Интервенции на терен

Теренските тимови на ЈП Водовод и канализација - Скопје со брзи и ефикасни интервенции на сите пријавени или евидентирани дефекти на водоводната и канализациона мрежа, за Декември 2016 извршиja 19 869 интервенција на целата територија на Град Скопје.

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОД
Прегледај