Прекин на водоснабдување

Во моментот се работи на

Христо Татарчев крак  2 уличен дефект 

Сердарот ул 4 бр 8 уличен дефект 

Кодово- уличен дефект

Преглед на завршени дефекти

 Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 18 .02.2018г.  поради уличен дефект ф 225 на ул. 11-ти Октомври бр.30 н. Центар прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците дел од  ул. 11- ти Октомври  на потегот  од Бул. Кочо Рацин до стара рампа  од  09:00 часот до санирање на дефектот. 

ул.18/12 с.Бардовци

ул.1 бр.204 с.Батинци

Бул.12 Македонска Бригада 

ул.28 с.Сингелиќ

На ден 15 .02.2018г.  поради уличен дефект  ф 200мм   на  ул.  Максим Горки 20 н. Центар , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците   дел од ул. Максим Горки  ул. Васил Главинов и потегот од ул. Димитрие Чуповски до Бул. Партизански Одреди  од 08:50 часот до санирање на дефектот. 

 Ве известуваме дека на ден 15 .02.2018г.  поради поправка на огрлица ф 80мм    на  ул.Алпи 12  Бутел 2 , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците    од ул. Алпи   и ул. Мара Междуречка   од 10:00 часот до санирање на дефектот.

 

 Ве известуваме дека на ден 15 .02.2018г.  поради дефект  ф 80мм    на  ул.Пелагонија 3 н.Шуто Оризари, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците    од ул. Пелоагонија , Бутелски Венец и Брсјачка Буна  од 10:10часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 15.02.2018г поради дефект на затварач ф-100мм на ул.Пушкинова 7,прекинато водоснабдување ќе имаат од корисниците од ул.Пушкинова од 08:30ч до завршување.

Борис Сарафов 60 Ѓ.Петров

Руѓер Бошковиќ 3 Карпош 2

Симше Настевски бб  н. Радишани

Пелагонија 3 н. Шуто Оризари

С.Рашче - уличен дефект

Крсте Асенов 6 - поради санирање на уличен дефект има прекин на водоснабдување на корисниците од згр.бр.5 и згр.бр.6

Ул.1 бр.127 Визбегово

Ул.28 Сингелиќ - реконструкција на водоводна мрежа

На ден 14.02.2018г. поради улучен дефект од Ф-80мм. прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.1 бр.204 до Марков манастир од 09:00 до санирање на дефектот 

Ул.28 с.Сингелиќ - реконструкција

Рашче 1/54 - уличен дефект

Будимпештанска раскрсница со Бањалучка - уличен дефект

Ул.1 Усје - уличен дефект

Демирхисарска 2 - дефект на приклучна цевка

на ден 13.02.2018г.поради  промена на затварач  ф-600мм  на Кеј Димитар Влахов бб (на пркинг пред М.Т.В.), прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на  дел  од М.Т.В.дел од Крњево дел од Керамидница и бензинска пумпа Макпетрол   од 08:30 часот  до санирање на дефектот. 

дефект на огрлица (Ново село)

уличен дефект

реконструкција

уличен дефект

дефект на шибер

дефект огрлица

На ден 12.02.2018г.поради  уличен дефект  ф/100.мм  на  ул.Петар Драганов бр2.  во населба Тафталиче, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците   од ул.Петар Драганов, Софиска, Бриселска, Копенхагенска  од 09:30 часот  до санирање на дефектот. 

На ден 12.02.2018г.поради промена  на шибер   Ф-150.мм  на  Бул.Јане Сандански  бр34.  во населба Аеродром , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од Бул.Јане Сандански од бр 34 до бр 60. ниска зона  од 10:00 часот  до санирање на дефектот. 

Ве известуваме дека на ден 11.02.2018г поради дефект на затварачи 2ком. ф-400мм на Бул.Илинденска раскрсница со ул.Михаил Цоков,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Михаил Цоков на потегот од Бул.Илинденска до Орце Николов и на Бул.Илинденска на потегот од Рузвелтова до Наум Наумовски Борче од 09:00ч до санирање.

Ве известуваме дека на ден 10.02.2018г, поради уличен дефект ф-150мм на Бул.Србија бб (кај семенарна), прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Сервисна зона Југ,Бул.Борис Трајковски кр.2,4 и 6,Тинекс и Рамстор и Христо Татарчев краците од 1до11 од 09:30ч до завршување.

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 09.02.2017г. поради промена на клапна на хидрофор  бр.1 на ул.6 бб н. Бардовци  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   горниот дел од Бардовци од 12:45  часот  до завршување . 

ул.1 бр.204 с.Батинци-уличен дефект

ул.28 с.Сингелиќ -дефект на огрлица

Васил Левски 15 и 17

Маршал Тито  2/33

ул. 28 с. Сингелиќ

Ве известуваме дека на ден 08 .02.2018г.  поради поправка на затварач ф 400мм   на  ул. Илинденска раскрсница со Михаил Цоков , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од Гратски Парк и објектите позади Гратски Стадион  од 09:30 часот до санирање на дефектот.

 

 

 Ве известуваме дека на ден 07.02.2018г.  поради уличен дефект ф150мм   на Бул. Србија бб н.Аеродром, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од хотел Русија  од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

 Ве известуваме дека на ден 07.02.2018г.  поради уличен дефект ф80мм   на  Бул. Македонска  Косовска Бригада  бр.31,  н.Чуто Оризари прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од краци 19,29,30 и 31 од 11:30 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 07.02.2018г, поради уличен дефект ф-200мм на ул.Христо Татарчев бб (спроти Кам), прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица,О.У.-Круме Ќепески,исто така дел од нас. Кисела Вода ќе биде со намален притисок од 03:30ч до завршување.

уличен дефект

уличен дефект

уличен дефект

Арнакија - дефект на приклучна цевка

Лука Геров 8 - уличен дефект

Пржино 17а - дефект на приклучна цевка

Индира Ганди 37 - промена на водомери

Сава Михајлов 56 - уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 06.02.2018.поради промена на вентили и водомери во шахта на ул.Жорж Бизе, 12та Македонска Бригада,Мите Богоески,Илија Димовски, Митре Влаот и некои помали улички, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населба Лисиче од 10:30 до 12:30часот.

 

 

Без вода се корисниците од ул. Владимир Каваев од 09:00ч. до санирање на дефектот

Поради уличен дефект ф100мм.без вода од 09:00ч. се корисниците од ул. Руџер Бошковиќ се до санирање на дефектот.

Ул.22 Сопиште - водоводен приклучок

Тиквешка 20 - промена на водомери

уличен дефект

уличен дефект

уличен дефект

уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 02.02.2018г, поради уличен дефект ф-150мм на ул.Коста Новаковиќ 7, прекинато водоснабдување ќе имаат дел одкорисниците од истата улица и амбулантата Ј.Сандански од 12:00ч до завршување

с.Матка-уличен дефект

ул.22 Сопиште-Реконструкција

ул.3 (Смилевска)Шуто Оризари-уличен дефект

Бул.Видое Смилевски Бато 51-3-Дефект на шибер

Ве известуваме дека на ден 01.02.2018г, поради реконструкција на водоводна мрежа од ф-3/4“ на 2“ на ул.22 во с.Сопиште, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица од  09:00ч до завршување.

На ден 01.02.2018г. поради дефект на огрлица од Ф-100мм на улица Никола Малешевски 2а во населбата Топанско Поле, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица од 09:30часот до 

Ве известуваме дека на ден 01.02.2018г.поради уличен дефект од Ф-200мм на Булевар Јане Сандански 7 во населба Аеродром , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Булевар Јане Сандански од бр.3 до бр.11 и корисниците од Булевар Авној од бр.2 до бр.20 од 21:00часот до санирање на дефектот.

