Прекин на водоснабдување

Поради планирана техничка интервенција на трафостаница во Пумпена станица БУТЕЛ, на ден 24.04.2018 година (вторник) ќе има прекин на водоснабдување во период од 8 до 14 часот.

Без вода ќе бидат населбите Бутел-1 и Радишани, како и стопанските субјекти на северната страна на ул.Босна и Херцеговина (ЕВН, Железничка станица Скопје Север, Еуро Табак, Едел-Пром, Фурна Диме, Шкода).

Ве известуваме дека на ден 23.04. и 24.04.2018 (понеделник и вторник) ќе се започне со чистење и хлорирање на резервоар Добри Дол. Со работа ќе се започне во периодот од 09:00 па се до завршување на работите можно е да има мал прекин на водоснабдување во с. Добри Дол.

 

 

 

Во моментот се работи на

Преглед на завршени дефекти

с.Копаница

ул.22 с.Волково

Македонско Косовска ул.17бб - дефект на огрлица

Брадфорска бб

Дижонска-Љуба стоилковиќ 15 - дефект на приклучна цевка

Ул.3 бр.32 Труб.(кај сточниот пазар) - уличен дефект

на ден 20.04.2018г. поради изведување на водоводен приклучок од Ф-100мм. на ул.Дичо Петров бр.6 во населбата Кисела Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улиците: Антон Попов,Дичо Петров,Вера Јоциќ и дел од Иван Козаров и Марко Цепенков од 09:00часот до завршување со активностите.

 

 Ве известуваме дека на ден 20.04.2018г.  поради уличен дефект ф 100мм на Бул. Свети Кирл и Методиј  бб, прекинато водоснабдување ќе имаат  корсниците дел од Бул. Свети Кирил и Методиј, Тутунска Банка  и Рамстор  од 09:30 часот до завршување на дефектот.

 

Санирање на уличен дефект на ул.Банско бр.3

Санирање на уличен дефект на ул.Христо Татарчев бр.14

Санирање на уличен дефект на ул.Ѓоре Ѓоревски бр.12

Санирање на уличен дефект на ул.Виетнамска бр.44

Санирање на уличен дефект на ул.Дижонска бр.21/23

Ве известуваме дека на ден 19.04.2018 год.поради уличен дефект од Ф-80мм на ул.Ѓорѓи Андреевиќ Кун 25 во населба Лисиче , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населба Лисиче (бараките) од 10:45часот до санирање на дефектот.

 

 

 

 

Санирање на уличен дефект на ул.3 бр.32 во с.Трубарево

Ве известуваме дека на ден 19.04.2018.поради промена на три шибери (два од Ф-150мм и еден од Ф-125мм)на ул.Варшавска 47 во населба Тафталиџе 1, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Населба Тафталиџе 1, ул.Варшавска,Хелсинки, Ташкентска, Виенска, Петре Пирузе од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 19.04.2018.поради уличен дефект од Ф-150мм на ул.Банско 3 во населба Црниче, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  на дел од ул.Наум Охридски, Чедомир Кантарџиев и дел од Банско  од 08:45часот до санирање на дефектот.

 

 

Живко Фирфов 36-уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 19.04.2018.поради уличен дефект од Ф-110мм на ул.1 во  С.Сопиште кај градинката, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од С.Сопиште од 14:40часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Теодосие Синаитски до бр.30 - дефект на приклучна цевка

Христо Татарчев 14 - уличен дефект

Ул.2 бб - Матка - уличен дефект

ул.Бел Камен бр.13-санирање на уличен дефект

ул.Пелагонија бр.43-санирање на уличен дефект

ул.3 бр.32 с.Трубарево-санирање на уличен дефект

ул.Лазар Поп Трајков бр.23-санирање на уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 18.04.2018.поради дефект на затворач од Ф-300мм на Булевар Асном бб (до Црква Св.Тројца), прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од високата зона на Булевар  Асном, Бојмија и три згради со бр.3,5 и 7 од Булевар Јане Сандански  од 10:00часот до санирање на дефектот.

 

 

Благоја Стевковски бб.  Без вода од 10:20ч. ке биде дел од Благоја Стевковски и со намален притисок ке биде н. Хиподрум и с. Трубарево

Резервоар Радишани

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 19.04. и 20.04.2018 (четвфрток и петок) ќе се започне со чистење и хлорирање на левата комора од резервоар Радишани (ВЗ). Со работа ќе се започне во периодот од 09:00 па се до завршување на работите можно е да има мал прекин на водоснабдување во с. Радишани.

