Општи известувања за Јавни набавки

Министерството за Животна средина и просторно планирање на Северна Македонија, град Скопје и Јавното претпријатие “Водовод и канализација“ Скопје, аплицираа за заем од Европска инвестициона банка (ЕИВ) и Европска банка за обнова и развој (ЕБРД), за финансирање на проектирање и изградба на Пречистителна станица за отпадни води во град Скопје.

 

Проектот во голема мера ќе придонесе за унапредување на животната средина и здравјето на граѓаните. Како земја кандидат за членство во Европската унија, проектот ќе го поддржи процесот на Северна Македонија за постепената усогласеност со Европските стандарди и регулативите за вода, канализација и животна средина и ќе обезбеди основа за можен договор за пристап во Поглавјето за животна средина.

 

ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ ВО СКОПЈЕ

 

PROJEKTI PËR PASTRIMIN E UJËRAVE TË ZEZA NË SHKUP

cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Последни соопштенија