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 01.02.2018г. поради уличен дефект ф 700мм на ул.Христо Татарчев кај кружниот тек на влез на ул.2 н.Кисела Вода  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од ул.Христо Татарчев од ул.1 до ул.11,бул.Борис Траковски од ул.2 до ул.10 ,Фабрика Цементара,бензинските пумпи и Супер Тинекс и Рамстор на бул.Борис Трајковски ,Сервисна зона југ ( сите фирми ) дел од ул.Христо Татарчев со намален притисок и можно е краток период без вода да останат корисниците од висока зона Аердром и Ново Лисиче  од 08:30  часот  до завршување .  

Почитувани,

      Ве известуваме дека на ден 31.01.2018г. поради уличен дефект од Ф-6/4мм на улица Македонско Косовска Бригада 19 во општина Шуто Оризари, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица од ул.3 Визбегово од 11:45часот до санирањена дефектот. 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 31.01.2018г. поради уличен дефект од  Ф 2“ (цола ) на ул.Стеван Јакимов Дедов бр.3 н.Центар прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од ул.Владимир Полежановски на потегот од Аминта Трети до ул.Рајко Жинзифов  од  09:00  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 30.01.2018г. поради дефект на приклучна од  Ф ¾ ” (цола ) на ул.Солунска Глава 15 н.Драчево прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците   од ул.Солунска и дел од Драчевски 14:40  часот  до завршување .  

Ѓурчин Коакале 49 

уличен дефект

С.Јакимов Дедов 3 - уличен дефект

Сопиште Осојница - реконструкција на водоводна мрежа

Македоснко Косовска Бригада крак 19 - уличен дефект

Ул.3 Визбегово  - уличен дефект

ул.6 бр.31 Трубарево  - санирање на водоводна приклучна цевка

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 31.01.2018г. поради промена на вентил  од  Ф 2 ½ ” (цола ) на пумпена станица  Бардовци  н.Бардовци прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците   од н.Бардовци од  14:35  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 31.01.2018г. поради промена на затварач ( шибер ) од  Ф 50 мм на бул.Видое Смилевски Бато бр. 51  н.Ново Лисиче  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од бул.Видое Смилевски Бато  од бр. 39 до бр.51  од 10:10  часот  до завршување .  

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 30.01.2018г. поради дефект на затварач ( огрлица) од  Ф 100 мм на ул.Шар Планина 95 н.Ѓорче Петров прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од Ново Село а со намален притисок ул.Шар Планина  од  11:00  часот  до завршување .  

Копаница потис

 

Шарпланинска 95 - уличен дефект

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 30.01.2018г. поради дефект на затварач ( шибер ) од  Ф 80мм на ул.Петре Ѓорѓиев до ресторант  Галеб н.Автокоманда прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од ул.Петре Ѓорѓиев, Шумарски Факултет, Земјоделски факултет ,Природно Математички факултет ,Општина Газибаба дел од ул.Беласица и со намален притисок н.Автокоманда  од  10:55  часот  до завршување 

Б.Буна до игралиште

уличен дефект

Виетнамска 10

уличен дефект

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 30.01.2018г. поради уличен дефект од  Ф 2” (цола ) на ул.3 Визбегово ( до маркет ) н.Визбегово прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од ул.3 Визбегово од  14:35  часот  до завршување .  

Матка - уличен дефејкт

Владимир Каваев 24 - уличен дефект 

Јајце 216 - уличен дефект

Брсјачка Буна ( до игтралиштето ) - уличен дефект 

Дурмиторска 23а - уличен дефект

ул.840 ( кај Металски Завод ) - уличен дефект

Виетнамска ( Хаџи Јован Шишков до игралиштето ) - уличен дефект 

На ден 27.01.2018г.поради   водоводен  дефек„ на ул. Мите Богоевски бр 1-а  во населба  Лисиче, прекинато водоснабдување ќе биде населба Лисиче   од  11:30часот до санирање на дефектот. 

Ве известуваме дека на ден 26.01.2018г, поради дефект на 2-затварача ф-150мм на ул.Народни Херои бб до Топлификација и на раскрсницата на ул.Борис Трајковски со Михаел Чаков , прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од Народни Херои,школото Невена Георгиева Дуња,градинката,дел од ул.Михаил Чаков и бараките 11-ти Октомври од 09:00 часот до завршување.

Сречко Пужалка 106 уличен дефект

Виетнамска кај пазарот уличен дефект 

ул 377 бр15. уличен дефект

Лука Геров 8 уличен дефект

Сарај бр бб.уличен дефект

Восраничка бр 10 уличен дефект ф80.мм

На ден Вторник  30.01.2018г.поради изведба на водоводен приклучок на Ф-400мм„ ул Бутелска  со Александар Урдаревски во населба Бутел, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Бутелска со краците од  бр.1 до бр.35 и краците  од бр.2 до бр.14, ул.Бутелска, Љуба Петровиќ, Галичник, Коле Калински, Мрежичка, Мостарска, Пребондова, Хо Ши Мин, Натанаил Кучевишки, Краишка, Боца Иванова, Душко Поповиќ, Томе Пуре, Александар Бујнов, Бетовенова, Петар Манџуковски, Рудо, Марко Крале, Приштинска и Призренска  од 09:00часот до санирање на дефектот. 

На ден Недела  28.01.2018г.поради  промена  на   шибер на Ф-200мм„ на . ул Филип Втори Македонски  пред хотел Холидеј. Ин  во населба Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од Катната гража  дел Трговски центар Г.Т.Ц. Соравија  и  од  хотелот Холидеј Ин до собрание на Р.М. од  09:00часот до санирање на дефектот. 

Ве известуваме дека на ден 25.01.2018г, поради уличен дефект ф-150мм на ул.Лазо Трповски бб до Тплификација, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица,дел од Методија Митевски и дел од Дижонска од 12:30 часот до завршување.

Сарај кај мостот - уличен дефект

ул.10 бр.7 Бардовци - уличен дефект

Лазо Трповски бб.-уличен дефект

Качанички пат 11 - уличен дефект

Ве известуваме дека поради уличен дефект Ф-5/4“ на ул.Вера Радосављевиќ 6/8,прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците  на улиците:Вера Радосављевиќ,Зендел Џемаил и Перо Наков од 10:00 час на 25.01.2018г до санирање.

Ве известуваме дека на ден 25.01.2018г, поради водоводен приклучок ф-100мм на ул.Петар Драганов 2, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица,Софиска,Бриселска и детска градинка „Мајски Цвет“ од 09:30 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 25.01.2018г, поради уличен дефект ф-400мм на улМаршал Тито бб - Сарај, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од општина Сарај што се напојуваат од резервоар Лубин а можно е да се почуствува намален притисок од 10:30 часот до завршување.

Цветан Димов раскрсница со Кемал Ататурк-уличен дефект

Слан Дол 38 - уличен дефект

Струмичка  10 -дефект на п-хидрант

Ве известуваме дека на ден 24.01.2018г, поради дефект на затварач ф-80мм на Бул.Македонско Косовска Бригада кр.23, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица сл.краци:23,29,17,19 и 31 и ул.3 с.Визбегово од 13:00 часот до завршување.

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 23.01.2018г. поради дефект на затварач( огрлице ) од  Ф 80мм на ул.Плачковица 29 н.Шуто Оризари прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од ул.Плачковица од  14:10  часот  до завршување .  

 

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 23.01.2018г. поради водоводен приклучок од  Ф 100мм на ул.5 с.Волково  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од ул.56 с.Волково  од  13:10  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 23.01.2018г. поради дефект на водоводна приклучна цевка Ф 1 “( цол)  на ул.5 бр.11 н.Радишани  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  трговскиот центар Радишани и краците 5 .7.9 и 11од ул.Радишанска од  09:00  часот  до завршување .  

ул. Христофер Жефаровиќ 7/8 (кај млинот) уличен дефект

Мелничка 11 поправка на затварач ( огрлица )

Ул.5/11 Радишани уличен дефект

Првомајска поправка на затварач ( огрлица )

Илинденска б.б поправка на затварач ( шибер)

Ул.60 Волково тековна поправка на шахта

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 23.01.2018г. поради уличен водоводна дефект Ф200мм с.Глумово ( карши езерото Треска )  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  с.Глумово,с.Шишево и с.Матка од  09:30  часот  до завршување .  