 

Лука Геров бр 13 уличен дефект

Вич кај Тинексот уличен дефект

Христо Татарчев бр.14 уличен дефект

с.Ракотинци ул 2 /45 уличен дефект

с Батинци кај џамијата уличен дефект

Кавадарска бр 28 уличен дефект

Индира Ганди бр 31 уличен дефект

Дижонска крак 21 /231 уличен дефект

Коста Абрашевич бр 31 .а уличен дефект

Ул.2 бб Матка-Уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 17.04.2018г. поради изведба на водоводен приклучок од ф-5/4 на ул.Божин Николов 75 б,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Горно Лисиче од 10:45 часот до изведба на истиот.

Ве известуваме дека на ден 17.04.2018г. поради  уличен дефект  од ф- 100мм на ул.Алекса Демниевски  11( населба  Ѓорче Петров )  , прекинато водоснабдување ќе  имат корисниците од ул. Алекса Демниевски  и дел од Ѓуро Салај  . од 10:20 часот  до завршување на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 18.04.2018(среда) поради промена на затворач ф-300 на ул.Цветан Димов 155,прекинато водоснабдување ќе имат корисниците од населбите Гази Баба, Чаир,Кале,Топанско Поле,Топаана,Скопје Север и Бутел 2,Железара и висока зона Автокоманда. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00  до 14:00 часот.

 

Ве известуваме дека на ден 17.04.2018г.(Среда) поставување на регулатори , цевка од ф 100мм Втора зона Припор , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Втора зона Припор од 10:00 часот до завршување .

 

с Батинци кај џамијата уличен дефект

Гемиџиска бр 141 уличен дефект

Фуштанска бр 34 уличен дефект

Вич кај Тинексот уличен дефект

ул. 1 с.Љубанци .уличен дефект

Славеј Планина бб уличен дефект

ул.1с.Крусопек кај школото уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 16.04.2018г. поради уличен дефект ф-80мм на ул.Козле 94,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Козле и дел од ул.Јури Гагарин од 09:40 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 16.04.2018г. поради уличен дефект ф-150мм на ул.Шуто Оризари 30,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Шуто Оризари и О.У 26-ти Јули од 09:50 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 15.04.2018г, поради уличен дефект Ф-2“на ул.Христо Татарчев 14, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица од 09:00ч до завршување.

Почитувани:

Поради уличен дефект на ул.Инџиково 2 бр.88,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Инциково од 11:45часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 14.04.2018г, поради уличен дефект на ул.Народен Фронт 11, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица од бр.5 до бр.19 од 09:00ч до завршување.

Ве известуваме дека на ден 14.04.2018г, поради улични дефекти во нас.Ченто на сл.улици:Спиро Црне 19,Сава Михајлов бб,Томас Минцер,Финска бб (кај комплексот дуќани) и Алија Авдовиќ кр.28, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истите улици од 09:30ч до завршување.

Ве известуваме дека на ден 14.04.2018г, поради два дефекта на приклучна цев ф-1“ на ул.1 бб с.Студеничани, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Студеничани од 09:45ч до завршување.

Ве известуваме дека на ден 14.04.2018г, поради уличен дефект на ул.Пат за три круши с.Драчево, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Драчево од 11:30ч до завршување.

 

Почитувани

 Ве известуваме дека на ден 13.04.2018г.  поради уличен дефект ф100мм на ул. Мечкин Камен раскрсница со Знеполе нас.Ѓорче Петров, прекинато водоснабдување ќе имат корисниците од ул. Мечкин Камен, Знеполе и Вера Циривири-Трена  од 17:30часот до завршување на дефектот.

 

Почитувани,

 

Ве известуваме дека на ден 16.04. и 17.04.2018 (понеделник и вторник) ќе се започне со чистење и хлорирање на резервоар Радишани (ВЗ). Со работа ќе се започне во периодот од 09:00 па се до завршување на работите ,можно е да има мал прекин на водоснабдување во с. Радишани.

С.Бојане

Дефект на приклучна 

Дефект на приклучна цевка

Уличен дефект 

 Уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 13.04.2018 год.поради дефект на приклучна цевка  ф-2“ на ул.3 бр.50 с.Љубош,со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од с.Љубош.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато  од 10:20часот до санирање на дефектот.

