haccpLogo isoLogo

Реконструирана водоводната мрежа на улица 101, крак 1 во Волково

ЈП Водовод и канализација-Скопје во населеното место Волково ја реконструираше постоечката водоводна мрежа на улицата 101, крак 1. Со реконструкцијата беа заменети старите поцинковани цевки со нови полиетиленски цевки профил ND 90 милиметри во должина од 177 метри. За корисниците реконструкцијата значи подобро и поквалитетно водоснабдување

повеќе


Отпочна реконструкцијата на водоводната мрежа по два крака од улицата 101, во Волково

ЈП Водовод и канализација-Скопје во населеното место Волково отпочна со реконструкција на постоечката водоводна мрежа по два крака од улицата 101. Со реконструкцијата ќе бидат заменети старите поцинковани цевки со нови полиетиленски цевки профил ND 90 милиметри во должина од 257 метри.

повеќе


2 од 95 прикажи

Прашања и одговори

  • Тука можете да ги погледнете одговорите на најчесто поставуваните прашања во врска со услугите кои ги нуди нашето претпријатие.

    повеќе

E-Информатор

slikce

Интерактивна мапа со објекти

Ви ја преставуваме интерактивната мапа со објекти на Ј.П.Водовод и канализација – Скопје на која воедно е објавена нивната местоположба , адреса и контакт телефон.

mapa

погледни


Тековен инфо блок

Планираниот физички обем на произведена и пласирана количина вода ги отсликува светските трендови за рационално искористување на водните ресурси, а притоа процесите се одвиваат на одржлив начин. Вкупното годишно производство на вода во изминатата 2013 година изнесуваше 102.700.170 м3 вода. За оваа 2014 година планирано е производство на 103.000.000 м3 вода.

» повеќе


Мониторингот на квалитетот на водата, согласно Правилникот за безбедност на водата за пиење на РМ подразбира секојдневно земање на примероци од 36 мерни места, кои се одредени според бројот на еквивалент жители на град Скопје, санитарно-хигиенска контрола и надзор на објектите за водоснабдување. Секојдневно се прават хемиски и микробиолошки анализи и добиените резултати потврдуваат дека водата од Водоснабдителниот систем е здраствено исправна односно ги задоволува сите критериуми пропишани во Правилникот за безбедност на водата за пиење на РМ

» повеќе


Теренските тимови на ЈП Водовод и канализација - Скопје со брзи и ефикасни интервенции на сите пријавени или евидентирани дефекти на водоводната и канализациона мрежа, за Март 2014 извршиja 14 174 интервенции на целата територија на Град Скопје.

» повеќе