Прекин на водоснабдување

Ве известуваме дека на ден 16.07.2019, фирмата Цвет-Компани ке работи на  реконструкција на мрежа од Ф-125мм на ул.515 до Сајмиште во населба Керамидница, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Ул.512, 515, 516, Топлана, Комуна и Комунална Хигиена од 10:30 часот до 15:30часот.

 

Во моментот се работи на

Преглед на завршени дефекти

Почитувани

 Ве известуваме дека на ден 16.07.2019 поради уличен дефект ф-80мм на ул.Варшавска бб(во близина на СУГС Ѓорѓи Димитров), прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на потегот од  ул.Варшавска до ул. Октомвриска револуција. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 08:00 часот до завршување.

 

Ве известуваме дека на ден 13.07.2019г, поради дефект на затварач ф-300мм на раскрсницата на ул.Драчевска и Студеничанска, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од улица Драчевска и с.Студеничани од 17:00ч до завршување.

Ве известуваме дека на ден 12.07.2019г, поради поврзување на мрежа ф-200мм на ул.Алија Авдовиќ бб, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Алија Авдевиќ и кр.12,14 и 28 од 10:40ч до завршување.

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 11.07.2019г.поради уличен дефект Ф 3“м.м. на улица 1 бр.152  Студеничани со прекинато водоснабдување ке бидат корисниците од Студеничани од 10:00 часот до завршување на дефектот.

 

 

на ден 12.07.2019г.поради уличен дефект Ф 400м.м. на улица Мирослав Крлежа 60 со прекинато водоснабдување ке бидат дел од корисниците на улицата Мирослав Крлежа на потег од Бул. Партизански Одреди до Орце Николов од 10:00 часот до завршување на дефектот.Најавениот дефект за 12.07.2019 е откажан и пролонгиран за некој нареден ден и за тоа дополнително граѓаните ќе бидат известени со претходна Најава.

 

Почитувани,

Ви најавуваме дека на ден 12.07.2019г.поради уличен дефект Ф 150м.м. на Бул. Србија бб со прекинато водоснабдување ке бидат дел од корисниците на Бул. Србија на потег од кружниот тек кај Цементар до сервис Скендеровски . Водата е затворена на 11.07.2019 во15:30 часот до завршување на дефектот.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 11.07.2019г.поради уличен дефект Ф 100м.м. на улица Симеон Кавракиров 18 со прекинато водоснабдување ке бидат дел од корисниците на улица Симеон Кавракиров од 07:50 часот до завршување на дефектот.

 

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 10.07.2019г.поради изведување на водоводен приклучок  Ф 80м.м. на улица 1513 бб Пинтија со прекинато водоснабдување ке бидат корисниците од улица1513 во н. Пинтија  од 11:10 часот до завршување на дефектот.

 

 

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 10.07.2019г.поради изведување на водоводен приклучок  Ф 80м.м. на улица 1513 бб Пинтија со прекинато водоснабдување ке бидат корисниците од улица1513 во н. Пинтија  од 11:10 часот до завршување на дефектот.

 

 

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 10.07.2019г.поради изведување на водоводен приклучок  Ф 80м.м. на улица 1513 бб Пинтија со прекинато водоснабдување ке бидат корисниците од улица1513 во н. Пинтија  од 11:10 часот до завршување на дефектот.

 

 

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 10.07.2019г.поради изведување на водоводен приклучок  Ф 80м.м. на улица 1513 бб Пинтија со прекинато водоснабдување ке бидат корисниците од улица1513 во н. Пинтија  од 11:10 часот до завршување на дефектот.

 

 

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 10.07.2019г.поради дефект на затварач Ф 80м.м. на улица Бутелски Венец 34 со прекинато водоснабдување ке бидат улица Бутелски Венец и дел од улиците Виничка и ул.3 Визбегово од 10:45 часот до завршување на дефектот.