 

Уличен дефект

Дефект на приклучна цевка

Тековна поправка на шахти

 Ве известуваме дека на ден 13.04.2018г.  поради изведување на водоводен приклучок ф 100мм на ул. Дренак 1  н. Кисела Вода , прекинато водоснабдување ќе имаат  корсниците од ул.Дренак ,Виктор Иго,Драга Стојанова  и ул. Невена Георгиева Дуња од 09:00 часот до завршување на дефектот

Ве известуваме дека на ден 13.04.2018г.поради изведување на водоводен приклучок Ф-80 мм на ул.Римска бр.2 во нас.Тафталиџе-2 , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улиците: Римска, Бахар Моис и Њуделхиска од 09:15 часот до завршување со приклучокот.

 

 Ве известуваме дека на ден 13.04.2018г.  поради изведување на водоводен приклучок ф 150мм на ул. Цветан Димов  раскрсница  со Џон Кенеди  н.Чаир , прекинато водоснабдување ќе имаат  корсниците од ул. Ордан Чопела  и дел од Цветан Димов  10:00 часот до завршување на дефектот

 Ве известуваме дека на ден 13.04.2018г.  поради уличен дефект ф 5/4мм на ул.Карл Хрон 21 н.Маџари , прекинато водоснабдување ќе имаат  корсниците  од ул. Карл Хрон,Карл Либкнехт ,Анри Барбис и  Темко Попов   од 11:15часот до завршување на дефектот.

 Ве известуваме дека на ден 13.04.2018г.  поради уличен дефект ф 100мм на Бул. Свети Кирил и Методи кај Ауто Македонија Центар , прекинато водоснабдување ќе имаат  корсниците  дел од Бул. Свети Кирил и Методи    од 09:00 часот до завршување на дефектот.

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 13.04.2018г.поради изведување водоводен приклучок Ф-80 мм на ул.Црвена Вода бр.11 во Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Црвена Вода од 08:30 часот до завршување на приклучокот.

 

Дефект на приклучна цевка

Уличен дефект

Уличен дефект

Методија Андонов Ченто 14 - уличен дефект

Дефект на приклучна цевка

Трајко Китанчев 1 - уличен дефект

Бел Камен 227 - уличен дефект ф2“. Без вода од 10:05ч ке биде ул.Бел Камен.

Качанички Пат 3 - дефект на приклучна цевка

Санирање на дефект на приклучна цевка во с.Бојане

Санирање на дефект на приклучна цевка на ул.Бертранд Расел бр.67

Булевар 12та Македонска (према полициската станица) - уличен дефект

Санирање на уличен дефект на ул.Црниче бр.18

Санирање на уличен дефект на ул.Народни Херои

Ве известуваме дека на ден 11.04.2018 год.поради дефект на приклучна цевка 1“(рачен ископ) на ул.Радослав Петковски 26,со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците Радослав Петковски,Иван Мештровиќ, Иван Мажураниќ, Скендер Бег Кастриоти и Методија Патчев .

 

 

Ве известуваме дека на ден 12.04. и 13.04.2018 (Четврток и Петок) ќе се започне со чистење и хлорирање на левата комора од резервоар Жданец. Со работа ќе се започне во периодот од 09:00 па се до завршување на работите можно е да има мал прекин на водоснабдување во нас. Жданец, нас. Трнодол, нас. Козле (ВЗ) и нас. Нерези.

Пумпена станица - Бутел - уличен дефект

нас.Усје санирање на уличен дефект

ул.5 с.Љубош-уличен дефект

Парк Шума-уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 10.04.2018год.поради рекинструкција на водоводна мрежа на ул.Јуриј Гагарин 55 во населба Козле, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од зг.бр.51,53,55 и О.У.Владо Тасевски  од 10:15часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 11.04.2018 год.поради санирање на уличен дефект од Ф-200 мм на Бул.12-та Македонска Бригада бр.30 б во нас.Лисиче  прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од нас.Лисиче од 09:00ч. до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 12.04.2018.поради уличен дефект од Ф-100мм на ул.Рузвелтова 5 во населба Тафталиџе 1, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на потегот од Бул.Митрополит Теодосие Гологанов до Рузвелтова 23 од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

