Интервенции на терен

Информации зз Теренските тимови на ЈП Водовод и канализација - Скопје за интервенции на сите пријавени или евидентирани дефекти на водоводната и канализациона мрежа, на целата територија на Град Скопје.

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2021 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2020 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2020 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2019 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2018 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2017 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОД
Прегледај