Прекин на водоснабдување

уличен дефект

дефект на шибер

дефект на приклучна цевка

уличен дефект

уличен дефект

Уличен дефект

дефект на приклучна цевка

уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 25.05.2018г, поради уличен дефект Ф-100мм на ул.Московска бр.9, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата ул.од бр.5 до бр.9 и пазарчето Тафталиџе од 08:45ч до завршување.

Во моментот се работи на

С.Глумово ул.3 бр.19 - уличен дефект 

ул.Цветан Димов бр29 уличен дефект  ф-100

Преглед на завршени дефекти

Ве известуваме дека на ден 29.04.2018г.поради уличен дефект на Ф-100мм  на ул.Христо Татарчев  кај Прототип во нас.Припор , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул. Христо Татарчев на потег од  ОУ.Круме Кепевски до Кружен тек кај последна автобуска на 24 од 16:00часот до санирање на дефектот.

 

 

 

 

Почитувани

 Ве известуваме дека на ден 24.06.2018г поради уличен дефект ф- 150мм на Бул. Јане Сандански 79  н. Аеродром, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Бул.Јане Сандански од бр. 61 до бр. 109 само висока зона   од 15:45 часот до завршување на дефектот.

 

 

 

 Ве известуваме дека на ден 24.06.2018г  поради уличен дефект ф- 100мм во с.Сопиште ул.1 кај маркет Еспанија, прекинато водоснабдување ќе имаат корсниците дел од с. Сопиште  од 10:30 часот до завршување на дефектот.

 

 

 Ве известуваме дека на ден 23.06.2018г  поради уличен дефект  ф- 150мм   во с.Сопиште кај кружен тек, прекинато водоснабдување ќе имаат корсниците дел од с. Сопиште  од 14:00 часот до завршување на дефектот.

 

 

Почитувани

 Ве известуваме дека на ден 23.06.2018г. при ископ е скината водоводн цевка  ф- 200мм од страна на приватна фирма  на ул. Руди Чајевац бр.5 н.Аеродром, прекинато водоснабдување ќе имаат корсниците дел од Руди Чајевац  од 12:30 часот до завршување на дефектот.

 

Дижонска крак 17 уличен дефект 

Чегевара бр91 уличен дефект

Гемиџиска бр 23 - дефект на приклучна цевка

Волково ул.бр.43 - дефект на огрлица

ул15 бр30 Попово Мало уличен дефект

на ден 22.06.2018 год.поради уличен дефект ф-100мм на ул.Виктор Иго 23(Кисела Вода),со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Виктор Иго и Невена Георгиева Дуња.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:30 часот до завршување.

Ул.3 бр.19 Батинци - уличен дефект

На ден 20.06.2018 год.поради  уличен дефект од ф-150мм на Џон Кенеди(во близина на пензионерскиот дом),со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од улиците Благоја Паровиќ,Роналд Реган и Никола Малешевски.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 08:45 часот до завршување.

на ден 21.06.2018 год.поради уличен дефект ф-100мм(со рачен ископ) на ул.Трајко Китанчев 19,со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Трајко Китанчев, Сава Михајлов и Томас Минцер.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 12:30 часот до завршување.

на ден 21.06.2018 год.поради оштетен противпожарен хидрант ф-80 мм од страна на приватна фирма на ул.Босна и Херцеговина бб,со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од истата улица(објектите во близина на старата општина Чаир)

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 11:00 часот до завршување.

С. Глумово - уличен дефект

Волково ул.бр.43 - дефект на огрлица

Питу Гули 49 - уличен дефект

Сопиште 14/22 - уличен дефект

Радишанска 46/22 - уличен дефект

Костурска бб - уличен дефект

 

Виничка 27 - дефект на шибер

3-та Македонса бб - уличен дефект

 На ден 21.06.2018 (четврок) поради изведување на водоводен приклучок од ф-80мм на бул.Партизански одреди 38,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од бул.Партизански одреди(зградите во близина на Неуромедика) и Црвена вода.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до завршување.

Шар планина бр.21 - дефект на приклучна цевка

Јордан Филиповски бр.11 - дефект на приклучна цевка

Ул.4 бр.64 с.студеничани - уличен дефект

Приштинска 15 - уличен дефект

На ден 20.06.2018 год.поради  уличен дефект од ф-150мм на Џон Кенеди(во близина на пензионерскиот дом),со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од улиците Благоја Паровиќ,Роналд Реган и Никола Малешевски.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 08:45 часот до завршување.

Ул.5/2 маџари - уличен дефект

Сарај - ул.бр.3 - уличен дефект

Веле Марков 11 - уличен дефект

Козле 14/4 , Козле 261 - дефект на приклучна цевка

Самоилова кај фурна - уличен дефект

Алпи 4 - уличен дефект

На ден 19.06.2018 год.поради  уличен дефект од ф-80мм на Бул.3та македонска бригада(подулица 3),со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од  истата улица.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:15 часот до завршување.

Метохиска 95 - дефект на приклучна цевка

Јане Сандански 41 - уличен дефект

Карл Хрон 26 - уличен дефект

На ден 20.06.2018 (среда) поради внатрешен водоводен дефект во трафостаницата на ЕВН во парк Гази Баба,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од нас.Автокоманда-висока зона.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 10 часот до завршување.

 Ве известуваме дека на ден 18.06.2018г. поради уличен дефект ( парковска мрежа) од  Ф 2” (цола ) на ул.Народен Фронт 23 н.Капиштец прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од Васил Ѓоргов бр 22,24,и бр.26од  10:50  часот  до завршување .  

Ул.1 пред Општина Студеничани-уличен дефект

Кримска 68-уличен дефект

Вашингтонска 65-уличен дефект

Карл Хрон 26-уличен дефект

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 18.06.2018г. поради уличен дефект ф100мм на Бул. Видое Смилевски Бато бр.43 н.Аеродром  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   Бул. Видое Смилевски Бато од  бр.11  до бр.43 од 17:10  часот  до завршување .

Љубин ул.2/16-уличен дефект

Ул.Народен Фронт 23-дефект на приклучна водоводна цевка

Х.Татарчев 14/62 теферич-уличен дефект

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден (Недела) 17.06.2018г.поради  уличен дефект  ф-200.  На ул Христо Татарчев бр.14 -66 кај Теферич  , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  во населба ( Припор втора зона )  од  09:00.часот до санирање на дефектот.

На ден (Недела) 17.06.2018г.поради  уличен дефект  ф-200.  На ул Христо Татарчев бр.14 -66 кај Теферич  , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  во населба ( Припор втора зона )  од  09:00.часот до санирање на 

 Ве известуваме дека на ден 15.06.2018г.  поради уличен дефект ф 150мм на ул. Драчевска бр.180а н.Драчево , прекинато водоснабдување ќе имаат  корсниците од ул.Драчевска  од 07:00 часот до завршување на дефектот.

 

Алексо Димиевски 15 - уличен дефект

Лука Геров 8/6 - уличен дефект

 

На ден 14.06.2018г.поради  уличен  дефект  ф-80. На  Ул Антон Попов бр.10, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците дел од ул. Антон Попов и дел од Палмиро Тољати  од  08:30.часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 14.06.2018 год.поради санирање на уличен дефект од ф-80мм на ул.Марко Цепенков бб во нас.Кисела Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица од 10:10часот до санирање на дефектот.

Ул.6/18  Сарај - уличен дефект

Лука Геров 8/6 - уличен дефект

<