ул.Маршал Тито бб санирање на уличен дефект

ул.22 бр.87 нас.Волково-уличен дефект

 Ве известуваме дека на ден 06.04.2018г.  поради уличен дефект ф 250мм на ул.1722 спроти Езеро Треска н.Сарај , прекинато водоснабдување ќе имаат  корсниците  од.с.Глумово с.Матка  с.Шишево и ул.20 Сарај од 14.00 часот до завршување на дефектот

Ве известуваме дека на ден 10 и 11.04.2018 (вторник и среда) ќе се започне со чистење и хлорирање на резервоар Жданец. Со работа ќе се започне во периодот од 09:00  до завршување на работите. Можен е мал прекин на водоснабдување во населбите Жданец, Трнодол, Козле (висока зона) и  Нерези.

          Почитувани,

      Ве известуваме дека на ден 05.04.2018г.поради уличен дефект ф 2``на улица Христијан Тодоровски Карпош бр.48, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  на дел од ул.Христијан Тодоровски Карпош од 11:50 часот до завршување на дефектот.

 

 Дефект на приклучна цевка

Дефект на приклучна цевка

Уличен дефект

Уличен дефект

Уличен дефект

Дефект на огрлица

Ве известуваме дека поради поврзување од стара на нова мрежа на ул.22 и 24 во с.Трубарево ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од  од с.Трубарево од 11:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

Ул.1 с.Крушопек - лака (влез на село) - уличен дефект

Ул.2/56 - Д.Лисиче - уличен дефект

Ул.1 бб с.Усје (последна автобуска станица на 4-ка) - уличен дефект

Битпазарска бб - уличен дефект

Х.Т.Карпош - уличен дефект

Ул.22 - Трубарево - изведување на приклучок

На ден 03.04.2018г. поради уличен дефект Ф-100мм на ул.Тодор Чопов бр.30 во општина Гази Баба, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улиците:Томас Минцер, Сава Михајлов и Тодор Чопов од 10:15часот до санирање на дефектот.

На ден 03.04.2018г.  поради уличен дефект ф 2“на ул. Бел Камен 233 н. Радишани  , прекинато водоснабдување ќе имаат  корсниците од ул. Бел Камен   од 09:00 часот до завршување на дефектот.

Перо Наков 43 . Маџари

Ве известуваме дека на ден 03.04.2018 год.поради санирање на уличен дефект од Ф-100 мм на ул.24 бр.20 во нас.Волково прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.24 од 10:00ч. до санирање на дефектот.

Васко Карангелевски бб - дефект на шибер

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 04.04.2018 год. поради санирање на уличен дефект од ф-200мм на ул.Ѓуро Ѓоновиќ бр.49 во нас.Маџар Маало, прекинато водоснабдување ќе имаат  корсниците  од населба  Маџар Маало од 09:00 часот до завршување на дефектот.

 

 Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 04.04. и 05.04.2018 (среда и четврток) ќе се започне со чистење и хлорирање на левата комора од резервоар Љубин. Со работа ќе се започне во периодот од 09:00 па се до завршување на работите можно е да има мал прекин на водоснабдување во с. Љубин.

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 03.04.2018 год.поради санирање на уличен дефект од ф-80мм на ул.Партение Зогравски бр.65 во нас.Водно , прекинато водоснабдување ќе имаат  корсниците на дел од ул. Партение Зогравски и дел од ул.Караорман од 15.00 часот до завршување на дефектот.

ул.376/116 во нас.Гази Баба - уличен дефект

Христо Татарчев ул. 22 К.Вода

П.С.Бутел - уличен дефект

Бел Камен 233 - уличен дефект

Дижонска крак 11 - уличен дефект

Финска крак 2. бр.22 - уличен дефект

Питу Гули 21- Дефект на ППХ

ул.4/20 Љубош - Уличен дефект

Коце Металец бб (Позади Ремедика) - Уличен дефект

Стојна Стевкова 32 уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 01.04.2018г. поради промена на затварачи од ф-80мм на ул.Христо Татарчев карши Кам Маркет,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Христо Татарчев од бр.50 до бр.80, дел од ул.Димо Хаџи Димов и дел од ул.Марко Орешковиќ од 08:45 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 01.04.2018г. поради дефект на приклучна цевка ф3/4 на ул.Виетнамска 95,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Виетнамска од 10:00 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 31.03.2018г. поради уличен дефект од ф-80мм на ул.Христо Татарчев крак 26 над Месната Заедница нас.Припор,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Христо Татарчев крак 26 од 10:30 часот до санирање на дефектот.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 02.04.2018 (Понеделник), поради уличен дефект ф 400 мм на ул.Маршал Тито бб во Сарај, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Сарај, с.Грчец, с.Љубин, с.Матка, с.Глумово, с.Шишево и Крушопек од 08:00 часот до 15:00 часот.

