haccpLogo isoLogo
prev next


Najava

Известување за прекин на водоснабдување!!!

Поради непостоење на технички услови за санирање на дефектот на водоводната мрежа на улица Лука Геров, крак 10 кој требаше да биде саниран вчера истиот ќе биде саниран во текот на денешниот ден 09.07.2014 година. 
Поради дефект на водоводна мрежа профил Ф-225 милиметри на улица Петар Горгиев, без водоснабдување ќе останат корисниците од истоимената улица од 09:10 часот па се до санирање на дефектот. 


ЈП Водовод и канализација-Скопје го продолжува рокот за отплата на заостанатите долгови за потрошена вода без камати и бесплатно легализирање на диви приклучоци за вода се до 15 Јули

Поради огромниот интерес на граѓаните своите заостанати долгови за потрошена вода (тужени или редовни) да може да ги отплатат на рати без пресметана камата за задоцнето плаќање, ЈП Водовод и канализација-Скопје, го продолжува рокот за склучување договори за плаќање на рати без камата и без нотарски трошоци, се до 15 Јули.

повеќе


СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ!!!

На крајот на овој месец истекува можноста за корисниците кои имаат заостанат долг за потрошена вода (тужен или редовен) да може да го отплатат без пресметана камата за задоцнето плаќање.

повеќе


2 од 102 прикажи

Прашања и одговори

  • Тука можете да ги погледнете одговорите на најчесто поставуваните прашања во врска со услугите кои ги нуди нашето претпријатие.

    повеќе

E-Информатор

slikce

Интерактивна мапа со објекти

Ви ја преставуваме интерактивната мапа со објекти на Ј.П.Водовод и канализација – Скопје на која воедно е објавена нивната местоположба , адреса и контакт телефон.

mapa

погледни


Тековен инфо блок

Планираниот физички обем на произведена и пласирана количина вода ги отсликува светските трендови за рационално искористување на водните ресурси, а притоа процесите се одвиваат на одржлив начин. Вкупното годишно производство на вода во изминатата 2013 година изнесуваше 102.700.170 м3 вода. За оваа 2014 година планирано е производство на 103.000.000 м3 вода.

» повеќе


Мониторингот на квалитетот на водата, согласно Правилникот за безбедност на водата за пиење на РМ подразбира секојдневно земање на примероци од 36 мерни места, кои се одредени според бројот на еквивалент жители на град Скопје, санитарно-хигиенска контрола и надзор на објектите за водоснабдување. Секојдневно се прават хемиски и микробиолошки анализи и добиените резултати потврдуваат дека водата од Водоснабдителниот систем е здраствено исправна односно ги задоволува сите критериуми пропишани во Правилникот за безбедност на водата за пиење на РМ

» повеќе


Теренските тимови на ЈП Водовод и канализација - Скопје со брзи и ефикасни интервенции на сите пријавени или евидентирани дефекти на водоводната и канализациона мрежа, за Јуни 2014 извршиja 20 147 интервенции на целата територија на Град Скопје.

» повеќе