На ден 24.01.2018г.поради  водоводен   дефект  на огрлица  Ф-300мм„ раскрсница  на  ул. Борис Трајковски  бул. Србија    во населба   Кисела Вода , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците . од раскрсницата на  бул. Србија и ул. Борис Трајковски  до фабриката  Стаклара со краците 3 ,5,7,9,11   од  09:00часот до санирање на дефектот. 

с.Копаница уличен дефект 

Р.Ролан уличен дефект

Народни Херои 18 санирање на затварач ( шибер )

Чегевара 39  уличен дефект

Ул.16 бр.38 Сингилич  уличен дефект 

Спиро Црне  уличен дефект

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 22.01.2018г. поради дефект наводоводен приклучок  цевка Ф5/4 на ул.Роман Ролан бр.7 н.Драчево  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Роман Ролан од  09:20  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 22.01.2018г. поради уличен водоводен  дефект Ф 100мм на ул.Веле Марков 7 н.Ѓорче Петров  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Веле Марков од  12:20  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 22.01.2018г. поради дефект во шахта на ул.Дамаска 13 н.Карпош  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Прашка од  12:30  часот  до завршување .  

 Ве известуваме дека на ден 20.01.2018г.  поради уличен дефект ф 100мм  на ул.Рудо бр.65 н.Бутел 1, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  дел од ул. Рудо и дел од ул. Хошимин од 12 часот до санирање на дефектот.

 

ул.376 бр 22 уличен дефект саат кула

Радишанска бр 15/2 уличен дефект 

Овчеполска бр 109 уличен дефект 

Душко Попвиќ 31 уличен дефект 

ул Роман каскалиевич .16 бр38 уличен дефект 

Борис Трајкоски кај кружен тек уличен дефект

д.Лисиче ул 16 /7 уличен дефект

с.Глумово ул 3 уличен дефект 

с.долно Лисиче ул 16 /7 уличен дефект ф/100

Рашче-уличен дефект

Христо Татарчев 17/10-уличен дефект

Бул.Гоце Делчев(ректорат)-уличен дефект

Диме Мечето 52 -уличен дефект

Методија Андонов Ченто 53 -уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 17.01.2018г, поради уличен дефект ф- 5/4(замена во должина од 6м) на ул.Радован Ковачевиќ 53, прекинато водоснабдување ќе имаат  од корисниците од истата улица, Спиро Црне, Томас Минцер  и Тодор Чопов од 12:30 часот до завршување.

На ден 16.01.2018г, поради уличен дефект ф-2“на ул.Ѓуро Ѓоновиќ  бр.1, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица и згр.бр.1 и1а од ул.Владимир Комаров и згр.бр.6 од ул.Бојмија од 10:45 часот до завршување.

ул.6 бр.34 Сарај - ул.дефект

ул.60 бб Волково - реонструкција

ул.Јајце 89 - ул.дефект

сервис кај механичарите во Чаир- ул.дефект

Радован Ковачевиќ 53-ул.дефект

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 16.01.2018г. поради дефект на огрлица Ф100мм на на бул. На ул.Костурски Херои бр.6 прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Костурски Херои потегот од бул.Партизански Одреди до ул.Дебарце од  09:00  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 15.01.2018г. поради водоводен промена на затварач (Шибер ) Ф80мм на бул.Србија ( сервис зона југ )  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Христо Татарчев од бр.1 до бр.11, бул.Борис Трајковски од бр. 2 до 10 и фирмите од бул.Србија ( сервис зона југ )  од  11:11  часот  до завршување .  

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 15.01.2018г, поради уличен дефект на ул.Душко Поповиќ бр.35, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица од 10:50 часот до завршување.

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 15.01.2018г, поради уличен дефект на ул.Душко Поповиќ бр.35, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица од 10:50 часот до завршување.

ул.Антон Попов 53 - уличен дефект

Диме Мечето 52 - уличен дефект

 

Малешевска 57а санирање на приклучна цевка

Ганчо Хаџипанзов б.б реконструкција  на водоводна мрежа

Ул.16 бр.2 Волково уличен дефект

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 14.01.2018г. поради водоводен приклучок Ф 100 мм на ул.Ѓоре Ѓоревски бр.105 прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците  ул.Ѓоре Ѓоревски од бр.70 до бр.206 од  12:30 часот  до завршување 

Ве известуваме дека на ден 14.01.2018г, поради уличен дефект на ул.Душко Поповиќ бр.35, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица од 03:15 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 13.01.2018г, поради уличен дефект на ул.Дрварска бр.64, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица од 20:30 часот до завршување.

Моцартова 52- уличен дефект 

ул.1 бр.1 Батинци - уличен дефект 

Хаџи јован Шишков до општината ( по старо Виетнамска ) - уличен дефект 

Финска 2 - уличен дефект 

Ве известуваме дека на ден 12.01.2018 год.поради уличен дефект ф80мм на ул.Востаничка 58, без вода од 10:10ч. ќе бидат корисниците на ул.Востаничка од бр.40 до бр.58 до санирање на дефектот. 

Битпазарска бр бб уличен дефект

ул.а.ф.ж. бр 37. уличен дефект

Ул.Македонска Косовска Бригада бр 10/12 уличен дефект

ул.Сирма Војвода бр 5.а уличен дефект 

ул Методија Андонов Ченто бр, 42 уличен дефект

с.Копаница уличен дефект

с.Сарај  ул.6 бр 10 уличен дефект

На ден 11.01.2018г. поради уличен дефект ф-2“ на ул.Сирма Војвода 5а, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од нас.Лисиче . Водоснабдувањето  ќе биде прекинато од 09:40 часот до санирање на дефектот. 

На ден 11.01.2018г. поради  уличен дефект  од ф- 80м на ул.Њуделхиска  бр.4 во населба Тафталиџе 2, прекинато водоснабдување ќе  имат корисниците од ул.Њуделхиска ,Римска,Бахир Моис  од 17:15 часот  до завршување на дефектот.

 

Букурешка 98.Водоводен приклучок ф/125

Копаница 2/10

Жданец 10 дефект на огрлица

Индира Ганди 371 уличен дефект

Бул. 3 та Македонска  31 уличен дефект 

на ден 10.01.2018г.поради  уличен дефект ф/100 „Бул.3.та Македонска Бригада  бр 31. Населба Аеродром  прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  на зграда бр 31  . од  09:00часот до санирање на дефектот

ул.519 /1 Кирамидница

на ден 10.01.2018г. поради дефект на приклучна цевка ¾ на ул.1 бр.1 с.Љубош(пат за Марков манастир), со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од с.Љубош. Водоснабдувањето е ќе биде прекинато од 09:30 часот до санирање на дефектот. 

На ден 10.01.2018г. поради дефект на приклучна цевка ¾ на ул.1 бр.1 с.Љубош(пат за Марков манастир), со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од с.Љубош. Водоснабдувањето е ќе биде прекинато од 09:30 часот до санирање на дефектот

На ден 10.01.2018г.поради давање на водоводен  приклучок ф/125 „ул Букурешка 95. Населба Карпош  прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на  ул Букурешка  . од  11:30часот до санирање на дефектот. 

Ве известуваме дека на ден 09.01.2018г, поради уличен дефект ф-100мм на ул.Митре Влаот бр.19, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Нас.Лисиче од 10:00 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 09.01.2018г, поради уличен дефект ф-5/4“ на ул.6 бр.61,во с.Бардовци прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.6 и 8 од 13:10 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 06.01.2018 год. год. поради уличен дефект од Ф-100 мм предизвикан од Фирма Мултикорп на ул.10 во нас.Лисиче,прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците на дел од улиците Тодор Чангов,Февруарски Поход и висока зона во нас.Ново Лисиче од 14:30 часот,планирано време за санирање на дефектот до 18 часот.

