Квалитет на вода

Во продолжение можете да ги погледнете извештаите за квалитетот на водата.

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ - 2018 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2018 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2017 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2017 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2017 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 ГОД
Прегледај