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 30.03.2018 поради уличен дефект ф 80 мм во с.Рашче (пред влезот во селото), прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на долниот дел од с.Рашче после долната Џамија од 14:00 часот до санирање на дефектот.

Пекљане 72-уличен дефект

Дижонска крак 11-уличен дефект

Димче Милошевски 28- уличен дефект

Ул.22/76 б Инџиково - улиќен дефект

Христо Татарчев кружен тек -Заварување на цевка Ф-700мм

 

Почитувани,

 

Ве известуваме дека на ден 30.03.2018 год.поради  уличен дефект од ф-700мм на ул.Христо Татарчев бб(последна 24ка), со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Христо Татарчев од крак  1 до крак 11,бул.Борис Трајковски од крак 2 до крак 10,сервисна зона Југ и Цементара. Можно е намалување на притисокот во нас.Кисела Вода и висока зона Аеродром.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато  од 10:00часот до санирање на дефектот.

 

На ден 30.03.2018 год.поради  уличен дефект од ф-1“ на ул.Божин Николов Силни 72со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од истата улица и Ѓорѓи Капчев крак 16а и 16б.Водоснабдувањето ќе биде прекинато  од 10:30часот до санирање на дефектот.

 

Почитувани,

 

Ве известуваме дека на ден 02.04. и 03.04.2018 (понеделник и вторник) ќе се започне со чистење и хлорирање на десната комора од резервоар Љубин. Со работа ќе се започне во периодот од 09:00  до завршување на работите. Можен е мал прекин на водоснабдување во с. Љубин.

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 30.03.2018г. поради уличен дефект од  Ф 2” (цола ) на ул.1 бр.127 н.Визбегово прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од ул.1 Визбегово од  12:50  часот  до завршување .  

Ул. 2 бр.2 Глумово-дефект на приклучна цевка

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 29.03.2018г. поради промена на затварач ( шибер) од  Ф 100мм на ул.Димо Хаџи Димов 145 н.Кисела Вода прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  на дел од улиците Христо Татарчев ,Димо Хаџи Димов и Марко Решковиќ од  10:00  часот  до завршување .  

Ул.3 бр.55 Љубош-уличен дефект

Бутелска пос.57-ца-уличен дефект

Дижонска крак 11-уличен дефект

Јани Лукровски бб Охридска банка -уличен дефект

На ден 28.03.2018г. поради уличен дефект на Ф-80мм на Бул.Кочо Рацин бр.36 во општината Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Булеварот Кочо Рацин од 09:00часот до санирање на дефектот.

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 30.03.2018г. поради изведување водоводен приклучок Ф-200мм. На ул. Мајка Тереза раскрсницата со ул. Бигла, прекин во водоснадување ќе имаат корисниците на дел од улиците Мајка Тереза и Бигла  од 08:30 до завршување со истиот.

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 30.01.2018г. поради водоводен приклучок  од  Ф 80мм на ул.Благоја Давков 16 н.Центар прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од ул.Благоја Давков и ул.487 од  10:00 часот  до завршување 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 29.03.2018 поради уличен дефект ф 100 мм предизвикан од страна на приватната фирма Гама Градба на ул.Коста Новаковиќ спроти поликлиника Јане Сандански, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул:Коста Новаковиќ, дел од Методија Шаторов Шарло, дел од Владимир Комаров, дел од Пандил Шишков од 16:50 часот до санирање на дефектот.

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 29.03.2018г. поради дефект на затворач од Ф- 80 мм на ул.Аминта Трети раскрсница со Пиринска(Центар), прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  на дел од Аминта Трети, дел од Орце Николов, Пиринска и Чедомир Миндеровиќ од 09:00  часот  до завршување . 

 

Самоилова  140 

Бул. Кочо Рацин 36 Центар

Сава Михајлов 6/17 н.Ченто

Слан Дол 18 н. Шуто Оризари

Ве известуваме дека на ден 28.03.2018г.  поради чистење и хлорирање на резервоар  Копаница  , прекинато или со намален притисок  ке омаат корисниците  од с.Копаница    од 09:00 часот до завршување со чистење.

