СООПШТЕНИЕ - Дежурен телефон

Почитувани, поради технички причини дежурниот телефон 023073010 одреден период ќе биде надвор од функција. Во функција ќе биде следниот телефонски број 023073141.

cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Последни соопштенија