Статут на Ј.П. Водовод и канализација - Скопје

Статутот на ЈП„Водовод и Канализација“ Скопје можете да го превземете овде.