Маџари  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Сречко Пужалка и ул.Товарник  од  13:30  часот  до завршување .  

Поради уличен дефект Ф100мм на ул.Кожув бр.8 н.Маџари, прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Кожув ,Ул.Сава Михајлов,ул.Трајко Китанчев, ул.Христо Жефаровиќ ул.Томас Минцер,ул.Тодор Ацев,ул.Катлановска и ул.Констандин Петковиќ од  14:10  часот  до завршување .  

Поради  дефект на шибер од Ф-80мм на Булевар Авној 106 во населба Аеродром, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Булевар Авној од бр.72 до бр.110 до санирање на дефектот

Поради изведување на водоводен приклучок од Ф-100мм на ул.Лазар Поп Трајков бб во населба Автокоманда, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Лазар Поп Трајков и Христо Ботев  до санирање на дефектот.

Поради  дефект на огрлица од Ф-250мм на ул.100 во с.Волково, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.100 од рамата во Ново Село до сред село Волково од 13.30часот до санирање на дефектот.

Поради уличен дефект ф 400 мм на  Бул.Србија спроти Грос Струмица, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на висока зона од нас.Аеродром и нас.Ново Лисиче од 11:45 часот до санирање на дефектот

Ул. Борис Трајковски 

Реконструкција на водоводна мрежа по дел од улица на ф400м во должина од 1600

Ул. Бајрам Шабани,  

Поврзување на огрлици ф280 и ф90

Ул. Симче Настевски – Радишани кај резервоарот

Реконструкција на водоводна мрежа ф110 во должина од 1000м

Ве известуваме дека на ден 16.09.2016г.поради дефект на приклучна цевка од Ф-1цол.на ул.Константин Петковиќ бб во населба Ченто, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Константин Петковиќ, Томас Минцер, Христофер Жефаровиќ,Фрушкогорска од 11:45 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 14.09.2016г.поради  уличен дефект на  Ф -150мм на ул.Ѓорче Петров до ресторан Гарден ,нас.Ѓорче Петров  ,, прекинато водоснабдување ќе имаат ул.Ѓорче Петров ,4-ти Јули и дел од нас.Дексион од 13:30 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 14.09.2016г.поради  уличен дефект на  Ф -200мм на ул.Пекљане 72 ,нас.Ѓорче Петров  , прекинато водоснабдување ќе имаат  од  ул.Пекљане14:40 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 14.09.2016г.поради  дефект на приклучна цевка Ф -1“на ул.Сердарот 22,село Драчево,општина Кисела Вода , прекинато водоснабдување ќе имаат  улиците: Сердарот ,Нагоричанска ,Речиште од 09:30 часот до санирање на дефектот.

Поради поврзување на нова водоводна мрежа Ф-80мм на ул Крчин бб , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улиците Крчин,Пијанец,Милан Марковиќ,Леринска и Копачка во нас Козле ,општина Карпош од 08:40 часот до завршување.

Поради уличен дефект  од Ф-150мм на ул.Црногорска 19 во населба Ѓорче Петров 2, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Црногорска, Александар Македонски, Островска, Жеденска, Љубин, Беас Куле од 08:45  до санирање на дефектот.

Најавениот дефект на ден 07.09.2016г, изведување на приклучок од Ф100мм на ул.Костурски Херои 3 во населба Центар, поради технички причини се одложува за некој од наредните денови.

Поради промена на шибер Ф-100мм на Бул.АВНОЈ бр.22,Аеродром , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Бул.АВНОЈ од бр.12 до бр.50 од 11:00 часот до завршување.

Поради уличен дефект Ф-6/4“ на ул.Људевик Гај бр5,Центар , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улиците Људевит Гај,Живко Чинго и Дебарца од  нас.Центар од 08:30 часот до санирање на дефектот.

Ул. Ѓорѓи Капчев крак 1, Реконструкција на водоводна мрежа ф90 во должина од 200м со реализација на приклучоци

Поради водоводен дефект на приклучна цев ф- 3/4“ на ул.Дижонска кр.21 бр13,прекин на водоснабдување ќе имаат корисниците од кр.21