Јавен оглас бр.4/2021

Одлука за избор на кадидат за работно место Водоинсталатер, монтер III група Регион Север - Канализација
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место Водоинсталатер, монтер III група Регион Исток - Водовод
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место Оператор за SCADA систем - ЕОК
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место Техничар за оператива - ЕОК
Погледни документ