 

Koзле бр.14

Сава Михајлов 6/17 - дефект на приклучна цевка

Народни херои до школото - уличен дефект

Илинденска 97 - дефект на приклучна цевка

Ул.7 бр.26 и бр.9 - К.Вода - уличен дефект

Почитувани,

 

Ве известуваме дека на ден 26.03.2018 (Понеделник) ќе се започне со чистење и хлорирање на резервоар во с.Рашче . Со хлорирањето ќе се започне од 09:00 часот до завршување.Ве известуваме дека е можмо да има мал прекин на водоснабдување во с. Рашче.

 

Санирање на уличен дефект на ул.Дижонска бр.15

Санирање на уличен дефект на ул.Гарсија Лорка бр.15 и бр.16

 

 

Ве известуваме дека на ден 26.03.2018 год. поради изведување на водоводен приклучок од ф-100мм на ул.Јуриј Гагарин 8, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од истата улица и ул.Струшка.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато  од 11:30 до санирање на дефектот.

 

Поради дефект на приклучна цевка ф 1“ од 11:30ч. без вода ке остане дел од Инџиково се до санирање на дефектот.

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 27.03.2018 (вторник) ќе се започне со чистење и хлорирање на резервоар Бојане.

Со работа ќе се започне во периодот од 09:00 па се до завршување на работите можно е да има мал прекин на водоснабдување во с. Бојане.

Соле Стојчев бр. 2-дефект на шибер вентил

Добри Дол ул.1 бр.15-уличен дефект

Виетнамска бб - уличен дефект

Лазар Димотров б.б (пелагонија)-уличен дефект

Димче Милошевски бр.74  - уличен дефект

 На ден 23.03.2018 год.поради  уличен дефект од ф-100мм на ул.Мирослав Крлежа (во близина на министерството за култура ), со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од следниве улици:Мирослав Крлежа, Дебарца и дел од Орце Николов.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато  од 09:40 до санирање на дефектот.

 

 

Маршал Тито после Пумпена станица ф 400 (Сарај) - уличен дефект 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 22.03.2018г. поради дефект на приклучна водоводна цевка од  Ф 1” (цола ) на ул.4 Бардовци прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од ул.4 и ул.10 Бардовци од  13:20  часот  до завршување .  

 

Саса 30 - уличен дефект

ул.1 бр.15, с.Добри Дол - уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 22.03.2018г, поради промена на шибер ф-100мм на ул.Крсте Арсенов 6, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица од 09:45ч до завршување.

Индира Ганди 31 - уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 22.03.2018г, поради уличен дефект ф-100мм на ул.Јани Лукровски 12, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на висока зона од нас.Автокоманда10:00ч до завршување.

ул.5 Попово Маало, Маџари - уличен дефект

Шар Планина бр.99-дефект на оглица

Мексичка бр. 5(по ново Петре Пирузе)  -уличен дефект

Дане Крапчев 22 - уличен дефект

Балканска 14 -уличен дефект

Бел Камен 233-уличен дефект

Темоко Попов 32 -дефект на приклучна цевка

Ул.519 бр.60 Керамидница -тековна поправка на шахти

Самоилова 140 -уличен дефект

На ден .20.03.2018г.  поради уличен дефект ф 110мм  на  ул. 10 бр.51 с.Сопиште , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  дел од ул.10 с. Сопиштеод 09:30 часот до санирање на дефектот.

 

 Ве известуваме дека на ден .20/03.2018г.  поради уличен дефект ф 100ммф   на  ул. 3 бр.120 с.Љубош , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  дел од ул.3 с.Љубош од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

На ден .20.03.2018г.  поради промена на затварач ф 100мм  на Бул. Асном 58 н. Аеродром, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  дел  Бул. Асном  од бр. 20 до бр 50 од 10:00 часот до санирање на дефектот.

 

Д.Тасковиќ 29 - дефект на огрлица

На ден 21.03.2018г.поради водоводен приклучок од Ф-1“ на улицата Дане Крапчев број.22 во општина Центар – Дебар маало, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улица Црвена Вода од 09:00часот до завршување со приклучокот. 