Бутелска 15/2 боб

Со прекин на водоснабдување ке бидат следните улици: Смилевска раскрсница со Ш.Оризари крак31 и дел од Визбегово од 09:30ч, до санирање на дефектот.

 

Ул 1 бр 32 Стајковци 

ул.519 бр.61 Керамидниц

      Ве известуваме дека на ден 05.01.2018 год. поради санирање на дефект на приклучна цевка од Ф-3/4мм на ул.Ѓуро Ѓоновиќ раскрсница со ул.Охридска во општина Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Маџар Маало од 12:15часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 04.01.2018 год.поради уличен дефект ф100мм на ул.Лазар Трповски бб ( Топлана ), без вода од 11:00ч. ќе бидат корисниците на ул.Лазар Трповски и Ѓорѓи Поп Христов  до санирање на дефектот. 

Со прекинато водоснабдување ка биде ул.Христо Татарчев 14/145 - уличен дефект ф100мм.

с.Морани бб - уличен дефект 

Со прекинато водоснабдување ке биде дел од Бел Камен 23 - дефект на приклучна цевка

Лазар Трповски ( топлана )  - уличен дефект

Со прекинато водоснабдување се ул.Смилевска 31 и Шуто Оризари крак 31- уличен дефект 

Христофер Жефаровиќ 18 - уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 04.01.2018 год.поради уличен дефект ф80мм на ул.4 бр.49 с.Синѓелиќ ( Попово Маало ) , без вода од 10:15ч. ќе бидат корисниците на Попово Маало до санирање на дефектот. 

Самарџиска 26 уличен дефект 

На ден 03.01.2018 год.поради  уличен дефект  ф-80 мм на ул.Самарџиска 26, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците  од Стара Чаршија и Бит пазар .Водоснабдувањето ќе биде прекинато  од 08:30 до санирање на дефектот. 

Мак.Косовска 28/6 -Уличен дефект

Радишанска/ ул.7 - уличен  дефект

Ресенска 9 уличен дефект

Владимир Комаров 36 дефект на шибер

Христовер Жевфаровиќ 18 уличен дефект

На ден 03.01.2018 год.поради  уличен дефект  ф-100 мм на ул.Томас Минцер 8, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците  од Томас Минцер, Христифор Жефаровиќ и Сава Михајлов.Водоснабдувањето ќе биде прекинато  од 09:30 до санирање на дефектот. 

На ден 03.01.2018 год.поради  уличен дефект  ф-2“ на ул.Радишанска крак 7, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците  од Радишанска-крак 1,3,5,7 и ТЦ Радишани. Водоснабдувањето ќе биде прекинато  од 09:50 до санирање на дефектот. 

На ден 03.01.2018г. поради  уличен дефект  од ф- 100м на ул. Ресенска   бр.9 во населба Чаир, прекинато водоснабдување ќе  имат корисниците од  истата улица од 10:20 часот  до завршување на дефектот.

 

На ден 03.01.2018 год.поради дефект на шибер  ф-200мм на ул.Хо Ши Мин 17(Бутел 1), со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од Хо Шо Мин, дел од Бутелска, Марко Крале, Призренска,Коле Канински,Мостарска, Мрежичка и Галичник. Водоснабдувањето ќе биде прекинато  од 12:30 до санирање на дефектот. 

Дижонска крак 13 уличен дефект

на ден 02.01.2017 год.поради  уличен дефект  ф-250 мм на ул.Благоја Стефковски 39, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците  од нас.Хиподром.Водоснабдувањето ќе биде прекинато  од 14:15 до санирање на дефектот. 

Јоаким Крчеовски - 11 уличен дефект

Б..М.К. Бригада .ул.32/16 -Дефект на приклучна 

Б.Стевковски. 39

Црниче св.Петка .уличен дефект

Христо Татарчев бр.17 уличен дефект

На ден 02.01.2018г, поради уличен дефект ф-150-мм на ул.Партение Зографски 3,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од истата улица и бараките на МВР. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 10:10 до завршување.

 

На ден 03.01.2018г. поради уличен дефект Ф 2“ на ул.Охридска 39,со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од н.Маџар Маало  од 09:00 часот до санирање на дефектот. 

на ден 02.01.2018 год.поради  уличен дефект  ф-80 мм на ул.Христо Татарчев 17/6 , прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците  од Христо Татарчев крак 15 и крак 17  од 10:50 до санирање на дефектот

Ве известуваме дека на ден 01.01.2018г, поради уличен дефект ф-150мм на ул.1611 бр.18, прекинато водоснабдување ќе имаат мал дел од корисниците од реонски центар Аеродром од 09:00 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 30.12.2017г. поради уличен дефект од ф-150мм на ул.Востаничка 61 до Кам Маркет нас.Пржино,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Банско,Баница,Благоја Гојан дел од Рилски Конгрес и дел од Востаничка од 21:30 часот до санирање на дефектот.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 30.12.2017.поради уличен дефект од Ф-100мм на Булевар Македонско Косовска Бригада бб кај Окта во населба Шуто Оризари   прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од М.К.Бригада ул.17, 19, 21, 23, и ул.3 во Визбегово од 08:30часот до санирање на дефектот.

 

Македонско Косовска Бригада 32/16 - уличен дефект

Жан Жоресс 12 б - уличен дефекр

Разловачко Востание 14 - уличен дефект

Алексо Демниевски 9 - уличен дефект

На ден 29.12.2017г. поради уличен дефект од Ф-200мм на улица Разловечко Востание бр.18 во општина Карпош, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица и од “низ 2“ од 08:50часот до санирањена дефектот. 

 Ве известуваме дека на ден 29.12..2017г.  поради дефект во пумпена станица Бутел , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците   од  н.Радишани и с.Радишани  од 06:30 часот до санирање на дефектот.

 

Жан Жорес 12б - дефект на приклучна цевка 

Клисурска 23б - уличен дефект

Брсјачка Буна 15 - улична дефект

Чаирска 10б - уличен дефект

ул.6 с.Батинци - уличен дефект

Алексо Демниевски 9/17 - уличен дефект

На ден 28.12.2017г. поради уличен дефект од Ф-2“ на улица Брсјачка Буна бр.15 во општина Шуто Оризари, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од улицита Индира Ганди како и улиците 31 и 37 од Визбегово од 09:45часот до санирањена дефектот. 

 На ден 28.12.2017г. поради дефект огрлица Ф-80мм. на улица 31 Љуботенски пат во општина Бутел, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Љуботенски пат од 10:15часот до санирањена дефектот

На ден 27.12.2017 год.поради изведување на уличен дефект  ф2“ на ул.Шуто Оризари крак 17, без вода од 08:45ч. ќе бидат корисниците на ул.Шуто Оризари крак 3,17,23 и 29 до санирање на дефектот. 

Козле 271 - уличен дефект

Георги Димитров бб - уличен дефект

Кавалска 9 - уличен дефект

Подграѓе 26 - дефект на огрлица

Бул.Македонска Косовска Бригада 3/60 - уличен дефект

Алија Авдовиќ ул.12 бр.31 с.Синѓелиќ - дефект на приклучна цевка 

Ве известуваме дека на ден 27.12.2017 год.поради дефект на огрлица  ф-100 мм на ул.Подграѓе (Кале) , без вода од 09:20ч. ќе бидат дел од корисниците на истата улица до санирање на дефектот. 

Ве известуваме дека на ден 27.12.2017 год.поради  уличен дефект ф-2“ на ул.Козле 271, без вода од 09:30ч ќе бидат корисниците  од Средно Нерези до санирање на дефектот

Ве известуваме дека на ден 27.12.2017 год.поради уличен дефект ф80мм на ул.Кавалска 9, без вода од 09:40ч. ќе бидат дел од корисниците на ул.Кавалска до санирање на дефектот. 

Ве известуваме дека на ден 27.12.2017 год.поради уличен дефект ф100мм на ул.Бел Камен 61, без вода од 10:30ч. ќе бидат корисниците на ул.Бел Камен до санирање на дефектот. 