 

 

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 10.07.2019г.поради дефект на затварач Ф 100м.м. на улица Бертланд Расел 62 со прекинато водоснабдување ке бидат улиците Бертланд Расел,Пекљане,Моцартова и со намален притисок можно е да остане населбата Даме Груев од 11:10 часот до завршување на дефектот.

 

 

 

на ден 10.07.2019г.поради уличендефект  Ф 5/4“м.м. на улица 29 бб с. Сопиште со прекинато водоснабдување ке бидат корисниците од улица 27 до улица 35 и дел од улица 1 с. Сопиште од 11:10 часот до завршување на дефектот.

 

на ден 09.07.2019  поради изведување на водоводен приклучок ф-100мм на ул.Козле 3/14, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од н.Средно Нерези и ул. Девол,н.Жданец. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до завршување.

на ден 10.07.2019 (среда), поради поврзување на нова водоводна мрежа ф-200/ф-150мм на крстосницата 8 Септември/Варшавска, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од комплексот Настел. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 08:00 часот.

На ден 05.07.2019 год. поради уличен дефект ф 150 мм на ул.515 во населба Ќерамидница, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.515, ул.516, ул.517, Топлификација, Скопски Саем и околните фирми од 15:30 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 04.07.2019г, поради уличен дефект ф-80мм на ул.Иван Хаџиниколов 5, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Гернка и дел од ул.Иван Хаџиниколов од 09:00ч до завршување.

на ден 02.07.2019г. поради изведување на водоводен приклучок  од  100мм на ул.1615 бб н.Аеродром, прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците   од ул.1651 од  08:35  часот  до завршување .  

 

на ден 02.07.2019г. поради уличен дефект од ф-80мм на ул.9 Долно Лисиче прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од н.Долно Лисиче.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:20 часот до завршување на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 02.07.2019г. поради дефект на приклучна цевка  ф1“ на ул.Томе Арсовски 4, прекинато водоснабдување од 14:35 часот ќе бидат  корисниците на дел од ул.Томе Арсовски и ул.474 ( кај црква Света Петка )  до завршување.

 

Ве известуваме дека на ден 03.07.2019г поради уличен дефект ф150мм на ул. Миладин Поповиќ бр.8 , прекинато водоснабдување од 08:30  часот ќе имаат корисниците на ул.Миладин Поповиќ  до санирање на дефектот.

на ден 01.07.2019г.поради   водоводен  дефек на шибер ф 80мм„ на ул.Марко Крале бр 50  во населба Бутел, прекинато водоснабдување ќе биде населба Бутел  ул Марко Крале од бр 50 до бр 150   од  09:00часот до санирање на дефектот.

на  ден 01.07.2019 поради дефек на шибер од ф 80 мм  ул. Филип Филиповиќ бр.2, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците дел  од Филип  Филиповиќ  дел од Коце Металец и дел од Гемиџиска  од 09:00 часот до завршување на дефектот.

на ден 01.07.2019г.поради   водоводен  дефек„ ф.80 на ул.Koперникова бр бб  во населба  Драчево, прекинато водоснабдување ќе биде дел  населба Драчево и цело долно Лисиче   од  10:30часот до санирање на дефектот.

 

на ден 01.07.2019г.поради  водоводен приклучок од ф 200мм  „ на ул. о водоснабдување ќе бидат Иван Козаров  41   од  09:40часот до санирање на дефектот.

на ден 02.07.2019 поради водоводен приклучок Ф-80мм. на улица  Антонио Грубишиќ бр.17 во населбата Центар  без вода ќе останат корисниците на дел од улиците Дебарца и Антонио Грубишиќ од  09:00часотдо завршување со превземената активност.