ул.6 бр.7 с.Крушопек

ул. Скупи бр.145

Аврам Писевски 53 - уличен дефект

 Ве известуваме дека на ден .19.03.2018г.  поради уличен дефект ф 100мм  на ул. Ванчо Мицков 24б, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од ул.Ванчо Мицков 24б од 10:15 часот до санирање на дефектот.

 

 

ул.10  бр 51 с. Сопиште

Виетнамска 95 н. Шуто Оризари

Душан тасковиќ 29

На ден .19.03.2018г.  поради изведувањ на водоводен приклучок  ф 80мм  на ул. Манчу Матак  бр.8 н.Хром, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од ул.Манчу Матак од 09:30  часот до санирање на дефектот.

На ден 19.03.2018 год.поради  дефект на огрлица ф-150мм на ул.Хусеин Бајрам 4 (Крњево), со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од Крњево и Филозофскиот факултет. Водоснабдувањето ќе биде прекинато  од 09:45 до санирање на дефектот.

 

 Ве известуваме дека на ден .19.03.2018г.  поради дефект на приклучна  ф 1“  на ул. Христо Татарчев 95 Кисела Вода , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од  втора зона Припор од 11:30 часот до санирање на дефектот.

 

 

Ве известуваме дека на ден .19.03.2018г.  поради дефект на  вентил  1“ на ул. 1/31 с.Добри Дом , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од с. Добри Дол од 12:50 часот до санирање на дефектот.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 17.03.2018 год(Сабота).поради санирање на уличен дефект од Ф-80мм на ул.Трајко Китанчев 1 во населба Маџари, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Трајко Китанчев, Сава Михајлов, Тодор Чопов и дел од ул.Радован Ковачевиќ од 08:15часот до санирање на дефектот.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 18.03.2018.поради промена на три шибери од Ф-150мм на Булевар Србија (до Евроазија) во населба Кисела Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Сервисна зона Југ, Христо Татарчев крак од бр.1 до бр.11 и Борис Трајковски од бр.2 до бр.8 од 08:30часот до санирање на дефектот.

 

 

 Ве известуваме дека на ден .16.03.2018г.  поради  дефект на ППХ  во с. Волково последна автобуска 22  кај Лепенец , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците   во близина на последна автобуска 22   триесет  куќи  од 00:10 часот до санирање на дефектот.

Борис Сарафов бр59 уличен дефект

Хелсинки бр33 уличен дефект На ден 16.03.2018г.поради  уличен дефект   ф-100мм. на ул  Хелсинки бр 33   во населба Тафталиџе, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на ул.Мексичка   од 10:30 часот  до завршување на истиот . 

Елисије Поповски бр 43 уличен дефект

Бул. Борис Трајковски крак.3 бр 38. уличен дефект

Бел Камен бр233 уличен дефект

Македонска Косовскабр 3/41 уличен дефект

Финска бр152 уличен дефект

Коце Металец бр.пзади ре медика  уличен дефект

Долно Лисиче ул 7 уличен дефект

На ден 16.03.2018г.поради   уличен дефект ф-80мм.   без вода .Долно Лисичеи   во општина Кисел Вода , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од Долно Лисиче  08:30 часот  до санирање на дефектот.

Иван Мештрович бр10 Уличен дефект 

16.-та Македонсак Бригада до пожарна  уличен дефект 

Пелагонија бр 37 уличен дефект

На ден 15.03.2018г.поради  уличен дефект   ф-100мм. на ул  Методија Митевски бр 13   во населба Топанско Поле, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на ул Методија Митевски  зграда 11 и 13   од 10:20 часот  до завршување на истиот . 

Ве известуваме дека на ден 14.03.2018г, поради уличен дефект на ф-100мм на ул.1 бб пат за Марков Манастир с.Лубош, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата ул. од 08:00ч до завршување.

ул.3 бр.144 Грчец -уличен дефект

Антон Чехов бр.18-дефект на приклучна цевка

Рајко Жинзифов карши Амбасада-уличен дефект

Алберт Швајцер 6-уличен дефект

Ул.20 рас.со ул 22 Долно Лисиче-уличен дефект

Виргино 98-уличен дефект

Венијамин  Манчуковски / Бул.3-та Македонска бригада-дефект на П-хидрант

Лазар Поп Трајков – полициска станица -уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 15.03.2018 (Четврток), поради уличен дефект ф2“ на ул. Серава 120, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Серава од 09:00 часот до 15:00 часот.