На ден 27.12.2017 год.поради уличен дефект ф100мм на ул.Георги Димитров бб, без вода од 10:45ч. ќе бидат дел од корисниците на ул.Георги Димитров и Вера Јоциќ до санирање на дефектот. 

Копаница-уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 26.12.2017г. поради дефект на приклучна од ф-1“ на ул. Дижонска 13/27,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Дижонска крак 13 од 11:30 часот до санирање на дефектот.

Христо Татарчев 17-уличен дефект

Маџари 4б (до пазарчето) -уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 26.12.2017г. поради водоводен приклучок од ф-250мм на ул.Новопроектирана бб нас.Ѓорче Петров,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците околу Пазарот Ѓорче Петров и зградите на Американ Констракшн од 09:20 часот до изведба на истиот.

Ве известуваме дека на ден 27.12.2017г.поради изведување на водоводен приклучок Ф 80мм на ул. Никола Тримпаре 39. Со прекинато водоснабдување ќе бидат дел од корисниците од ул. 20-ти Октомври од рскрсницата со Борка Талевски до раскрсницата со Рајко Жисифов од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 27.12.2017г.поради изведување на водоводен приклучок Ф 2“ на ул.Маџир Маало бб. Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од н.Маџир Маало 11:00 часот до санирање на дефектот. 

Алекса Демниевски 9/17-дефект на огрлица

Атанас Бабата 25-уличен дефект

Дижонска 13/27-уличен дефект

Брсјачка Буна 15-дефект на огрлица

Добри Дол б.б-уличен дефект

ул.Финска 9 -уличен дефект

Боривое Милошевски 53-дефект на приклучна цевка ф1“. Без вода од 10:40ч. се корисниците од следните улици:Боривое Милошевски,Димче Милошевски,Зендел Џемаили и Вера Радосавлевич.

Ве известуваме дека на ден 25.12.2017г. поради уличен дефект од ф-80мм на ул.Индира Ганди бб до бензиската Окта нас.Шуто Оризари,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Шуто Оризари од 08:40 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 26.12.2017 год. поради  поврзување на стара со нова водоводна мрежа од Ф-150 мм на ул.Караорман бр.2 во нас.Центар ,прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците на дел од улиците Караорман,Загребска,Леринска и Ловќенска  од 09:00 до 15:30 часот.

Ве известуваме дека на ден (Вторник) 26.12.2017г.поради дефект на огрлица од ф-80мм на ул.Аминта Трети бр.31 во нас.Дебар Маало,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Аминта Трети (потегот од Бул.Партизански Одреди до ул.Орце Николов) од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 25.12.2017год. поради итно санирање на уличен дефект од ф-100мм на ул.Пелистерска 1 во нас.Карпош 3,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Пелистерска  од 15:50 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 25.12.2017(понеделник).поради штопирање на стара линија  од Ф-1цол на ул.Финска 9 во населба Ченто, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Финска и дел од ул.Сава Михајлов од 08:30часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 24.12.2017 (недела).поради дефект на шибер од Ф-150мм на Булевар Св.Климент Охридски раскрсница со М.Т.Гологанов, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Бул.Св.Климент Охридски односно потегот од Бул.Партизански Одреди до М.Т.Гологанов од 09:00часот до санирање на дефектот.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 22.12.2017г.поради уличен дефект Ф-80 мм на ул.Панче Неделковски раскрсница со ул.Кемал Ататурк  во Чаир ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Панче Неделковски од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

Сава Михајлов 13 -уличен дефект

Ул.35 - Волково - уличен дефект

Партение Зоографски - дефект на приклучна

Алија Авдовиќ  ул.28  -реконструкција на водоводна мрежа

Поради уличен дефект од Ф-2цола, без вода ке остане само крак 3 

Ул.10 бр.42 - Шуто Оризари - уличен дефект

Ве известуваме дека најавениот приклучок на ул.1615 бр.4 (Новопроектирана) во населба Аеродром поради технички причини е одложен за 25.12.2017г.(понеделник) прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.1615 од 09:00часот до санирање на дефектот.

 

Речиште (до трансформаторот)

Иван Хаџиниколов - изведување на приклучок

Антон Чехов - уличен дефект

Ракотинци - уличен дефект

Христо Татарчев - уличен дефект

Алпи - уличен дефект

Тодор Чангов - уличен дефект

Булевар Александар Македонски (Естекада) - уличен дефект

Поради санирање на дефект на шибер од ф-100мм на Бул. Борис Трајковски бр.6, ќе има прекин на водоснабдување на корисниците од Сервисна зона ЈУГ, од 09:20 на 20.12.2017 до санирање на дефектот.

 Сава Михајлов бр.69

уличен дефект

уличен дефект

Поради санирање на уличен дефект ф-1“на ул.7/40 во с.Ракотинци, ќе има прекин на водоснабдување на корисниците од с.Ракотинци од 09:00 на 20.12.2017 до санирање на дефектот.

уличен дефект

дефект на шибеер

Ве известуваме дека на ден 20.12.2017г поради замена на затварач ф-80мм на раскрсница на ул.Аминта 3-ти со ул.Наум Наумовски - Борче,прекинато

водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од ул.Аминта 3-ти и дел од ул.Наум Наумовски - Борче од 09:00ч до завршување.

 

уличен дефект

с.Рашче-уличен дефект

Скупи 20/10-уличен дефект

Брадфорска 9-уличен дефект

Васил Ѓоргов 32-уличен дефект

Мелничка 22-уличен дефект

Павле Илиќ 9-уличен дефект

Алија Авдовиќ 28-реконструкција на пластична линија

уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 18.12.2017г, поради промена на шибер ф-100мм на Виктор Иго 6, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Виктор Иго, Невена Ѓорѓиева Дуња, Емил Зола, Балзакова и Дренак. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:25 до завршување.

На ден 18.12.2017г, поради уличен дефект ф-150мм на ул.3 бр.21 с.Рашче,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Рашче. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 11:30 до завршување.

Ве известуваме дека на ден (Вторник) 19.12.2017г.поради дефект на приклучна цевка од ф-80мм на ул.Васил Ѓоргов 32 нас.Капиштец,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од ул.Васил Ѓоргов од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 17.12.2017г. поради уличен дефект од ф-100мм на ул.Париска Комуна14 нас.Хиподром,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Благоја Стефковски  нас.Хиподром и со намален притисок нас.Трубарево од 12:30 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден (Понеделник) 18.12.2017г.поради промена на шибер вентил од ф-80мм на Бул.Кочо Рацин 17 нас.Центар,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Бул.Кочо Рацин од 09:00 часот до изведба на истиот.

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 16.12.2017г. поради уличен водоводен дефект Ф2” (цола) на ул.Илија Ристевски бр.50 с.Драчево  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Илија Ристевски и Партизански пат од  09:15  часот  до завршување .  

Уличен дефект

Изведба на водоводен приклучок

 

Уличен дефект

Промена на водомери

Тековна поправка на шахта

Реконструкција

Тековна поправка на шахта

Уличен дефект

Уличен дефект

Улиичен дефект

На ден 15.12.2017г. поради дефект на шибер од Ф-300мм на Булевар Крсте Мисирков бр.57 во општина Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од зградата 57, Мавровка како и околните објекти околу Мавровка од 09:45часот до завршување со активностите.

 

Уличен дефект

Тековна поправка на шахта

Реконструкција

 Ве известуваме дека на ден 15.12..2017г.  поради поврзување од стара на нова мрежа ф 200мм на ул.Ацо Шопов кај кружен тек н.Ѓорче Петров, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  дел од истата улица и Касарна Ѓорче Петров од 11:40 часот до санирање на дефектот.

 

 Ве известуваме дека на ден 15.12..2017г.  поради промена на затварач ф 100мм на ул.Струмичка 4 н.Чаир, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од ул.Струмичка ,ул. Ферит Заири и ул. Браќа Реџепагиќ од 12:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

Ве известуваме дека на ден 14.12.2017.поради уличен дефект од Ф-110мм на ул.10 во Сопиште, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од зградите на ул.10 и соседните куќи од 17:10 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 14.12.2017.поради уличен дефект од Ф-2цол. на ул.Скупи 20 кај Канал 5 во населба Злокуќани , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.20,22, Болница Бардовци и околните улици од 15:15часот до санирање на дефектот.