 На ден 30.06.2019г.поради   водоводен  дефек„ на ул.5 . бр 221  во .с.Визбегово , прекинато водоснабдување ќе бидат цело с.Визбегово  од  16:00.часот до санирање на дефектот

на ден 28.06.2019г. поради уличен дефект од ф-80мм на ул.9 Долно Лисиче прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од н.Долно Лисиче.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:30 часот до завршување на дефектот.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 29.06.2019г.поради дефект на приклучна цевка ф1“на улица Благоја Стефковски 116Б. Поради копање на коловозот дефектот ке се работи навечер со прекинато водоснабдување ке бидат дел од улицата Благоја Стефковски;населба Хиподром и населба Трубареви од 20:30 часот до санирање на дефектот на дефектот.

 

 

на ден 26.06.2019  поради уличен дефект  ф-1“ на бул.Борис Трајковски 7/9а (К.Вода), прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица,односно подулица 7, Хемтекс, Рудине и Еуромилк. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:45 часот до завршување.

 

на ден 25.06.2019г. поради  уличен дефект ф100мм на ул.Бул.Борис Трајковски 21 , прекинато водоснабдување од 10:00 часот ќе бидат  корисниците на дел од Усје  до завршување.

На ден 25.06.2019г. поради дефект на приклучна цевка  ф5/4“ на ул.4 Бардовци, прекинато водоснабдување од 10:20 часот ќе бидат  корисниците на ул.4 во Бардовци до завршување.

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 26.06.2019г.поради водоводен приклучок Ф 250м.м. на ул.1640 н. Хиподрум со прекинато водоснабдување ке бидат корисниците од ул.1640 н.Инџиково и Хотел Белви од 09:00 часот до завршување на водоводниот приклучок.

 

 

 

На ден 24.06.2019г. поради уличен дефект Ф-80мм. на улицата Караорман бб во населба Водно, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на од иста улица - Караорман од 08:00часот до санирање на дефектот

Го дополнуваме известувањето за уличниот дефект најавен на ден 24.06.2019г. поради специфичноста на зафатите на  дефектот на улицата Караорман бб во населба Водно, прекинато водоснабдување ќе имаат освен корисниците на од иста улица - Караорман и улиците:Леринска, Капиштец како и дел од Димитар Пандилов од 08:00часот до санирање на дефектот.

На ден 24.06.2019г. поради дефект на затворач Ф-80мм. на Бул.Партизански Одреди бр.82 во населба Карпош, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на Бул.Партизански Одреди на  потег од крстосница Бул.8 Септември до крстосница со Франклин Рузвелт (непарни броеви) од 10:00часот до санирање на дефектот.

 

на ден 21.06.2019г. поради реконструкција на водоводна мрежа на улицата Благоја Стефковски кај училиштето Коце Металец во населба Ченто, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Дел од Благоја Стевковски, Карл Либнехт,Темко Попов, Карл Хрон од 09:00часот до санирање на дефектот.

 

на ден 21.06.2019г. поради дефект на ППХ на улицата Димо Хаџи-димов бр.60 во населба Кисела Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од улица од Димо Хаџи Димов и Михаил Евтихиј од 09:10часот до санирање на дефектот.

На ден 20.06.2019г. поради санирање на уличен дефект Ф-80мм. на ул.Мариовска 3 во населбата Пржино прекин во водоснабдувањето ќе имаат корисниците од истата улица од 08:00часот до санирање на дефектот.

на ден 20.06.2019г. поради реконструкција на водоводна мрежа  од Ф100мм на ул.Финска бб н.Маџари, прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците   од ул.Финска од  13:45 часот  до завршување .  

 

            Ве известуваме дека на ден 20.06.2019 (Четврток) поради водоводен приклучок од ф 150мм на Бул. Партизански Одреди бб (кај мостот на Вардар) во населбата Нерези, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  Бул. Партизански Одреди бб  зграда 143,зграда 145 и крак 4  од 08:30часот до  завршување

 

   Ве известуваме дека на ден 18.06.2019г. поради уличен дефект од Ф-100мм на Езеро Матка во нас.Сарај, прекинато водоснабдување ќе имаат: ул.20 -Сарај,с.Глумово.с.Шишево и с.Матка , од 13:00часот до санирање на дефектот.