Ве известуваме дека на ден 14.03.2018г, поради дефект на приклучна ф-1“ на ул.Речиште 15, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Драчево од 13:30ч до завршување.

С, Кондово влез- Медреса -уличен дефект

С, Кондово излез - Медреса - уличен дефект

Ул.7 бр.191 Батинци -уличен дефект,без вода с.Батинци од 09:20час

Усје 4/9 -уличен дефект,ул.4  Усје без вода од 09:20час 

Христо Татарчев кружен тек -уличен дефект

Љуботенски Пат 30/26-уличен дефект

Виетнамска 95 -уличен дефект

16-та Македонска Бригада за Пожарна -уличен дефект

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 13.03.2018г. поради уличен дефект од  Ф 2” (цола ) на ул.Радишанска бр.5 н.Радишани прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците   од н.Радишани од  09:20часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 13.03.2018г. поради дефект на приватна линија  од  Ф 5/4” ( Цола) на   ул.7 бб с.Долно Лисиче прекинато водоснабдување  ќе  имаат  дел од корисниците   од  Долно Лисиче 10:10 часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 13.03.2018г. поради уличендефект од  Ф 2” ( Цола) на   ул.Христо Татарчев крак 2 прекинато водоснабдување  ќе  имаат  од корисниците   од крак 2 од ул.Христо Татарчев 10:25 часот  до завршување .  

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 13.03.2018.поради уличен дефект од Ф-80мм на ул.Димитар Благоев 3а во населба Лисиче, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците населба Лисиче од 22:15часот до санирање на дефектот.

 

ул.20 раскрсница  соул.22 Долно Лисиче

Христо Татарчев кај кружен тек

Бел Камен 227 н.Радишани

16-та Македонска Бригада  кај Пожарна

 Ве известуваме дека на ден .12.03.2018г.  поради изведувањ на водоводен приклучок  во с. Добри Дол , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од  с.Добри Дол од 09:30  часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден .12.03.2018г.  поради уличен дефект ф 80мм на Бул.Метрополит Теподосие Гологанов 86 н.Тафталиџе 1 , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Бул.Метрополит Теодосие Гологанов  бр. 70  и ул. Ристо Ровановски од 10:00 часот до санирање на дефектот.

 

          Почитувани,

      Ве известуваме дека на ден 12.03.2018г.поради дефект на приклучна цевка ф 1`` на ул.Анри Барбис 22-Маџари, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од улиците: Карл Либкнехт,дел од улица Анри Барбис и дел од улица Темко Попов од 10:30 часот до завршување на дефектот

 

 

 Ве известуваме дека на ден .12.03.2018г.  поради промена на два затварачи ф80мм     на  ул. Борка Талевски раскрсница со Рајко Жинзифов , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  дел од ул. Борка Талевски и дел од ул. Рајко Жинзифов  од 09:00  часот до санирање на дефектот.

 

 

Ве известуваме дека на ден (Понеделник) 12.03.2018г поради уличен дефект од ф-100мм на ул.Митре Влаот 21 б нас.Лисиче,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од нас.Лисиче од 08:00 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 11.03.2018г. поради уличен дефект од ф-100мм на ул.1 пат за Марков Манастир с.Батинци,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.1 с.Батинци од 22:00 часот до санирање на дефектот.

Бул. Борис Трајковски  3 бр.38

Пелагонија 37 - уличен дефект

Дижонска крак 11 - дефект на огрлица

Ул.69/4 - Аеродром - дефект на приклучна цевка

16-та Македонска Бригада бб - уличен дефект

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 09.03.2018.поради уличен дефект од Ф-250мм на ул.Сречко Пужалка раскрсница со Јужноморавски Бригада, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Сречко Пужалка и дел од Јужноморавски Бригадиод 10:40часот до санирање на дефектот.

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 10.03.2018.поради поврзување на нова линија од Ф-225мм на Булевар Партизански Одреди и Митрополит Теодосие Гологанов, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од С.У.Ц.Здравко Цветковски, комплексот околу Г.У.Ц и потегот на Булевар Партизански Одреди од бр.93 до 103  од 08:30часот до санирање на дефектот.

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 09.03.2018год.поради изведување на водоводен приклучок од Ф-100мм на ул.Орце Николов бр.124 во нас.Центар прекинато водоснабдување ќ