 

 

Ве известуваме дека на ден 14.12.2017.поради изведување на водоводен приклучок  од Ф-80мм на ул.Томе Арсовски 8 во населба Црниче, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците ул.Томе Арсовски, ул.474 и Фредерих Шопен од 10:00часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 14.12.2017.поради уличен дефект од Ф-80мм на Булевар Партизански Одреди 15 во населба Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Булевар Партизански Одреди и дел од Св.Климент Охридски од 09:00часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 14.12.2017.поради изведување на приклучок од Ф-400мм на ул.Бутелска раскрсница со Александар Урдаревски во населба Бутел1, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Бутелска од крак 1 до 35 и од крак 2 до 10 од 09:00часот до санирање на дефектот.

 

На ден 13.12.2017г поради промена на шибер ф-80мм на ул.Славчо Деловски раскрсница со Антон Панов,прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од ул.Славчо Деловски и дел од ул.Антон Панов од 08:30ч до завршување.

На ден 12.12.2017 поради уличен дефект ф 2“ на ул.7 бр.23 во с.Глумово, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од с.Глумово и Матка од 10:25 часот.

 Ве известуваме дека на ден 12.12..2017г.  поради уличен дефект ф 300мм на Бул.Гоце Делчев бб пред мостот Гоце Делчев , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците Музејот  Холокауст,Музејот на ВМРО ,МНТ,Хотел Стоунбрич,Јавно Обвинителство и Археолошки Музеј на Македонија од 23:30 часот до санирање на дефектот.

 

 Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 12.12.2017г.  поради дефект на водоводна приклучна цевка   на ул.1438 бр17н.Пинтија прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од н.Пинтија од 01:30 часот до санирање на дефектот. 

Ве известуваме дека поради дефект на шибер Ф-100мм на ул.Македонска војскабр.20,прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците  на ул.Македонска војска.поликлиника Ѓорче Петров и цр.Св.Петар и Павле од нас.Ѓорче Петров од 09:40 час на12.12.2017г до санирање.

На ден 13.12.2017 поради уличен дефект Ф-100мм. на Козле 1 пред бр.21 во населбата Карпош прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од  средно Нерези од 08:30 до санирање на дефектот

Ве известуваме дека на ден 12.12.2017г поради водоводен приклучок ф-300мм на ул.Дренак 2,прекинато водоснабдување ќе имаа корисниците од истата улица од 09:00ч до завршување.

На ден 12.12.2017г поради замена на шибер ф-100мм на ул.Виктор Иго 6,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул:Виктор Иго,Емил Зола,Невена Георгиева-Дуња,Балзакова и Дренак од 09:00ч до завршување.

На ден 11.12.2017 поради промена на затварач Ф-150мм на ул.Коце Металец бб (последна 16-ка), прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица,Зеничка,Тајмишка и дел од Гемиџиска од 10:15часот до санирање на дефектот.

На ден 12.12.2017г поради дефект на огрлица ф-80мм на ул.Цицо Поповиќ бб (кај Феријален дом),прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од сл.ул.:Цица Поповиќ.дел од Пролет и дел од Гевгелиска од 09:00ч до завршување.

 

Ве известуваме дека на ден (Понеделник) 11.12.2017г.поради изведба на водоводен приклучок од ф-125мм на ул.487 бр.11 нас.Дебар Маало,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Орце Николов од 08:00 часот до изведба на истиот.

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 08.12.2017г. поради уличен дефект ф100мм на ул.Црвена Армија (кај амбулланта )  н.Ѓорче Петров прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците  од ул.Црвена Армија ,дел од ул.Црно Горска, Поликлиника Ѓорче Петров и Црквата од 12:00  часот  до завршување . 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 08.12.2017г. поради уличен дефект ф150мм на ул.Миле Поп Jорданов бб н.Козле прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од ул.Миле Поп Јорданов  од бр.30 до бр.60 од 10:00  часот  до завршување . 

 Ве известуваме дека на ден 07.12..2017г.  поради уличен дефект ф 150мм на Бул.Авној 4 , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Бул.Авној од бр. 2 до бр.20  и Бул.Јане Сандански бр.3,5 и 7 од 08:15 часот до санирање на дефектот.

 

 

На ден 07.12.2017г, поради  уличен дефект ф-80 мм на Речиште 36(Драчево),прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Речиште,Јустинијан Први,Негоричанска и дел од Сердарот.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:30 до завршување.

Ве известуваме дека на ден 07.12..2017г.  поради промена на затварач ф 80мм на ул.Козле крак 7 бр.9 , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од  Нерези од 14:15 часот до санирање на дефектот.

 

 

На ден 07.12..2017г.  поради промена на затварач ф 80мм на ул.Козле крак 7 бр.9 , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од  Нерези од 14:15 часот до санирање на дефектот. 

На ден 06.12.2017.поради изведување на приклучок од Ф-150мм на ул.Методија Шаторов Шарло 33 во населба Аеродром, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од бр.7,9,29.31,35,37 од 09:00часот до 

На ден 06.12.2017г поради уличен дефект Ф-80мм. во СУГС Гимназија „Панче Арсовски“ во населбата Автокоманда прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од амбуланта на Железара, дел од Ташко Караџа, 16-та Македонска бригада и Трифун Хаџијанев (висока зона) од 10:15 часот до санирање 

На ден 06.12.2017г, поради  уличен дефект ф-300 мм на Бул.Јане Сандански 5 ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од бул.Јане Сандански 3 и 5.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 12:45 до завршување.

Ве известуваме дека на ден 07.12.2017.поради уличен дефект од Ф-80мм на ул.Аминта Трети на раскрсница со Борка Талевски во населба Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на потегот од Булевар Партизански  Одреди до ул.Никола Тримпаре од 08:30часот до санирање на дефектот.

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 05.12.2017г. поради уличен на ул.Саса крак 18 бр.16б н.пинтија  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   ул.Саса крак 18  од 01:30  часот  до завршување . 

Ве известуваме дека на ден 05.12.2017г.  поради уличен  дефект на ф 400мм на Бул.Видое Смилевски Бато раскрсница со Бул.Србија  прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од Населба ново Лисиче  и Населба Аеродром,висока зона од 02:45 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 05.12.2017г. поради уличен дефект од ф- 80мм на ул.2 бр.24 Усје,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.2 Усје (15 куќи) од 19:00 часот а дефектот ќе се санира на ден(Среда)06.12.2017 од 08:30 часот до санирање на дефектот.

На ден 04.12.2017 поради уличен дефект Ф-100мм на Бул.Видое Смилевски Бато 23, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица од бр.1до бр.23 од 09:00часот до санирање на дефектот.

На ден 04.12.2017 поради дефект на приклучна цевка ф 1“ на Бул.Србија до подвожњакот, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Бул.Србија ул.1, ул.3 и ул.5 од 09:15 часот до санирање на дефектот.

На ден 04.12.2017г, поради дефект на огрлица ф-80мм на ул.Стив Наумов(Ленинградска) рас.со ул.Тетовска ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од населба Пролет.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:45 до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 04.12.2017г, поради уличен дефект ф-90мм на ул.1 с.Батинци (пат за Марков Манастир) до Зинес,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од с.Батинци.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:45 до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 02.12.2017г. поради уличен дефект ф-150мм на ул.Васко Карангелевски 17,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Васко Карангелевски, Воен Хотел,Воен Базен и зградата на МВР од 09:00 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 02.12.2017г. поради уличен дефект ф-80мм на ул.Наум Охридски 7,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Наум Охридски и дел од Банско од 09:50 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 02.12.2017г. поради дефект на приклучна цевка ф-1“ на ул.Христо Татарчев крак 28/21,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Христо Татарчев крак 28 од 10:00 часот до санирање на дефектот.

На ден 01.12.2017г.  поради уличен дефект ф 80мм  од ул. Козле бр.1, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Козле,  односно непарните броеви  од бр.1 до бр.55. прекинато водоснабдувањето ќе биде од 10:00 часот до санирање на дефектот

На ден 01.12.2017г  поради уличен дефект на цевка од Ф-150мм. на 50метри пред резервоар во Усје во населбата Кисела Вода, прекин во водоснабдување ќе имааат корисниците од на дел Усје од 10:50часот до санирање на дефектот.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 01.12.2017.поради уличен дефект од Ф-350мм на ул.Козле бб кај црквата Св.Јован во населба Козле, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Козле,Миле Поп Јорданов, Стогово,Јуриј Гагарин и дел од Рузвелтова од 19:45часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека дефектот на ул.Козле бб кај црквата Св.Јован во населба Козле е делумно саниран, водоснабдувањето е нормализирано на 01.12.2017г.  во 23:55 часот.

Со санирање на дефектот ке се продолжи на 02.12.2017г. во 09:00часот

 Почитувани,

Санацијата на уличниот дефект од ф -350 мм на ул.Козле бб,кај Црквата Св.Јован во насеба Козле,се продолжи поради тешките временски услови,сложеноста на дефектот и временските услови,кој го прават местото на дефектот небезбедно за работа.Поради сложените услови едното лице кое работеше на санацијата се здоби со мала повреда.

Прекинато водоснабдување имаат корисниците од  ул.Козле,Миле Поп Јорданов, Стогово и дел од Рузвелтова а поради празнење на водоводниот систем, пумпената станица Козле е исклучена во 17:00часот и населбите Жданец, Трнодол, Нерези остануваат без вода до санирање на дефектот.

Екипите на ЈП Водовод и Канализација-Скопје кои се на терен,прават напори да се санира дефектот најбрзо што може.Се очекува тоа да биде во доцните ноќни часови.

Исто така обезбедени се и две цистерни со питка вода за граѓаните,кои кружат,првата во Трнодол,Жданец и Нерези,а втората во населба Козле.Се извинуваме за непријатностите кои ги имате и се надеваме на ваше разбирање.

 

Ве известуваме дека на ден 30.11.2017г, поради  уличен дефект ф-2“ на ул.474 бр.4  (Црниче), прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата ул.474, Томе Арсовски и Фредерик Шопен .Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:30  до санирање на дефектот.

 

 

 Ве известуваме дека на ден 30.11.2017г.  поради уличен   дефект  ф 100мм на ул.Христо Татарчев кај кружен тек н.Кисела Вода  прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците дел од ул.Христо Татарчев од бр.50 до бр.68 и краци од бр.1до крак 11  од 10:00 часот до санирање на дефектот

Ве известуваме дека на ден 30.11.2017г, поради  уличен дефект ф-100мм на ул.Мите Богоевски 67,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од нас.Лисиче(бараки) и дел од 12-та ударна бригада. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 12:45 до санирање на дефектот.

 

 Ве известуваме дека на ден 30.11.2017г.  поради уличен   дефект  ф 125мм во викенд населба Моране  прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од викенд населба Моране10:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

Ве известуваме дека на ден 30.11.2017 поради уличен дефект на ул.2 бб с.Студеничани, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истото село од 23:30часот до санирање на дефектот.

 Ве известуваме дека на ден 01.12.2017г.  поради уличен   дефект  ф 100мм на ул.Македонија раскрсница со ул.Даме Груев прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на потегот од  ул.Македонија  до ул.Даме Груев, потегот од ул. Македонија до блок 1,зграда на Завод за Статистика  зградите околу Зелен Пазар и дом на АРМ од 08:30 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

 Ве известуваме дека на ден 29.11.2017г.  поради уличен дефект ф 80мм  од ул. Козле бр.1 н.Козле, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците дел од ул.Козле  поточно само непарни броеви  од бр.1до бр.55од 09:30часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 29.11.2017г, поради дефект на приклучна цевка ф 1” напрекинато водоснабд ул.16 с.Сингелиќ, ување ќе имаат корисниците од ул.16 и ул.18. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 10:30  до завршување.

 

Ве известуваме дека на ден 29.11.2017г, поради уличен дефект ф80 мм на ул. Финска 63,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од истата улица.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 10:30  до завршување.

 

Ве известуваме дека на ден 28.11.2017 год.поради уличен дефект ф150мм на ул.Бул.Јане Сандански бр.14 ( кај сендвичара 7-ца ), без вода од 05:30ч. ќе бидат корисниците на ул.Бул.Јане Сандански од бр.8 до бр.11 и Бул.АВНОЈ од бр.4 до бр.20 до санирање на дефектот. 

 

Ве известуваме дека најавата на ден 27.11.2017г. поставување на регулатор за притисок од ф-150мм во с.Сопиште , а прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Сопиште од 10:00ч. е одложена за 28.11.2017г. од 10:00ч. до 16:00ч.

Ве известуваме дека на ден 27.11.2017.поради уличен дефект од Ф-100мм на ул.Владимир Комаров 13 во населба Аеродром, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Владимир Комаров зг.13 и 15 и 10тина куќи околу зградите од 11:30 часот до 15:30часот.

 

Ве известуваме дека на ден 28.11.2017.поради уличен дефект од Ф-100мм на ул.519 бр.102 во населба Керамидница, со намален притисок ќе останат корисниците од ул.Перо Наков и ул.519 од 11:00часот до санирање на дефектот.

Дефектот кој требаше да се работи на ул.519 бр.102 во населба Керамидница, а со намален притисок да останат корисниците од ул.Перо Наков и ул.519 од 11:00часот  е одложен за 29.11.2017, со почеток од 10:00часот.

Ве известуваме дека на ден 27.11.2017г поради поставување на регулатор за притисок ф-150мм во с.Сопиште,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Сопиште од 10:00ч до завршување.

 

 Ве известуваме дека на ден 26.11.2017г.  поради поврзување нова  со стара  мрежа ф 110мм со ф200  на ул. Алија Авдовиќ крак 28н.Ченто, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците дел од Алија Авдовиќ крак28 од 19:10 часот до санирање на дефектот.

 

 Ве известуваме дека на ден 26.11.2017г.  поради дефект на приклучна  ф 1“  на ул.Индира Ганди крак 37 н.Шуто Оризари, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица  крак 37од 19:30 часот до санирање на дефектот.

 

 

Ве известуваме дека на ден 26.11.2017г. поради уличен дефект ф-80мм на ул.Јордан Мијалков 44,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Јордан Мијалков  дел од ул.Димче Мирчев и дел од ул.50-та Дивизија од 21:30 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 24.11.2017 поради уличен дефект на ул.Сердарот бр.74 нас.Драчево, прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата ул. од 02:30часот до санирање на дефектот.

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 24.11.2017г. поради изведување на  водоводни приклучоци од  Ф100мм на ул. Прашка бр.56  и ул.Прашка бр.10 н.Тафталиџе2 прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Прашка и ул.Париска  од  09:00  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 24.11.2017г. поради изведување на  водоводен приклучок од  Ф50мм на бул.Борис Трајковски бр.274а н.Пинтија  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  ул.Саса,Јабланица и О.У.Рајко Жинзифов  од  09:30  часот  до завршување .  

На ден 24.11.2017г. поради дефект на затворач Ф-80мм.на ул.Александар Бујнов бр.22 во населбата Бутел прекинато водоснабдување ќе имааат корисниците од истата улица од 10:20часот до санирање на дефектот.

На ден 24.11.2017г. поради дислокација на ППХ на ул.Саса бр.18 во населбата Пинтија прекинато водоснабдување ќе имааат корисниците од истата населба од 13:10часот до санирање на дефектот.

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 24.11.2017г. поради уличен водоводен дефект од  Ф100мм на ул.100 до амбуланта во Ново Село н.Ѓорче петров  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од  Ново Село  од  13:50 часот  до завршување .  

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 25 и 26 .11.2017г. поради акција за санирање на  улични  водоводни дефекти на улиците : Брсјачка Буна ,Нов Живот ,Пелагонија , Бутелски Венец и бул. Македонска Косовска Бригада крак 19 нас.Шуто Оризари, прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците  на дел од нас. Шуто Оризари и дел од нас.Визбегово  од  08:00 часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 23.11.2017г. поради водоводен уличен дефект Ф5/4 на ул.1 бр.26 с.Ракотинци  прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците   од  с.Ракотинци  од  11:45  часот  до завршување .  

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 23.11.2017г, поради  изведување на водоводен приклучок ф100мм на Милан Марковиќ 12, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Милан Марковиќ, Ловченка,Леринска, Крчин и дел од ул.Козле. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 12:20 до завршување.

Ве известуваме дека на ден 22.11.2017г.  поради уличен дефект  ф 100мм на  Бул.Јане Сандански 27 н.Аеродром, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од  Бул.Јане Сандански зграда бр.27 и 29 од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

На ден 22.11.2017 поради уличен дефект на водоводна цевка од Ф-125мм. на ул.Московска бр.9 во населбата Тафталиџе 2 прекин во водоснабдувањето ќе имаат корисниците од зграда бр. 9 на истата улица и дел од пазарчето до санирање на дефектот. 

 Ве известуваме дека на ден 22.11.2017г.  промена на затварачи четири комада ф 100мм на ул.Жегљане раскрсница со Дурмиторска н.Ченто, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците дел од ул.Жегљане дел од Дурмиторска дел Фуштанска и дел од Роман Каскалиевиќ  од 12:00 часот до санирање на дефектот.

 

 Ве известуваме дека на ден 23.11.2017г.  поради изведување на водоводен приклучок ф 100мм на ул.Виктор Иго бб н.Кисела Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од  ул.Виктор Иго Драга Стојановска и Невена Георгиева Дуља од 08:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 21.11.2017г.  поради уличен дефект  ф 100мм на ул.Ѓурчин Кокале 33 н.Ѓорче Петров 1  прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците дел од ул.Ѓурцин Кокале  од 08:30 часот до санирање на дефектот.

 

 Ве известуваме дека на ден 21.11.2017г.  поради уличен дефект  ф 80мм на ул.Боро Менков 3а,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Боро Менков од 09:00 часот до санирање на дефектот. 

Ве известуваме дека на ден (среда) 22.11.2017г.поради вградување на регулатор за притисок во Сопиште потисна цевка за Ракотинци,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Ракотинци,с.Добридол и дел од Сопиште од 10:00 часот до 16:00 часот.

На ден 20.11.2017г, поради  уличен дефект ф-150 мм на Борис Сарафов 101,Ѓорче Петров, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од зградите на истата улица.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:20 до завршување.

На ден 20.11.2017г. поради уличен дефект на Ф-80мм.на ул.Христо Татарчев  бб во комплекс Мак Дизајн Фантазија прекин во водоснабдување ќе имааат корисниците од 30-тина куќи од 10:10часот до санирање на истиот.

На ден 20.11.2017г. поради уличен дефект на Ф-5/4мм.на ул.10 бб (Шуто оризари) прекин во водоснабдување ќе имааат корисниците од краците:38, 40 и 42 од Бул.Македонско Косовска Бригада од 12:25часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 20.11.2017.поради уличен дефект од Ф150мм на ул.Козара 68 во населба Капиштец, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Козара, Васил Ѓоргов и Заводот за Рехабилитација од 13:10часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 18.11.2017 поради уличен дефект Ф-200мм на потегот с.Рашче – с.Копаницана, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Копаница од 10:30часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ул.Бистра 33, Драчево на ден 17.11.2017г, поради дефект на приклучна цевка ф 6/4“ , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населбата.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 до завршување.

Ве известуваме дека на ден 17.11.2017 поради уличен дефект на ул.4 бр.14 с.Добридол, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Добридол од 08:30часот до санирање на дефектот.

Почитувани,

 

Ве известуваме дека на ден 16.11.2017 год.поради уличен дефект ф100мм на ул.Милан Марковиќ 50б ( Козле ) , без вода од 11:00ч. ќе бидат корисниците на ул.Милан Марковиќ, Стрезово, со намален притисок ќе биде дел од ул.Козле до санирање на дефектот. 

Ве известуваме дека на ден 16.11.2017.поради дефект на приклучна цевка на ул.Антон Попов 128а во населба Ченто, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица (околу 20 куќи)од 22:30часот до санирање на дефектот. Дефектот ке се работи на 17.11.2017г. во 08:30часот.

 

На ден 16.11.2017 поради уличен дефект Ф-2“(цола) на улица Христо Татарчев крак 15 во населбата Кисела вода прекин во водоснабдувањето ќе имаат корисниците од истиот крак од 09:10 часот до санирање на дефектот.

На ден 15.11.2017г. поради дфект на ППХ од Ф-80мм. на ул.30 Љуботенски пат во населбата Радишани прекин во водоснабдувањето корисниците од населбата Љуботенски пат од 08:30 до санирање на дефектот.

На ден  15.11.2017г поради издавање на водоводен приклучок од Ф-100мм. на ул.Октомвриска револуција 18 во населбата Карпош 2 прекин во водоснабдувањето че имаат корисниците на дел  од Октомвриска Револуција (зградите од салон Ми-Да до ресторан Лира) од 09:40часот до завршување на истиот. 

На ден 15.11.2017 поради улчен дефект на цевка Ф-80мм. на ул.Владимир Каваев бр.36 во населбата Влае прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Владимир Каваев, Пресека и Кленоец од 09:45 до санирање на дефектот.  

На ден 15.11.2017г поради уличен дефект на улица Сава Михајлов помеѓу зградите 8 и 10 прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од зградите 6, 8 и 10 од истата улица од 10:45часот до санирање на истиот 

 Ве известуваме дека на ден 14.11.2017г.  поради уличен дефект  ф 400мм на ул.Рузвелтова раскрсница со Васил Ѓоргов н.Капиштец , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците дел од ул.Рузвелтова од 10:30 часот до санирање на дефектот.

 

 

На ден 14.11.2017г.  поради уличен дефект  ф 150мм на ул.1бр.5 с.Усје прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ниска зона од  с.Усје од 08:00 часот до санирање на дефектот. 

 Ве известуваме дека на ден 14.11.2017г.  поради уличен дефект  ф 100мм на ул.1 бр.5 с.Ново Село, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  дел од ул.1 во Ново Село од 16:30 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

 Ве известуваме дека на ден 13.11.2017г.  поради уличен дефект  ф 100мм на ул.Елисие Поповски 28 н.Водно, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Елисие Поповски дел од Козара дел од Васил Ѓоргов и ул.Киро Гаврилов  од 07:00  часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 13.11.2017г.  поради уличен дефект  ф 100мм на ул.Трифун Хаџијанев раскрсница со  ул.16 та Македонска Бригада н.Автокоманда, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од населба Автокоманда  висока зона   од 13:00  часот до санирање на дефектот.

 

 

На ден 13.11.2017г  поради уличен дефект на цевка од Ф-80мм. на ул.Вера Радосављевиќ бр.6/14 во населбата Маџари, прекин во водоснабдување ќе имааат корисниците од улиците:Перо Наков, Вера Радосављевиќ, Димче Милошевски, Боривое Милошевски и кванташкиот пазар од 13:00часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 09.11.2017 поради уличен дефект ф 80 мм на ул.16-та Македонска бригада 4, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица и дел од ул.Трифун Хаџијанев од 08:40часот до санирање на дефектот.

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 08.11.2017г. поради водоводен уличен дефект Ф100мм на ул.6 бр.16 Бардовци ,прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците од  ул.6 Бардовци од  17:30  часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 08.11.2017г. поради водоводен уличен дефект Ф80мм на ул. Исаија Мажовски бр.49 н.Ѓорче Петров прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците од  Исаија Мажовски од  12:40  часот  до завршување .